Published January 2010

 

 

 

 

 

 

                    Warunki przebudzenia

 

 

                   Original Title:   Conditions for Revival

                              By:  Vagn Rasmussen

Translation:   Alexandra Adamczewska

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki przebudzenia. Przygotowanie przebudzenia

 

Istnieje wiele rodzajów przebudzenia. Przyjdzie taki jego rodzaj, o jaki się modlisz, taki, na jaki masz wiarę. Przebudzenia mogą być lokalne lub ogólnonarodowe, mogą trwać długo lub krótko, mogą być przebudzeniami zorganizowanymi przez ludzi, lub wzbudzonymi z Ducha Świętego.

W historii było wiele przykładów przebudzeń. Przetłumaczenie przez Marcina Lutra Biblii na język niemiecki przyniosło odnowienie Bożego Słowa i zapoczątkowało reformację. Wesley wzbudził przebudzenie i powstanie kościoła metodystycznego. William Booth rozpoczął pracę charytatywną i zaczął przekształcać znane melodie w pieśni na cześć Boga. Kościół baptystyczny na nowo odkrył chrzest wodny. Ruch zielonoświątkowy na nowo odkrył chrzest w Duchu Świętym, modlitwę językami i dary Ducha dla kościoła. Kościół apostolski w większym lub mniejszym stopniu wprowadził różne służby: ewangelistów, pastorów, nauczycieli, proroków i apostołów. Od tamtej pory widywaliśmy kościoły z uwolnieniami od demonów, śmiechem w Duchu Świętym, Toronto Blessing, ruch wiary, kobiety w służbie, obmywanie stóp, nacisk na uwielbienie itp.

Przez ostatnie 2000 lat przez świat przetoczyły się wszystkie rodzaje przebudzenia. A jakie przebudzenie będzie przebudzeniem końca czasów, ostatnimi żniwami? Zbierzesz to, co zasiałeś! Zbierzemy takie przebudzenie, jakie zasialiśmy, jakie głosiliśmy! Zdecyduj więc jakiego przebudzenia pragniesz!

***

Bóg chce używać każdego wierzącego we wspieraniu przebudzenia.

Bóg chce przebudzić każdy kościół.

Bóg zawsze, o każdym czasie chce przebudzenia.

Obietnice Boże zawsze są warunkowe. Jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki, Bóg ześle przebudzenie. Jednak warunki te spełni bardzo niewielu. Bardzo niewielu zdecyduje się zapłacić cenę.

***

Mimo że istnieje wiele różnych kościołów, w bardzo różnym stanie duchowym i fizycznym, oto 29 elementów, które w kościele przebudzeniowym muszą być obecne przynajmniej do pewnego stopnia:

1.    Jedność w relacjach

·       Kościół jako rodzina

·       Ludzie ufają pastorowi

 

2.    Pasterska miłość do ludzi.

·       Również do dzieci

·       Bycie na bieżąco z ich problemami i bolączkami

3.    Nowy pastor (lub raczej nowy kościół – przebudzenia są bardzo rzadkie w istniejących od dawna kościołach)

·       Pastor kościoła przebudzeniowego nie jest stary, nie jest też jednak dopiero co nawrócony

·       Pastor ma prawdziwe Boże powołanie i wizję daną od Boga

·       Pastor wnosi do kościoła coś nowego

 

4.    Uwolnienie od przeszłości

·       Pastor kościoła przebudzeniowego nie będzie oglądał się na starych członków kościoła i tradycje kościelne

·       Odrzucenie kontroli na każdym poziomie

 

5.    Zdefiniowanie wpływu

·       Pastor definiuje rodzaje wpływu kościoła

·       Pastor ma prosty, skuteczny plan wpływu

·       Różne rodzaje wpływania kościoła na inne kościoły

·       Kościół wspiera pastora i akceptuje jego wizję

·       Pastor mający wizję będzie się wyróżniał

 

6.    Zaopatrzenie kościoła

·       Dary Ducha Świętego – kościół przebudzeniowy musi być charyzmatyczny

·       Napełnienie Duchem Świętym, zmiana rytmu bicia serca kościoła

 

7.    Praktyki duchowe

·       Uniżenie serca i pokuta

·       Obecność ducha modlitwy to najwyższa konieczność, musi on być obecny przynajmniej wśród kilku członków kościoła. Brak ducha modlitwy to nie przebudzenie!

·       Modlitwa

·       Post

·       Ustanowienie harmonogramu modlitwy, wyznawanie grzechów narodowych (2 Kron. 7:14, Dan. 9:3-5, Łuk. 4:18)

·       Każdy członek kościoła zdobywa dusze dla Boga

·       Współczucie dla zagubionych dusz

 

8.    Jakość nabożeństw

·       Fundamentalny powrót do podstaw

·       Pełna ewangelia, a nie tylko część Słowa Bożego

 

9.    Wsparcie członków kościoła. Niezbędne

 

10.  Oddana grupa ludzi

·       Rada starszych i członkowie kościoła

 

11. Jakość uwielbienia

·       Sposób, w jaki możesz sprawdzić duchowy stan kościoła, to posłuchać jego uwielbienia

·       Stare i nowe piosenki jednocześnie

·       Nie za bardzo wyszukany styl

·       Każde nowe przebudzenie niesie ze sobą nowe piosenki uwielbieniowe

 

12.  Rola pieniędzy

·       Pieniądze nie są niezbędne do przebudzenia

·       Pieniądze nie są w stanie skompensować braku obecności Ducha Świętego

·       Pieniądze nie są w stanie zastąpić namaszczenia Ducha Świętego

·       Manipulacje liderów i ich nieuczciwość w kwestiach finansowych są zdecydowaną przeszkodą dla przebudzenia

 

13.  Niezbędna jedność

·       Brak przepaści między pokoleniami

·       Jedność rady starszych

 

14.  Gotowość do zaakceptowania zmian w kościele

 

15.  Pojednanie na każdym szczeblu

·       Dzieci – rodzice

·       Starsza i młodsza generacja w kościele

·       Rozwiedzione pary jednoczą się z partnerami

·       Pojednanie z innymi kościołami, itp.

 

16.  Walka i podziały między denominacjami muszą się skończyć. Bóg widzi tylko jeden kościół.

 

17.  Wiara w przebudzenie musi się rozprzestrzenić w kościele. Oczekiwanie na przebudzenie wśród członków kościoła.

 

18.  Musi być obecne współczucie dla grzeszników.

 

19. Gotowość do zapłacenia ceny, jaką jest np. pojawienie się w kościele wielu problemów w momencie przebudzenia

·       Potrzebna jest duża tolerancja

·       Wyeliminowanie duchowej niższości oraz duchowej dumy

 

20.  Zaleca się wykorzystywanie potencjału kobiet i służb kobiecych

 

21. Wyeliminowanie problemów rasowych. Wszystkie grupy etniczne są w kościele mile widziane.

 

22.  Prowadzenie przebudzenia

·       Wydłużone spotkania przebudzeniowe, 2-5 spotkań w tygodniu

·       Wezwanie do wyjścia do ołtarza na każdym spotkaniu

·       Wstawiennicy modlą się podczas spotkań

·       Namaszczeni głoszący

·       Namaszczone uwielbienie

·       Konieczna jest dalsza praca

 

 

23.  Osobiste oddanie dla przebudzenia – osobiste ćwiczenia duchowe

·       Modlitwa i post jest koniecznością, przynajmniej dla niektórych członków kościoła

·       Gotowość na prześladowania – ci, którzy stracili namaszczenie będą prześladować tych, którzy je mają; „poprzednie” przebudzenie będzie prześladować aktualne!

Przebudzenie zaczyna się ODE MNIE – co JA mogę zrobić, żeby być narzędziem w rękach Boga na nadchodzące przebudzenie?

a)    Modlitwa. Duch modlitwy – duchowe oczyszczenie, oczyszczenie z grzechów zaniedbania i z występków

o      Musisz zmienić życie modlitewne

o      Nadaj modlitwie najwyższy priorytet

o      Wyznawanie grzechów, pokuta, odwrócenie się od grzechów, uświęcenie

o      Wstawiennictwo, stanięcie w wyłomie

o      Zamknięcie furtek dla diabła, sił demonicznych itp.

o      Więcej owoców Ducha Świętego – proś o nie

o      Pełna zbroja Boża

o      Współczucie dla grzeszników

o      Uwielbienie w Duchu i prawdzie

o      Modlitwa Pańska

o      10 przykazań

b)    Post jako styl życia

c)     Wojna duchowa

o      Ochrona krwi Jezusa

o      Oczyszczenie się z wpływu sił demonicznych

o      Post (poświęcony Bogu)

o      Modlitwa – czasem jako bezpośrednie starcie i bitwa

o      Uwielbienie w Duchu i prawdzie

Pamiętaj, nie jesteś w stanie wytworzyć lub imitować „bólów porodowych”, tylko Duch Święty może to zrobić. Jeśli będziesz się na tym zbyt koncentrował, będzie to tylko z ciała, a nie z Ducha. Niewysłowione jęki pochodzą od Ducha, nie myśl, że możesz je kontrolować lub rozkazywać Duchowi Świętemu. W przeciwnym razie zasmucisz Ducha tak, że odejdzie. Z drugiej strony, jeśli jest nad tobą potężne namaszczenie do modlitwy i masz bardzo silne współczucie dla zagubionych dusz, nie trać tego i wytrwaj. To w takich „świętych chwilach” możesz odnieść największe zwycięstwo i wykonać najlepszą pracę dla Boga. Modlitwa i wstawiennictwo w namaszczeniu „Ducha Modlitwy” uczynią cię zuchwałym jak lew, kiedy przyjdzie do błagania Boga o nawrócenie grzeszników.

d)    Motywy. Musisz mieć właściwe motywy aby pracować przy przebudzeniu

o      Zburz wszystkie osobiste ambicje

o      Niech bojaźń Boża i miłość do Ojca i Syna będzie twoją siłą napędową

o      Miej miłość i współczucie dla grzeszników.

e)    Życie rodzinne i małżeństwo

o      Priorytety: po pierwsze Bóg, po drugie rodzina, a po trzecie twoja służba Panu!

f)      Ekonomia. Sztuka ćwiczenia samodyscypliny.

g)    Uczciwość – opasz biodra swoje prawdą, uczciwość we wszystkim, w kwestiach finansowych, w mowie, w uczynkach, w stosunku do bliźniego, dzieci, braci, pracowników

h)     Słowo Boże poprzez:

o      Czytanie Biblii

o      Chrześcijańskie książki

o      Media

i)       Posłuszeństwo Bogu i strach przed nim

j)       Nigdy nie odbieraj chwały Bogu ale raczej uniż się przed nim.

 

24. Przeszkody przebudzenia

·       Dominujący duch sekty zasmuci Ducha Świętego i ten odejdzie

·       Złe motywy pastora, ambitni, nie do końca przebudzeni liderzy

·       Pastor przenoszący na kościół swoje uprzedzenia odstraszy Ducha

·       Nieobecność Ducha Modlitwy, upadek modlitwy

·       Brak dalszej pracy, nawróceni grzesznicy pozostawieni sami sobie

·       Brak poświęconego całym sercem kościoła jako całości. Nie możemy oczekiwać sukcesu w niesieniu prawdziwego przebudzenia dalej niż my sami jesteśmy przebudzeni.

 

25.  Bądźcie pełni Ducha – Ef. 5:18

 

26.  Duch modlitwy – Zach. 12:10 i Rzym. 8:26

 

27. Wylanie Ducha Świętego takie jak w dzień Pięćdziesiątnicy jest niezbędne do utrzymania przebudzenia, wylania Ducha Świętego i ognia. Jezus powiedział: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz.Ap. 1:18). Brak ognia przebudzenia, który jest ogniem Ducha Świętego, to brak przebudzenia.

 

28.  Skrucha serca i Duch modlitwy są niezbędne do przebudzenia. W działaniu na rzecz przebudzenia liderzy muszą być skruszeni w sercu i duchu. Psalm 51:19 mówi: „Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże”.

 

29. „Programy” mogą sprawić, że przestaniesz skupiać uwagę na przebudzeniu i na Jezusie.

·       Dobrym organizatorom i silnym liderom szczególnie zagraża ta pokusa

·       Dobrzy organizatorzy i silni liderzy zazwyczaj stoją w opozycji do Ducha Świętego kiedy przychodzi do przebudzenia

·       Dobrzy organizatorzy nie będą zależni od Ducha Świętego. Utalentowany organizator ma tendencje do polegania bardziej na swoich własnych możliwościach niż na Duchu Świętym

 

<script type="text/javascript">

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");

document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));

</script>

<script type="text/javascript">

var pageTracker = _gat._getTracker("UA-5157957-1");

pageTracker._trackPageview();

</script>