Bible Teaching International

Vagn Rasmussen Ministries

e-mail:  mail@bible-teaching.dk

              

Matthew 28:19 Nendeni basi, mkawafanye watu wa mataifa yote wawe wanafunzi wangu; mkiwabatiza kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.

 Mark 16:15 Basi, akawaambia, "Nendeni ulimwenguni kote mkahubiri Habari Njema kwa kila mtu.

.                                                                               


                                                                      


                 Chagua kichwa cha funzo:

     -

FUNZO LA IMANI                                (Word)                              Lesson on Faith

MAOMBI YA MUUMINI                                                              Prayer of the Believer    

Utakazo nyumbani kutokana na laana.(HTML)  (PDF)  (Word)    Spiritual housecleaning of occult curses

Masharti ya ufufio na kujiandaa kwa ufufio             (Word)           Conditions on revival                                                                                                    

Dhihirisho ya Roho Mtakatifu.     (Word)   (PDF)                           Manifestations of the Holy Spirit

Sheria za Mungu za rohoni na mafanikio    (Word)    (PDF)          Gods spiritual laws and prosperity

                                                                        

Ubatizo wa maji.                                                                                 Waterbaptism

Wafunaji wa nafsi ABC     (Word)    (PDF)                                      Soul Winners ABC    (PDF)   


 

Coming biblelessons:

(Subjects in process)

Worship ministry

Revival principles

The Atonement

The Christian Family

The last days - Endtime

The new testament church

The Word of God

The Arc of Covenant found

The Garden of Eden diet

From the Cross to the Throne  

The Temperaments and the Holy Spirit

Sanctification

What happened before the Flood?

Ministers servicebook

Control

 

 

Bible Teaching International
  Vagn Rasmussen Ministries
  e-mail:      mail@bible-teaching.dk