Modlitwa wierzącego

 

 

                        By Vagn Rasmussen

                        Original titel „Prayer of the believer” translated by Alexandra Adamczhewska

 

 

 

 

                                                                                             Updated nov 2008

 

Modlitwa wierzącego

 

 

Spis treści:

1. Wstęp.

2. Modlitwa w imieniu Jezusa.

3. Modlitwa i wiara. Wchodzenie w nowe obszary wiary.

4. Modlitwa i Słowo Boże.

5. Modlitwa i Duch Święty – Duch modlitwy.

6. Modlitwa i uwielbienie w starotestamentowej świątyni.

7. Modlitwa i przebudzenie.

8. Szkoła modlitwy.

9. Wypracowanie modlitwy.

10. Modlitwa i post.

11. Modlitwa i wyrzucanie demonów.

12. Modlitwa i post Daniela (dieta).

13. Modlitwa i prowadzenie w Duchu (7 sposobów prowadzenia).

14. Modlitwa w komorze modlitewnej.

15. Zjednoczona modlitwa.

16. Modlitwa w zgromadzeniu.

17. Modlitwa w rodzinie.

18. Modlitwa i śpiew w Duchu. Modlitwa i uwielbienie.

19. Modlitwa i dary Ducha.

20. Modlitwa i duchowa wojna.

21. Przeszkody w modlitwie.

22. Wytrwałość w modlitwie.

23. Modlitwa i Boża miłość.

24. Modlitwa i wewnętrzne uzdrowienie. Uzdrowienie emocji.

25. Modlitwa wstawiennicza.

26. Modlitwa i świętość. Modlitwa i namaszczenie.

27. Modlitwa i cierpienia duszy.

28. Modlitwa o uwalnianie i związywanie.

29. Modlitwa i okultyzm.

30. Modlitwa prorocza.

31. Spotkanie modlitewne i jak je poprowadzić.

32. Modlitwa i wola Boża (jak rozpoznawać wolę Bożą).

33. Modlitwa i służba - główny urząd apostolski.

34. Modlitwa w Biblii. Jezus, Daniel, Dawid, Hiob, Abraham, Mojżesz, Jabez, król Hiskiasz, Salomon, Zgromadzenie w Jeruzalem.

35. Modlitwa jako specjalna służba. Prorokini Anna.

36. Modlitwa i dziesięcina. Mal. 3,10.

37. Modlitwa i namaszczenie olejem.

38. O napełnieniu Duchem Świętym. Duchowe oczyszczanie domu.

39. Modlitwa i oddawanie jałmużny. Dz. 10.31.

40. Błogosławieństwa i modlitwa w biblii. (błogosławieństwo Aronowe, błogosławieństwo apostolskie, modlitwa Pańska).

41. Modlitwa i głoszenie.

42. Modlitwa, Boże obietnice w Biblii i warunki odpowiedzi na modlitwę.

43. Modlitwa i dziękowanie Bogu w każdej chwili.

44. Duch łaski i błagania. Zach. 12,10

45. Modlitwa i uwielbienie.

46. Modlitwa kontemplacyjna.

47. Modlitwa i chrzest ogniem.

48. Modlitwa i kuszenie.

49. Modlitwa i chwała Boża.

50. Strategie modlitwy, praktyczna strona modlitwy.

51. Zaniedbanie modlitwy.

 

1. WSTĘP.

 

Modlitwa jest komunikowaniem się z Bogiem.

Modlitwa zmienia nasz charakter i osobowość na lepsze.

Modlitwa łamie naszą wolę.

Modlitwa wyswobadza moc.

Modlitwa otwiera drzwi do Bożego spichlerza.

Modlitwa daje ci panowanie nad szatanem.

W modlitwie chodzi o to, żeby być z Bogiem. Modlitwa to bliska znajomość z Bogiem.

W modlitwie chodzi o współpracę z Bogiem.

Bóg uczynił się zależnym od naszej modlitwy. Dowód: Ezech. 22:30 Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem STANĄĆ W WYŁOMIE, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem.

 

2. MODLITWA W IMIENIU JEZUSA.

 

Jan. 14:13: I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu.

Jan. 15:16: Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.

Jan. 16:23-24: A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna.

Jan. 16:26: Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że Ja prosić będę Ojca za was.

 

Nie możesz przyjść od Ojca w swoim własnym imieniu. On dał nam swoje imię: Jeszua. Jezus dał nam swoje imię, żebyśmy mogli uzdrawiać chorych, wypędzać demony i z pewnością po to, aby modlić się w błogosławionym imieniu Jezusa Chrystusa.

 

Bóg Ojciec i jego rodzina:

Bóg Ojciec cieszy się, że może dawać swoim dzieciom wszystko, do czego mamy wiarę i o co prosimy. Każdy nowo narodzony wierzący jest członkiem rodziny Bożej.

 

3. MODLITWA I WIARA. WCHODZENIE W NOWE OBSZARY WIARY.

 

Dwoma najważniejszymi składnikami modlitwy są 1) Duch Święty, 2) Wiara.

Tak jak ogień jest niezbędny do kadzidła, tak Duch Święty do modlitwy!

 

a) Skąd bierzemy wiarę?

b) Czym jest wiara?

c) Wiara vs. nadzieja

d) Wiara vs. uczucia

e) Co to znaczy: wierzyć sercem?

f) Wyznanie - klucz do uwolnienia wiary

g) Wyznanie odbudowuje nadszarpniętą relację

·         wyznanie przywilejów jakie wierzący ma w Chrystusie

·         dobre i złe wyznanie

·         wiara w pomyślność

·         wrogowie wiary

·         Boży rodzaj wiary

 

 

 

a) Skąd bierzemy wiarę?

 

Rzym. 10:17 Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.

Wiara przychodzi do twojego serca przez słuchanie Słowa (lub czytanie Słowa). Czytaj Biblię codziennie. Uchwyć się Bożych obietnic zawartych w Biblii. Wiara przychodzi również przez ćwiczenie tej porcji wiary, którą już mamy (każdy ma jakąś porcję wiary daną od Ducha Świętego).

 

Rzym. 12:3 (...) lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. (w greckim oryginale: MIARA WIARY)

 

Wiara to NIEODŁĄCZNA CZĘŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO. Im bardziej jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, tym więcej mamy wiary.

 

2 Tes. 1:3 (...) Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta (...).

 

Nasza wiara może rosnąć wtedy, kiedy używamy jej w próbach i testach codziennych okoliczności. Tak jak dziecko, kiedy używa mięśni, będzie się stawało silniejsze, tak my będziemy rosnąć w siłę w wierze kiedy będziemy jej używać i działać z nią.

 

Każdy ma jakiś poziom wiary. Rzym. 12:3 (...) lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.

 

b) Czym jest wiara?

 

Hebr. 11:1 A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. (w greckim oryginale pewność to hypostasis - słowo to oznacza również "substancja")

 

Wiara to SUBSTANCJA. Widzialny wszechświat nie został stworzony z niczego, ale z ponadnaturalnej niewidzialnej SUBSTANCJI, z RZECZY NIEWIDZIALNYCH.

 

Wiara jest czynnikiem wyzwalającym, który przekształca jeden rodzaj substancji w inny, przekształca niewidzialne w widzialne.

 

 

c) Wiara vs. nadzieja.

 

Nadzieja zawsze odnosi się do przyszłości. Wiara natomiast wie, że coś już jest. Jest to już traktowane jako coś pewnego i tylko kwestią czasu jest realizacja tego w rzeczywistości. Mar.11:24 Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.

 

d) Wiara vs. uczucia.

 

Dowód na to, że masz wiarę w to, o co się modliłeś to nie jest żadne silne UCZUCIE. Świadectwem twojej wiary, że to o co prosiłeś już jest, jest pokój umysłu, absolutne zaufanie słowom Boga i jego obietnicom. Nigdy nie polegaj na uczuciach, one szybko mogą zamienić się w chaos. Ufaj w Boże Słowo, a pokój twojego serca będzie trwał jak skała w czasie próby wiary.

 

e) Co to znaczy: wierzyć sercem?

 

Mar. 11:23 Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby W SERCU SWOIM, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się.

 

Wierzy się sercem, a nie umysłem. Możesz przeżywać potężną bitwę w myślach a jednocześnie w sercu mieć głęboki pokój i zaufanie. Przenieś więc swoją wiarę 30 cm w dół, z umysłu do serca. Szatan może atakować tylko twój umysł, twoje myśli; nie może on zaatakować twojego Ducha, który mieszka w twoim sercu.

 

f) Wyznanie - klucz do uwolnienia wiary.

 

Mar. 11:23 Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się.

 

Rzym. 10:10 Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

 

Wyznawanie Bożego Słowa podnosi wiarę! Również głoszenie Słowa podnosi wiarę. Modlitwa podnosi wiarę. Post podnosi wiarę. Większe napełnienie Duchem podnosi wiarę.

 

g) Wyznanie odbudowuje nadszarpniętą relację.

 

Mar. 11:25 A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia.

 

·         wyznanie przywilejów jakie wierzący ma w Chrystusie

           

            2 Kor. 5:17 Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto   wszystko stało się nowe.

 

            To jest naprawdę dobre wyznanie. To totalna rewolucja w życiu każdego.

 

·         dobre i złe wyznanie

           

            2 Tym. 1:7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.

 

            Nigdy nie wyznawaj strachu i wątpliwości w modlitwie, lecz wyznawaj to, co mówi słowo Boga.

 

 

·         wiara w pomyślność

 

            3 Jan. 1:2 Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów   tak, jak dobrze się ma dusza twoja.

 

            5 Mojż. 28,1:12 - błogosławieństwa

            Są tu wymienione liczne sposoby jakimi Bóg będzie nam błogosławił jeśli będziemy go słuchać i     ćwiczyć nasza wiarę.

 

 

·         wrogowie wiary

 

            Szatan to wróg numer jeden. Będzie próbował wystawiać twoją wiarę na próbę i niszczyć ją przez   spieranie się i dyskutowanie z twoim zdrowym rozsądkiem. Twoje pięć zmysłów może zostać      oszukane, a wiara odebrana.

            Cielesny umysł jest wrogiem wiary. Wiara zamieszkuje twojego ducha, twoje serce, a nie twój        umysł, który jest umiejscowiony w mózgu!

            Strach jest przeciwieństwem wiary. Strach, to wiara w podpowiedzi diabła i w to, co wkłada on w     nasze umysły bardziej niż w SŁOWO BOŻE. Masz wybór: wierzyć w swój strach albo w Boże     obietnice dane w jego Słowie!

            Nie otrzymasz niczego, ani kawałeczka, bez wiary! A kiedy masz wiarę, otrzymasz wszystko.

 

 

·         Boży rodzaj wiary

 

            Mar. 11:22 A Jezus, odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga!

 

            Tutaj Jezus daje wspaniałą lekcję wiary. W efekcie tego, jak Jezus okazywał wiarę, drzewo figowe   uschło i zmarniało w ciągu jednej nocy - jako rezultat słów wypowiedzianych przez Jezusa z     wiarą. Mówił do żyjącego, mającego liście drzewa a ono umarło. O życiu i śmierci decyduje wiara.

 

4. MODLITWA I SŁOWO BOŻE.

 

Każda modlitwa musi bazować na Słowie Bożym - Biblii. Nasza wiara musi bazować na obietnicach danych w Biblii. Bóg w swoim Słowie dał ludzkości tysiące obietnic dotyczących każdego aspektu życia. Zarówno nasze prośby i błagania modlitewne jak i naszą potrzebę możemy znaleźć w jakimś miejscu w Słowie, w obietnicach tam danych.

Wiara polega na tym, żeby w modlitwie zanosić przed tron Boży obietnice, które on wcześniej dał w Słowie.

Wiara jest jak ręka, która ściąga obietnice Boże z Jego spichlerza w twoje posiadanie.

Dzieje się to za pomocą modlitwy z WIARĄ.

 

5. MODLITWA I DUCH ŚWIĘTY - DUCH MODLITWY.

 

Rzym. 8:26-27 Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi.

 

Istnieje specjalna porcja Ducha modlitwy. Trzecia osoba Trójcy, Bóg-Duch Święty modli się w tobie do Ojca niebieskiego. W tym samym momencie jest z nami zjednoczony zmartwychwstały Chrystus stojący w niebiańskiej świątyni, modlący się i wstawiający do Ojca za wszystkimi świętymi. Hebr. 7:24-25.

 

Chrystus spala doskonałe, święte kadzidło na złotym ołtarzu kadzenia jako nasz najwyższy kapłan w niebiańskiej Świątyni. Najpierw jednak skropił swoją świętą krwią Arkę Przymierza, a potem zasłona w ziemskiej świątyni została rozdarta od góry do dołu. Mat. 27:51.

 

Dawid mówi w Psalmie 141:2 Niech wznosi się ku tobie modlitwa moja jak kadzidło (...)

 

Kadzidło to symbol modlitwy. Ogień w palącym się kadzidle to symbol Ducha Świętego. Jezus powiedział: "Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie(...) J. 4:23.

 

Modlitwa wstawiennicza jest skuteczna tylko kiedy jest pod silnym wpływem DUCHA MODLITWY.

 

6. MODLITWA I UWIELBIENIE W STAROTESTAMENTOWEJ ŚWIĄTYNI.

 

Plan Świątyni:

Na zewnętrznym dziedzińcu: ołtarz całopalny i stągwie z wodą.

W miejscu świętym: po prawo – stół chlebów pokładnych, po lewo – siedmioramienny świecznik, a przed zasłoną złoty ołtarz kadzielniczy.

W miejscu najświętszym znajdowała się Skrzynia Świadectwa z dwoma cherubami przykrywającymi Skrzynię (przebłagalnię) swoimi skrzydłami, a ponad nimi unosił się lśniący obłok chwały, gdzie przebywał Bóg.

 

Składniki kadzidła:

 

2 Moj. 30:34-36 I rzekł Pan do Mojżesza: Weź sobie wonności: pachnącej żywicy i goździków, i galbanu wonnego, i czystego kadzidła, w równych ilościach, I zrób z tego wonne kadzidło, mieszaninę, tak jak się robi wonności: posoloną, czystą, świętą. Rozetrzyj to na proszek i połóż część tego przed Skrzynią Świadectwa w Namiocie Zgromadzenia, gdzie będę się z tobą spotykał, To będzie dla was świętością nad świętościami.

 

Jest wiele rodzajów modlitwy. Tak jak jest pięć składników kadzidła, tak jest pięć rodzajów modlitwy:

1) Modlitwa dziękczynna, 2) Modlitwa chwały, 3) Modlitwa uwielbienia, 4) Modlitwa wstawiennicza, 5) Modlitwa o nasze własne potrzeby oraz wyznanie grzechów. Inne modlitwy: śpiewanie w Duchu, modlitwa w językach, modlitwa kontemplacyjna itd.

 

Ps. 141:2 Niech wznosi się ku tobie modlitwa moja jak kadzidło, A podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna!

Dawid mówi, że jego modlitwa jest jak kadzidło unoszące się przed tron Boga Jahwe.

 

Obj. 5:8 A gdy ją wziął, upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności; SĄ TO MODLITWY ŚWIĘTYCH.

Modlitwy świętych są przechowywane w niebie.

 

Obj. 8:3-5 I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. A anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza, i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice, i trzęsienie ziemi.

 

7. MODLITWA I PRZEBUDZENIE.

David Brainard modlił się o przebudzenie plemion Indian w Ameryce Północnej.

Pięciu mężczyzn modlących się w drewnianej chatce na Nowych Hybrydach przyniosło przebudzenie na wyspy.

Modlitwa Yonghi Cho i jego teściowej oraz ich poszczenie przyniosły przebudzenie do Seulu w Korei.

Arthur Miller modlił się o przebudzenie w Argentynie. Silny poryw wiatru wpadł na salę gdzie odbywała się szkoła biblijna, w której rozpoczęło się przebudzenie.

Evan Roberts uczęszczał na spotkania modlitewne przez 13 lat i przebudzenie przetoczyło się przez Walię.

Mei Tari i ludzie z nim modlili się i przebudzenie jak ogień przyszło do Indonezji.

Poza tym jest wiele innych przykładów tego, jak modlitwa brana na poważnie przynosi przebudzenie.

 

Werset na temat modlitwy o przebudzenie:

 

2 Kron. 7:14 I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię.

 

Bycie przebudzonym to obowiązek chrześcijanina, modlitwa o przebudzenie to również nasz obowiązek. Obowiązkiem chrześcijanina jest wyznawanie naszych złych uczynków, żeby Bóg Wszechmogący mógł wylać swojego Ducha przebudzenia na naród, uzdrowić go i wybaczyć chrześcijanom, że nie byli światłem i solą dla swojego narodu.

 

8. SZKOŁA MODLITWY.

Jeśli wierzysz w modlitwę, już jesteś w Bożej szkole modlitwy. Kiedy się modlisz, cały czas się uczysz. Im więcej się modlisz, tym bardziej będziesz wyszkolony. Jeśli uczynisz ze swojej modlitwy styl życia lub jeśli modlitwa stanie się twoją służbą dla Boga, możesz dla Pana uczynić wielkie rzeczy.

 

9. WYPRACOWANIE MODLITWY.

Modlitwa to czasami bardzo ciężka praca. Jest to jak szukanie ropy naftowej. To ciężka praca godzina po godzinie, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. W końcu, pewnego pięknego dnia źródło ropy wytryska - dokończyliśmy nasze dzieło. Modlitwa jest jak budowanie drogi w górzystym terenie. Musisz wydrążyć dużo otworów w skale, włożyć w te otwory dynamit, a potem, kiedy go podpalisz, w krótkim czasie ma miejsce duży postęp w pracy. Tak samo działa to w życiu modlitewnym. Nagle przebijasz się w Duchu i Bóg wykonuje wspaniałą pracę.

 

10. MODLITWA I POST.

Modlitwa w poście jest zdecydowanie najskuteczniejszą formą modlitwy. Jeśli chcesz żeby Bóg okazał swoją atomową moc musisz pościć wiele dni, być może wiele tygodni, a może nawet 40 dni. Modlitwa w poście to droga na skróty do SERCA OJCA i do mocy w modlitwie.

 

(Zobacz też książkę na temat bezpiecznego wielodniowego postu: "Podręcznik postu i modlitwy").

 

11. MODLITWA I WYRZUCANIE DEMONÓW.

 

Mat. 17:21 Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.

Opętany chłopiec, lub być może epileptyk nie mógł być uwolniony spod demonicznego panowania inaczej niż przez czyjąś modlitwę i post.

 

Mat. 12:29 Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi?

Aby związać silnego mężczyznę potrzebna jest skuteczna modlitwa, a czasem dodatkowo post.

 

12. MODLITWA I POST DANIELA (DIETA).

 

Daniel był szczególnym człowiekiem modlitwy.

Dan. 6:11 A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił.

Daniel był również człowiekiem mądrości. Czasami jadł tylko warzywa i pił wodę.

Jadł  to samo jedzenie, które było spożywane w ogrodzie Eden przed upadkiem człowieka. Wygląda na to, że kiedy jemy takie jedzenie łatwiej jest mieć różne sny i wizje; łatwiej być napełnionym Duchem Bożym i mieć silną wiarę.

 

13. MODLITWA I PROWADZENIE W DUCHU.

 

Duch Święty prowadzi nas na wiele różnych sposobów. Czasem chcemy desperacko WIEDZIEĆ jak modlić się poprawnie, zgodnie z wolą Boga.

 

Istnieją:

 

Prowadzenie przez sny i wizje.

Prowadzenie przez mowę wiedzy i mowę mądrości.

Prowadzenie przez Słowo Boże.

Prowadzenie przez proroctwo.

Prowadzenie przez słyszalny głos, czy to wewnątrz czy na zewnątrz.

Prowadzenie przez "wewnętrznego człowieka", poczucie "Urim i Tummim" - przeświadczenie o odpowiedzi "tak" albo "nie".

Prowadzenie przez okoliczności życia (jak Jonasz w czasie sztormu).

Patrz też: "Siedem sposobów prowadzenia Ducha Świętego" w nauczaniu "Manifestacje Ducha Świętego" ("Manifestations of the Holy Spirit").

 

14. MODLITWA W KOMORZE MODLITEWNEJ.

 

To modlitwa, kiedy jesteś całkowicie sam. Tylko ty i Bóg.

 

Mat. 6:6 Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

 

Twoja komora modlitewna może być wszędzie, np. kiedy samemu jedziesz samochodem możesz bez przeszkód się modlić. Kiedy idziesz sam na spacer możesz się modlić, bo nikt nic do ciebie nie mówi. Również w swoim łóżku w nocy. Twoją komorą modlitewną mogą być tysiące miejsc. Chodzi tylko o to, żebyś wylewał serce przez Bogiem, twoim niebieskim Ojcem kiedy jesteś SAM w jego obecności i nic ci nie przeszkadza. Wtedy i w takich okolicznościach nawiązujesz intymną łączność z Bogiem Ojcem.

 

15. ZJEDNOCZONA MODLITWA.

 

Inny rodzaj modlitwy występuje wtedy, gdy dwie lub więcej osób zgadza się w Duchu co do specyficznej, konkretnej prośby o jakąś sprawę czy problem.

 

Możemy to znaleźć w Mat. 18:19-20: Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.

 

Pamiętaj, zgodzić się w Duchu, to nie znaczy zgodzić się tylko na poziomie umysłu. Chodzi w całości o poziom duchowy, o zgodę W DUCHU.

 

16. MODLITWA W ZGROMADZENIU.

 

Dz.Ap. 4:23-24 A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest,(...)

 

Przeczytaj też Mat. 18:18-20

To jest modlitwa w jedności. Z całą pewnością modlitwa zgromadzenia jest bardzo potężna, po dziś dzień.

 

17. MODLITWA W RODZINIE.

 

Głowa rodziny jest także kapłanem rodziny i musi przewodzić modlitwie w swoim domu. Takim człowiekiem był Korneliusz. Zwróć uwagę, że był poganinem, ale jego modlitwy i jałmużny były słyszane i akceptowane w niebie.

Dz.Ap. 10:31 I rzekł: Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa twoja i jałmużny twoje zostały wspomniane przed Bogiem.

 

Filip, ewangelista w Samarii również był dobrym kapłanem w swoim domu. Miał cztery niezamężne córki z darem proroczym. Dz.Ap. 21:8

 

Każda głowa rodziny musi być kapłanem swojego domu również jeśli chodzi o modlitwę i uczenie reszty rodziny jak się modlić.

 

18. MODLITWA I ŚPIEW W DUCHU. MODLITWA I UWIELBIENIE.

 

Kol. 3:16 Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych;(...)

 

Psalm to pieśń w Duchu z prorockim znaczeniem. Czasem jest to również modlitwa. Pomyśl o wszystkich cudownych psalmach z księgi psalmów, usilnych modlitwach Dawida o przebaczenie i nowego ducha po tym jak upadł w grzech z Batszebą. Wszystkie psalmy były pieśniami w Duchu.

 

UWIELBIENIE I ŚPIEW W DUCHU

Czasem całe zgromadzenie śpiewa w Duchu. Jest to doskonałe uwielbienie Pana, naszego Boga. Jest to modlitwa na wysokim poziomie, o której Biblia mówi: śpiewanie hymnów.

 

19. MODLITWA I DARY DUCHA.

 

Dla przypomnienia, dary Ducha to:

 

 

Trzy dary wokalne:

·         modlitwa w językach

·         wykładanie modlitwy w językach

·         proroctwo

 

Trzy dary związane z objawieniem:

·         mowa wiedzy

·         mowa mądrości

·         dar rozróżniania duchów

 

Trzy dary mocy:

·         dar uzdrawiania

·         dar czynienia cudów

·         dar wiary

 

Usługiwanie darami Ducha jest bardzo uzależnione od modlitwy i wiary, w zasadzie nie możemy używać darów Ducha Świętego bez modlitwy i jeśli nie mamy wiary.

Mówienie językami to prawdziwa modlitwa. To modlenie się w Duchu Bożym. Kiedy kładziemy ręce na chorych musimy się modlić, inaczej nic się nie wydarzy. Jeśli dokonujemy cudu musimy potwierdzać ten cud w modlitwie, musimy wypowiadać rozkazujące słowa, inaczej cud się nie zdarzy.

W szczególności dar wiary jest uzależniony od modlitwy – patrz: błogosławieństwo Efraima i Manassesa przez Jakuba – 1 Mojż 48; błogosławieństwo Jakuba i Ezawa przez Izaaka – 1 Mojż 27.

Usługiwanie darami Ducha i modlitwa nie mogą być rozdzielone.

 

20. MODLITWA I DUCHOWA WOJNA.

 

CZĘŚĆ 1

 

A) Rozpoznanie wroga. Dan. 10,13-20. Duchy terytorialne. (Duchowa Agencja Wywiadowcza)

B) Hierarchia i plany bitwy szatana. Ef. 6,12

C) Boża zbroja. Kroki ku duchowej sprawności. Ef. 6,13-14

D) Trzy pola bitwy.

E) Używanie autorytetu danego nam przez Boga.

 

A) Rozpoznanie wroga.

Mossad, znana Izraelska Agencja Wywiadowcza, ocalił Izrael od katastrofy, a nawet przyniósł zwycięskie wojny. Miał on dużo informacji o wrogach. My, chrześcijanie, jako duchowy Izrael również możemy mieć rzetelne informacje o naszym wrogu, jakim jest szatan i jego zastępy demonów i upadłych aniołów. Te informacje i wgląd w przeciwnika możemy uzyskać tylko ze Słowa Bożego i z pomocą Ducha Świętego, który ujawnia sekrety duchowego świata.

 

Duchy terytorialne: Dan. 10:13 Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się (...)

Dan. 10:20-21 Wtedy on rzekł: Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w księdze prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego.

 

Archanioł Gabriel walczył ze złymi duchami nad dwoma krajami. Otrzymał pomoc tylko od archanioła Michała.

 

B) Hierarchia i plan bitwy szatana.

Efez. 6:12 Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z NADZIEMSKIMI WŁADZAMI, ze ZWIERZCHNOŚCIAMI, z WŁADCAMI tego ŚWIATA CIEMNOŚCI, ze ZŁYMI DUCHAMI w okręgach niebieskich.

Cztery kategorie armii szatana są przebiegle uformowane według hierarchii.

 

C) Boża zbroja.

Efez. 6:14-17 Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.

 

Werset 18: W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.

 

D) Trzy pola bitwy.

Twój umysł, twoje serce (dusza) i twoje usta.

 

E) Używanie autorytetu danego nam przez Boga.

Łuk. 10:19 Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.

Mar. 16:15 I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.

Mamy autorytet jedynie przez krew Jezusa i przez autorytet Jego imienia.

 

CZĘŚĆ 2

 

A) Duchowy konflikt.

B) Związywanie silnych.

C) Nasza broń w duchowej wojnie.

D) Atakowanie warowni szatana.

E) Bitwa o Polskę, Indie, Danię i wszystkie narody.

 

A) Duchowy konflikt.

Pochodzenie złych duchów.

Zanim ziemia i ADAM zostali stworzeni istniała rasa stworzeń w niebie - aniołów. Było trzech wielkich książąt, lub archaniołów: Lucyfer, powiernik światła, Gabriel, głowa aniołów-posłańców i Michał, głowa aniołów-wojowników. W niebie rozegrała się wojna. Lucyfer i jego upadłe anioły zostały wygnane z nieba. Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i stał się szatanem, przeciwnikiem Boga: Izaj. 14:12-16 O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! (...).

Lucyfer w niebie był liderem bębenków i piszczałek (muzyki i uwielbienia). Ez. 28,13-19 - w niebie od czasu upadku Lucyfera brakuje muzyków i uwielbiających, a ogromna część dzisiejszej ziemskiej muzyki jest inspirowana przez siły ciemności.

Lucyfer stoi za światowym handlem i transakcjami pieniężnymi: Ezech. 28:16 Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. (...)

Szatan został wygnany z nieba razem z 1/3 aniołów, które upadły razem z nim: Ezech. 28:17 Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.

oraz: Obj. 12:7-9 I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Oni to, szatan i jego upadli aniołowie zbudowali wrogie, oporne Bogu królestwo w okręgach niebieskich, czyli rejonie pomiędzy miejscem przebywania Boga a widzialnym niebem. Szatan i upadłe anioły razem ze wszystkimi niższymi siłami ciemności (demonami) tworzą królestwo ciemności.

Siły ciemności kontrolują, częściowo lub w całości, każdy naród, każde miasto, wioskę, każdy dom i każdą osobę. Największym celem szatana jest zniszczenie i unicestwienie najważniejszego Bożego stworzenia - człowieka.

 

B) Związywanie silnych.

Mat. 16:19 I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.

Mat. 18:18 Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie; i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.

Kol. 2:15 Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi.

Mat. 12:29 Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi? (tylko modlitwa może to uczynić)

 

C) Nasza broń w duchowej wojnie.

 

KREW BARANKA

ŚWIADECTWO SŁOWA

Obj. 12:10-11 I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.

 

IMIĘ JEZUSA

Jan. 14:13-14 I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.

 

MODLITWA

Dan. 10,12-13 - upadły anioł Książę Persji został zaatakowany przez Michała z powodu modlitwy Daniela o duchową wojnę.

 

CHWAŁA I UWIELBIENIE

2Kron. 20,21-30 - zwycięstwo Jechoszafata

 

POST I MODLITWA

Post to bardzo silna broń w burzeniu warowni wroga.

 

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

A w szczególności dar rozróżniania duchów i dar wiary.

 

BOŻA ZBROJA

Ef. 6,14-18 - pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, buty gotowości zwiastowania ewangelii, tarcza wiary, przyłbica zbawienia, miecz Ducha i ciągła modlitwa.

 

PRAWDA

Szatan boi się prawdy. Jezus JEST prawdą i drogą życia. Słowo Boże JEST prawdą. Prawda wylana na szatana pokona go. Prawda uwolni więźniów.

 

DUCH ŚWIĘTY

To największa siła we wszechświecie i poza nim!

 

Równanie przedstawiające jak osiągnąć niemożliwe:

MODLITWA (POST) + WIARA = OSIĄGNIĘCIE NIEMOŻLIWEGO + MOŻLIWEGO!

 

D) ATAKOWANIE WAROWNI SZATANA

2 Kor. 10:4 Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni (szatana) dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły.

 

Nasza broń jest defensywna i ofensywna. Broń defensywna to tarcza WIARY, która gasi wszystkie ogniste pociski złego. Broń ofensywna to obosieczny miecz, którym jest Słowo Boże. Modlić się w duchowej wojnie to wyciągać miecz przed tarczę.

 

E) Bitwa o Polskę, Indie, Danię i wszystkie narody.

Ta bitwa toczy się aż do dziś. Potężne armie sił ciemności i sił anielskich przesuwają się ze względu na modlitwy wojowników duchowej wojny. Bitwa rozgrywa się w niewidzialnej przestrzeni nad silnie katolicką Polską i nad Indiami, krajem miliona bałwanów; nawet nad terytorium Danii trwa bitwa. W ostatnich dekadach ma miejsce inwazja Islamu na każdy europejski kraj. Niech Bóg podnosi armię modlących się wojowników w tych krajach. W innym wypadku miliony dusz pójdą na wieczne stracenie. Bóg nieustannie poszukuje kogoś kto stanie w wyłomie.

 

21. PRZESZKODY W MODLITWIE

 

1) Niemoralność jest przeszkodą w modlitwie.

Hebr. 13:4 Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg.

 

2) Mężowie powinni szanować swoje żony. W innym wypadku ich modlitwy nie będą wysłuchane.

1 Piotr. 3:7 Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody.

 

3) Niewiara jest prawdopodobnie przeszkodą numer jeden.

Jak. 1:6-7 Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma.

 

4) Modlitwa grzesznika nie zostanie wysłuchana w niebie. Jedynie jego modlitwa pokutna.

Jan. 9:31 Wiemy, ze Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje.

 

5) Ukryty w sercu grzech będzie skuteczną przeszkodą w modlitwie.

Ps. 66:18 Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał.

 

6) Serca, w których nie ma przebaczenia nie będą wysłuchane w modlitwie.

Mar. 11:25 A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia.

 

7) Klątwa odziedziczona po przodkach lub praktyka okultystyczna przeszkodzą każdej modlitwie.

2 Moj. 20:5 (...) Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

 

8) Modlitwa w próżności i pysze.

Jak. 4:3 Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności.

 

9) Dlaczego niektóre choroby są uzdrawiane a inne nie? Dlaczego niektóre psychosomatyczne choroby nigdy nie zostają uzdrowione? Skąd pochodzi to tajemnicze opóźnienie uzdrowienia?

 

            a) brak przebaczenia Mk. 11,25

            b) niewiara Jak 1,6 - modlitwa z wiarą i bez wątpliwości; Mk. 11,24 - wiara, że to o co się modlimy   już jest

            c) nieposłuszeństwo Słowu biblijnemu.

            d) nieposłuszeństwo wobec głosu Bożego (wypowiadanego za pośrednictwem Ducha         Świętego).

            e) pobłażliwość względem siebie: Jak. 4:3 Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie,       zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności.

            f) okultyzm i klątwy

            g) złamanie przysięgi

            h) przelanie krwi niewinnych (aborcja)

            i) bałwochwalstwo (ukryte lub nieświadome)

            j) bałwochwalstwo (otwarte czczenie innych bogów, tak że Jezus staje się tylko następnym            bogiem spośród innych (np. w Indiach).

            k) przesądność, uleganie zabobonom

            l) modlitwa do umarłych (np. świętych, Czarnej Madonny, Matki Boskiej, Marii Dziewicy,     przodków, używanie różańca do modlitwy)

            m) oddawanie czci duchom

            n) grzech w twoim życiu, najzwyklejszy grzech może być powodem dla którego nigdy nie   otrzymasz swojego uzdrowienia 

            o) zgorzkniałość

            p) zgorzkniałość i złość obrócona przeciw Bogu Jahwe - najgorszy rodzaj zgorzknienia (nie             szemraj przeciw Bogu). Zły obraz ojca - Boga Ojca.

            q) proste lenistwo w modlitwie. Leniwi nie otrzymają odpowiedzi na modlitwy.

            r) przekleństwo od 3-4 pokoleń.

            s) masoneria

            t) satanizm (pisemne oddanie się szatanowi jest spisane własną krwią)

            u) zaangażowanie w ruch new age

            w) niemoralność

 

22. WYTRWAŁOŚĆ W MODLITWIE.

 

Efez. 6:18 W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.

 

Eliasz na górze Karmel 1 Król. 18:43-44 Do swojego sługi zaś rzekł: Nuże, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten, wstąpiwszy i spojrzawszy, rzekł: Nie ma nic. I rzekł do niego: Powtórz to siedem razy. Za siódmym razem rzekł: Oto maleńka chmurka jak dłoń ludzka wznosi się z morza. Wtedy rzekł: Idź i powiedz Achabowi: Zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła.

 

Wdowa i niesprawiedliwy sędzia - Łuk. 18, 3-8

 

Daniel był wytrwały w modlitwie przez 21 dni, mimo że już pierwszego dnia został do niego wysłany anioł, a jego modlitwa została usłyszana w niebie już pierwszego dnia. Zastanów się nad tym. Jeśli Daniel zaprzestałby modlitwy 20-go dnia, archanioł Gabriel nie odwiedziłby go 21-go dnia postu i modlitwy.

 

23. MODLITWA I BOŻA MIŁOŚĆ.

 

Gal. 5:6 Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.

 

Wiara jest najważniejszym składnikiem modlitwy, a działa ona przez miłość. Zatem im więcej okazujesz Bożej miłości, tym więcej osiągniesz w modlitwie! Jednak miłością, która aktywnie działa w twojej modlitwie jest miłość Chrystusa, a nie ludzka miłość. Miłość i wiara są wśród najważniejszych owoców Ducha Świętego.

 

Gal. 5:22-23 Owocem zaś Ducha są: MIŁOŚĆ, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność (w oryginale greckim: WIARA), Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.

 

Poproś Boga aby ochrzcił cię Duchem Świętym i ogniem - Łuk 3,16. Wtedy miłość i wiara będą działać w twoim życiu modlitewnym prowokując niesamowitą odpowiedź na modlitwy.

 

24. MODLITWA I WEWNĘTRZNE UZDROWIENIE. UZDROWIENIE EMOCJI.

Jezus z pewnością uzdrowi każdą chorobę i zaburzenie duszy i ciała. Dotyczy to również umysłu i emocji. Uczyni On doskonałym każdy odbiegający od normy stan w umyśle i emocjach.

 

2 Tym. 1:7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.

(w greckim oryginale: powściągliwość - PRZYWODZENIE DO ROZSĄDKU).

 

Tak więc jak widzisz, może istnieć duch bojaźni, ale Bóg chce nam dać pokój i rozsądny umysł. Zaburzenia emocjonalne często są efektem działania sił zła - przeczytaj również nauczanie o demonologii.

 

Jan. 8:36 Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

 

Jezus chce uwolnić naszego ducha, duszę i umysł.

 

25. MODLITWA WSTAWIENNICZA.

 

Hebr. 7:25 Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.

Nasz Zbawca stoi w niebiańskiej świątyni i wstawia się za nami.

 

Rzym. 8:26 Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.

 

Rzym. 8:27 A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi.

Nawet Duch Święty w tobie jest wstawiennikiem.

 

Ps. 106:23 Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, Gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, Który stanął w wyłomie przed nim, Aby odwrócić gniew jego Tak, aby ich nie wytracił.

Bóg szuka kogoś, kto stanie w wyłomie.

 

Ezech. 22:30 Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem STANĄĆ W WYŁOMIE, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem.

 

Ogromna większość dusz idzie na zatracenie do piekła na wieczność. Miliony dusz nigdy nie miały możliwości przekonać się o swoich grzechach ani dojść do możliwości narodzenia się na nowo i przez to uzyskania zbawienia duszy, ponieważ nikt nie kochał ich wystarczająco, żeby się za nimi wstawiać. Nikt nie miał dla nich wystarczającego współczucia, aby wstawiać się w niewysłowionych westchnieniach. Tylko moc sprawiedliwych, cierpiących w wielkim bólu duszy pod wpływem DUCHA MODLITWY i pod jego kontrolą, ostoi się. Jezus Chrystus już wycierpiał i zapłacił pełną karę więc nie ma żadnej konieczności, aby jakakolwiek istota ludzka cierpiała w wiecznym piekle. Ez. 18,23 - Bóg nie ma upodobania w śmierci bezbożnego.

 

Skuteczna modlitwa może być osiągnięta tylko kiedy modlimy się w Duchu, tak jak wyjaśnia Paweł w Rzym. 8,26-27. Modlitwa bez Ducha nie osiągnie prawie nic. Wstawiennictwo pod silnym wpływem Ducha Świętego przyniesie olbrzymie skutki. Wiara będzie uwolniona i Boże odpowiedzi na modlitwy z pewnością będą miały miejsce.

 

26. MODLITWA I ŚWIĘTOŚĆ. MODLITWA I NAMASZCZENIE.

 

Im bardziej święte życie, tym więcej mocy w twojej modlitwie!

Im bardziej charakter jest zbliżony do charakteru Jezusa, tym większe namaszczenie.

Im bardziej święta miłość w twoim sercu, tym więcej mocy w modlitwie.

 

27. MODLITWA I CIERPIENIA DUSZY.

Mat. 25, 26-46 - Jezus w ogrodzie Getsemane.

Rzym. 8:26 Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych WESTCHNIENIACH.

 

28.MODLITWA O UWALNIANIE I ZWIĄZYWANIE.

Mat. 18:18-20 Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie; i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.

 

29. MODLITWA I OKULTYZM.

2 Moj. 20:4-5 Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.

(patrz również: nauczanie o duchowym oczyszczaniu domu z okultyzmu)

 

30. MODLITWA PROROCZA.

Czasem kiedy modlimy się osobiście modlitwą wstawienniczą, modlitwa ta przemienia się w modlitwę proroczą i nagle okazuje się, że modlisz się o ukryte sprawy, o których nic nie wiesz, ale Duch w tobie modli się o te właśnie ukryte rzeczy.

 

31. SPOTKANIE MODLITEWNE I JAK JE POPROWADZIĆ.

1. Cel i przebieg spotkania modlitewnego.

2. Jak poprowadzić spotkanie modlitewne.

3. Niektóre trudności spotkania modlitewnego.

 

1. Cel i przebieg spotkania modlitewnego.

a) Zjednoczona modlitwa na spotkaniu modlitewnym jest po to, żeby wspierać JEDNOŚĆ wśród chrześcijan. Jedność i miłość są silne, kiedy wylewamy swoje serca przed Bogiem.

b) Módl się w taki sposób, żeby poruszyć serce Boga!

c) Kolejnym ważnym celem spotkania modlitewnego jest modlitwa za nawrócenie grzeszników.

 

2. Jak poprowadzić spotkanie modlitewne.

a) Dobrze jest rozpocząć spotkanie od przeczytania krótkiego fragmentu Słowa Bożego (to nie ma być nauczanie).

b) Podaj kilka informacji dotyczących modlitwy, wyjaśniających modlitwę.

c) Kiedy wzywasz ludzi do modlitwy, pozwól się modlić tym, którzy mają największe pragnienie modlitwy. Modlitwa osoby zimnej i ze świata może zamrozić całe spotkanie. Wywołuj do modlitwy tych, którzy są najbardziej napełnieni Duchem.

d) Modlitwy powinny być zawsze bardzo krótkie. Ci, którzy modlą się długo, modlą się tak nie dlatego, że mają Ducha modlitwy, ale dlatego że go nie mają. Niech trzymają się tematu modlitwy i niech modlą się o to, o co przyszli się modlić.

e) Jedna osoba powinna się modlić o jeden lub co najwyżej kilka tematów. Zawsze kiedy ktoś ma w sercu jakiś temat modlitwy, ma z nim związane głębokie uczucia i po tym jak modlił się o to w Duchu, przynajmniej na moment jego duch się osłabia.

f) Ważne jest, aby cały czas był zagospodarowany i by nie pozostawiać dłuższych momentów ciszy.

g) Doskonałym sposobem na przeprowadzenie modlitwy jest pozwolić wszystkim modlić się w tym samym czasie. Wtedy można osiągnąć dużo więcej. Kiedy 10 osób modli się na głos modlitwa będzie 10 razy mocniejsza niż kiedy 10 osób będzie się modlić jedna po drugiej.

 

3. Niektóre trudności spotkania modlitewnego.

 

Kiedy grupa nie ma pewności co do zdolności swojego lidera, jego wpływ sprawi, że spotkanie będzie nieskuteczne lub załamie się.

 

Kiedy liderowi brakuje duchowości powoduje to suszę, chłód i brak jedności i prawdopodobnie zabierze to namaszczenie z całego zgromadzenia.

 

Jeśli lider ma złego lub zgorzkniałego ducha zrujnuje to spotkanie.

 

Ludzie spóźniający się na modlitwę, kiedy reszta już zaczęła się modlić, skoncentrowała myśli na temacie modlitwy, zamknęła oczy, przeszkadzają. Taka sytuacja mocno przygasza Ducha modlitwy.

 

Kiedy ludzie modlą się chłodno, kiedy chłodno wyznają swoje grzechy, Duch modlitwy będzie zniechęcony.

 

Duża dawka śpiewu często szkodzi na spotkaniu modlitewnym. Umierający Duch modlitwy nie zachęca ludzi do śpiewania.

 

Wprowadzanie do modlitwy kontrowersyjnych tematów pogrzebie spotkanie modlitewne. Niech kontrowersje będą rozwiązywane gdzie indziej.

 

Lider i uczestnicy spotkania muszą bardzo się starać współpracować z Duchem i szukać, co Duch chce czynić na danym spotkaniu.

 

Spotkania modlitewne są często ZA DŁUGIE. Powinny być zawsze kończone kiedy jeszcze wierzący mają chęć do modlitwy, a nie przeciągane, aż chęć do modlitwy wygaśnie i Duch uleci.

 

Błędem jest, gdy chrześcijanie spędzają cały czas na modlitwie za siebie nawzajem. Powinni to robić w swoich własnych komorach modlitewnych. Kiedy gromadzimy się na spotkaniach modlitewnych powinniśmy być przygotowani na skuteczne wstawiennictwo o innych.

 

Nie „głoś” dla zgromadzenia na spotkaniu modlitewnym.

 

Uwagi:

 

Spotkanie modlitewne jest wyznacznikiem stanu duchowego w kościele.

 

Każdy usługujący powinien wiedzieć, że jeśli spotkanie modlitewne zostanie zaniedbane, cała jego praca jest na marne.

 

Na liderze spotkania modlitewnego spoczywa wielka odpowiedzialność. Musi być przygotowany zarówno w umyśle jak i w sercu (w duchu).

 

Spotkania modlitewne są najważniejszymi spotkaniami w kościele. Będą one:

·         Promować jedność

·         Wzmacniać miłość braterską

·         Wspierać wzrost w łasce

·         Przyczyniać się do wzrostu duchowego jednostki

·         Zmieniać „serce” kościoła

 

Lider spotkania modlitewnego powinien od czasu do czasu pozwalać uczestnikom modlić się naraz tak jak w Dz. 4:24 i 31: Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do (…), A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże.

 

32.  MODLITWA I WOLA BOŻA (JAK ROZPOZNAWAĆ WOLĘ BOŻĄ).

 

1 Jan. 5:14-15 Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy.

 

Jak znać wolę Boga:

a)       Słuchaj swojego głosu wewnętrznego – to Duch Święty mówi do twojego ducha. Duch Święty powie ci jaka jest wola Boga, wolę w konkretnych sprawach, tak, że możesz mieć wyraźne informacje w konkretnych, pojedynczych sprawach.

b)       Porównaj swoją prośbę modlitewną z Biblią, Słowem Bożym. Jeśli w twojej prośbie jest coś co SPRZECIWIA SIĘ BIBLII, zmień swoją modlitwę na taką, jaka jest zgodna z wolą Bożą, a otrzymasz odpowiedź.

 

33. MODLITWA I SŁUŻBA. GŁÓWNY URZĄD APOSTOLSKI.

 

Dz.Ap. 6:4 My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa.

Apostołowie opuścili swoją służbę społeczną (usługiwanie przy stołach), bo wiedzieli, że ich głównym urzędem i służbą było usługiwanie w MODLITWIE i dawanie ludziom Słowa Bożego.

 

Czterema najważniejszymi filarami w życiu kościoła były i nadal są: Dz.Ap. 2:42 I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.

 

34. MODLITWA W BIBLII: JEZUS, DANIEL, DAWID, HIOB, ABRAHAM, MOJŻESZ, JABEZ, KRÓL HISKIASZ, SALOMON, ZGROMADZENIE W JERUZALEMIE.

 

Modlitwa Jezusa w J. 17.

Modlitwa Daniela: Dan. 9:3-19

Modlitwy Dawida w Księdze Psalmów:

Psalm 22 (prorocza modlitwa Jezusa na krzyżu)

Psalm 23 (psalm pasterza)

Psalm 51 (skrucha Dawida po tym jak zgrzeszył z Batszebą)

Modlitwy Hioba:

Hiob 42:1-6 (Hiob uniża się przed Bogiem)

Hiob 42:8.10 (Hiob wstawia się za swoimi przyjaciółmi)

Modlitwy Abrahama:

1 Mojż. 18:23-33 (Abraham wstawia się za sprawiedliwymi w Sodomie i Gomorze)

Modlitwa Mojżesza:

4Mojż. 14:11-20 (Mojżesz wstawia się za dziećmi Izraela)

Modlitwa Jabeza:

1 Kron. 4:9-10 (przyszłość Jabeza została zmieniona ze względu na tą jedną modlitwę)

Modlitwa króla Hiskiasza:

2 Król. 20:1-6 (modlitwa Hiskiasza zmienia decyzję Boga i plan dla jego życia; Bóg dodaje mu 15 lat życia)

Modlitwa Salomona:

2 Kron. 7:13-42 (Salomon modli się z okazji zbudowania Świątyni)

2 Kron. 7:14 i dalsze (Bóg odpowiada Salomonowi w nocy, ujawniając, że jego modlitwa jest wysłuchiwana w niebie)

Modlitwa zgromadzenia w Jeruzalemie:

Dz. 12:5 (kościół modlił się bez przerwy za uwięzionego Piotra)

Dz. 4:31 (A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże)

 

35. MODLITWA JAKO SPECJALNA SŁUŻBA. PROROKINI ANNA.

 

Łuk. 2:36-37 I była Anna, prorokini, córka Fanuela, z plemienia Aser; ta była bardzo podeszła w latach, a żyła siedem lat z mężem od panieństwa swego, I była wdową do osiemdziesiątego czwartego roku życia, i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą.

 

Kol. 4:12 Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą.

 

Epafras służył modlitwą. Anna służyła postem i modlitwą jako specjalną służbą.

 

36. MODLITWA I DZIESIĘCINA.

 

Mal. 3:9-10 Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę.

 

Nasze modlitwy mogą z całą pewnością zostać zahamowane z powodu klątwy obrabowania Boga z jego dziesięciny! Jeśli okradniemy Boga on prawdopodobnie wycofa swoje błogosławieństwo z naszych modlitw.

 

37. MODLITWA I NAMASZCZENIE OLEJEM.

 

Jak. 5:14-16 Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.

 

Użycie nasączonej olejem, przemodlonej tkaniny i nakładanie rąk przez starszych jest czasami użyteczne.

 

38. O NAPEŁNIENU DUCHEM ŚWIĘTYM. DUCHOWE OCZYSZCZANIE DOMU.

 

Oczyść swoje naczynie. (Duchowe oczyszczanie domu)

Rozbij nieurodzajną ziemię, a będzie mogła być znów uprawiana.

(patrz także: nauczanie „Temperament i Duch Święty – budowanie charakteru i napełnienie Duchem Świętym”: Temperament and the Holy Ghost – Character building and infilling of Holy Ghost”)

 

39. MODLITWA I ODDAWANIE JAŁMUŻNY.

 

Dz.Ap. 10:31 I rzekł (anioł): Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa twoja i jałmużny twoje zostały wspomniane przed Bogiem.

 

Korneliusz był człowiekiem, który zawsze się modlił i oddawał jałmużnę Żydom. Był oficerem armii rzymskiej, ale bał się Boga. Jego ofiary i modlitwy zostały sowicie wynagrodzone tak, że jego cały dom został zbawiony i ochrzczony. W Dz. 10:31 anioł powiedział: Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa twoja i jałmużny twoje zostały wspomniane przed Bogiem.

 

Każdy funt, dolar, rupia, euro, jen itd. którego oddajesz na Królestwo Boże jest zarejestrowany w księgowości w niebie. Na pewno to co oddajesz dla biednych oddajesz dla Boga. Bogu nigdy nie możesz dać za dużo! Wtedy twoja modlitwa jest wysłuchiwana i jest na nią odpowiedź.

 

40. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I MODLITWY W BIBLII: BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ARONOWE, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO APOSTOLSKIE, MODLITWA PAŃSKA.

 

Błogosławieństwo Aronowe: 4 Mojż. 6:24-26

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże;

Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie;

Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.

 

Błogosławieństwo apostolskie, błogosławieństwo Pawła: 2 Kor. 13:13

Łaska Pana Jezusa Chrystusa

i miłość Boga,

i społeczność Ducha Świętego

niech będzie z wami wszystkimi.

 

Uwielbienie: Psalm 100:5, 2 Kron. 7:3

Albowiem dobry jest Pan;

Na wieki trwa łaska jego,

A wierność jego z pokolenia w pokolenie.

 

Modlitwa Pańska: Mat. 6:9

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

Święć się imię twoje,

Przyjdź Królestwo twoje,

Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego;

Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

 

41. MODLITWA I GŁOSZENIE.

 

Efez. 6:19 I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania ewangelii.

 

Jeśli przed głoszeniem możesz w modlitwie związywać siły ciemności, głoszącemu mogą zostać dane słowa inspirowane z Ducha i będzie on mógł przekazać swoje przesłanie pod namaszczeniem Ducha Świętego.

 

Z drugiej strony, jeśli ty zaniedbujesz modlitwę, lub nikt inny nie modli się za ciebie przed głoszeniem, nie masz ochrony przed złem i negatywnym wpływem i w efekcie namaszczenie może cię opuścić, a nabożeństwo stać się nudne i bez mocy.

 

42. MODLITWA, BOŻE OBIETNICE W BIBLII I WARUNKI ODPOWIEDZI NA MODLITWY.

 

Aby otrzymać odpowiedź na modlitwę, aby Boże obietnice stały się realne w twoim życiu, musisz spełnić pewne warunki. Boże obietnice zawsze są związane z pewnymi warunkami. Istnieją ponadnaturalne prawa, których musisz przestrzegać jeśli chodzi o modlitwę.

 

Mar. 11:24 Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko WIERZCIE, że otrzymacie, a spełni się wam. (warunkiem jest WIERZYĆ!)

 

Mar. 11:25 A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, ODPUSZCZAJCIE, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. (warunkiem jest ODPUSZCZENIE)

 

Mat. 17:21 Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. (tutaj warunkiem jest modlitwa i POST)

 

Mat. 7:7 Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (warunkiem jest PROSIĆ)

 

Jan. 9:31 Wiemy, ze Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje. (tu mamy trzy warunki do spełnienia. Po pierwsze, musisz być ZBAWIONY i mieć ODPUSZCZONE GRZECHY, po drugie ODDAWAĆ CZEŚĆ BOGU (w oryginale greckim bogobojny to theosebes – co znaczy też, żywiący cześć dla Boga), i po trzecie wykonywać JEGO WOLĘ.)

 

43. MODLITWA I DZIĘKOWANIE BOGU W KAŻDEJ CHWILI.

 

1 Tes. 5:17-18 Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.

 

44. DUCH ŁASKI I BŁAGANIA.

 

Zach. 12:10 Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję DUCHA ŁASKI I BŁAGANIA. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.

 

Duch łaski i błagania jest osiągalny dla chrześcijan jako potężna pomoc w modlitwie, błaganiu i wstawiennictwie – wtedy kiedy spełniasz warunki!

 

45. MODLITWA I UWIELBIENIE.

 

Uwielbienie to tylko kolejna nazwa dla miłości do Jezusa. Jest ono również rodzajem modlitwy – tylko ten rodzaj modlitwy może być wyśpiewany. Uwielbienie i śpiewanie w Duchu jednym głosem to także modlitwa, ale w nieznanym języku.

 

46. MODLITWA KONTEMPLACYJNA.

 

Izaj. 40:31 Lecz ci, którzy ufają Panu [w hebrajskim oryginale: ci, którzy czekają na Pana], nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.

 

Czekać na Pana znaczy być cierpliwym, spokojnym i słuchać Pana z nastawieniem adoracji, wdzięczności i uniżenia. Jest to słuchanie tego, co Pan przekazuje do twojego DUCHA.

 

Często jesteśmy tak zajęci mówieniem (modleniem się) do Boga, że prawie niemożliwym staje się dla niego powiedzieć coś TOBIE, poza tym, że jesteś jego ukochanym dzieckiem.

 

Prawdziwa modlitwa to komunikacja w dwie strony, a nie tylko w jedną, gdzie jedyne co robisz to mówisz.

 

47. MODLITWA I CHRZEST OGNIEM.

 

Łuk. 3:16 Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; On was chrzcić będzie Duchem Świętym I OGNIEM.

 

Dz.Ap. 2:3 I ukazały się im języki jakby z OGNIA, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.

 

Dz.Ap. 1:8 Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

 

Łuk. 24:49 A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.

 

48. MODLITWA I KUSZENIE.

 

Nie jest grzechem być kuszonym, grzech powstaje, kiedy UPADASZ z powodu kuszenia.

 

Jezus mówi w Łk. 22:40 Módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie, a w wersecie 46: Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie.

 

1 Kor. 10:13 Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.

Ratunkiem przed upadkiem z powodu kuszenia jest modlitwa.

 

49. MODLITWA I CHWAŁA BOŻA.

 

Łuk. 9:28-29 A mniej więcej w osiem dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana, i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca.

I werset 34: A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich. I zlękli się, gdy wchodzili w obłok.

 

 

50. STRATEGIE MODLITWY, PRAKTYCZNA STRONA MODLITWY.

 

a)       Nie jest ważna pora dnia. Niektórzy lubią się modlić rano, kiedy umysł jest świeży. Inni preferują modlitwę wieczorem, kiedy nie ma już żadnych obowiązków. Jeszcze inni na idealną porę do modlitwy wybierają cichą noc. Wybierz porę odpowiednią dla siebie. Większość ludzi w ogóle nie ma czasu na modlitwę – musisz ZNALEŹĆ czas!

 

b)       To, jaką pozycję przyjmiesz w modlitwie również nie ma znaczenia. Niektórzy wolą modlić się z zamkniętymi oczami, inni mówią, że Jezus wznosił swoje oczy ku górze i modlił się, a więc modlą się z otwartymi oczami. Boga fizycznie nie można zobaczyć. Musisz otworzyć swoje duchowe oczy.

Niektórym jest wygodnie modlić się na kolanach, inni wolą stać. Jeszcze inni czują się dobrze chodząc. Niektórzy uważają swoje łóżko za bardzo dobrą komorę modlitewną. Inni mają możliwość modlić się w czasie pracy, której modlitwa nie zakłóca.

Kluczową rzeczą jest po prostu MODLIĆ SIĘ.

 

c)       Czy powinienem modlić się na głos, czy szeptać moją modlitwę do Boga (tak jak robiła Anna, matka Samuela)? Czy może powinienem modlić się tylko w myślach, czy też wzdychać, krzyczeć lub łkać w mojej modlitwie do Boga? – To zależy od ciebie, ty decydujesz.

 

d)       Krótka czy długa modlitwa?

Pewnego słynnego głoszącego spytano: Czy modlisz się długo? On odpowiedział: „Nie modlę się przez godzinę, ale to nie trwa godzinę zanim zacznę się modlić!”

Ten mężczyzna modli się, i to bardzo często.

Jeśli sprawia ci trudność długa modlitwa, módl się krótkimi, konkretnymi, dobrze zdefiniowanymi, skutecznymi modlitwami!

Nie oczekuj, że Duch potężnie przyjdzie do ciebie od samego początku. Czasem potrzeba dużo silnej woli i wysiłku, żeby zacząć się modlić.

 

e)       Czy kiedy jesteśmy na spotkaniu modlitewnym mamy modlić się wszyscy na raz, czy po kolei, jeden po drugim? Dobry lider spotkania na pewno podejmie właściwą decyzję.

 

f)         Czy mam dużo modlić się językami (Paweł tak robił)?

Częsta modlitwa językami buduje twojego ducha.

Czy mam się modlić językami publicznie czy raczej w ciszy?

Bądź wyczulony na Ducha Świętego i niech to ON decyduje i prowadzi cię.

 

 

51. ZANIEDBANIE MODLITWY.

 

Modlitwa do oddech duszy. Jeśli człowiek przestanie oddychać bardzo szybko umrze. Jeśli chrześcijanin zapomina o modlitwie umiera duchowo. Staje się odstępcą.