Index       

 Profetier, syner og åbenbaringer om Endetiden      

 

Synet af Kristi legeme og de sidste tiders tjenester. /Tommy Hicks

                    Syn over Kristi legeme i endetiden. /Ove Falg

 Profetisk Syn over Menighedens tilstand i Danmark og Europa. /Brian S. Nielsen

Et kald til Kristi Menighed om at forenes. /Profeti givet af Finsk missionær

Brudens forberedelse. /Maurice Sklar

□ Budskabet fra de fem engle over de fem kontinenter. /Dr Samuel Doctorian

Kaldet til hengivelse. /Glenn A. Foster

□ Moder Barbara´s optegnelser fra 1911. /Profeti v. russisk munk

□ Kald til hellighed. /Budskab v. Sergei Tarassenko

 Syn over tiden lige før Jesu Genkomst. /Givet til 90 årig dame fra Valdres, Norge

 Når olien strømmer. /Martin Anderson

Kort vækkelsestid i Rusland. /Budskab v. Victor Clemenko 

□ De sidste tiders største fare. /William Booth  

Drømmesyn over Tyskland. /Missionær W. H. Roehr

Den kommende forfølgelse – Et syn fra Gud. /David Wilkerson

□ Syn over Europa lige før Kristi Genkomst. /Ron White

Tre endetidssyner. /Dame i Buckinghamshire i 1919

 

 

 

SYNET AF KRISTI LEGEME OG DE SIDSTE TIDERS TJENESTER

Givet i 1961 af Tommy Hicks:

"Mit budskab begynder den 25. juli ca. kl. 2.30 om morgenen i Winnipeg, Canada. Knap var jeg faldet i søvn, før synet og den åbenbaring, Gud gav mig, viste sig for mig. Synet viste sig tre gange, nøjagtigt i alle detaljer, om morgenen den 25. juli 1961. Jeg følte mig så betaget og bevæget af åbenbaringen, at det fuldstændigt har ændret mit syn på Kristi legeme og de sidste tiders tjenester.

Jesu menighed har det mest fantastiske i vente. Det er svært at hjælpe mænd og kvinder til at indse og forstå det, som Gud prøver at give sit folk i disse sidste tider.

For flere uger siden modtog jeg et brev fra en af vore indfødte evangelister i Nairobi i Afrika, som hverken kunne læse eller skrive, men vi havde støttet dem i over to år. Han fortalte om en rejse, som han og hans kone havde været på i Tanzania. De var kommet til en landsby og opdagede, at hele befolkningen var ved at blive evakueret, fordi der var udbrudt pest. De mødte nogle grædende mennesker og spurgte, hvad der var i vejen. Deres forældre var pludselig afgået ved døden tre dage tidligere, fik de at vide, og at de nu var nødt til at forlade landsbyen. De frygtede for at gå ind i hytten, hvor de døde forældre lå, så de måtte lade dem blive tilbage. På spørgsmålet om, hvor de lå, pegede de på hytten, og evangelisten bad dem følge med sig, men det turde de ikke.

Evangelisten og hans hustru gik sammen hen til den lille hytte, hvor manden og konen nu havde ligget døde i tre dage. De gik ind, og han strakte hånden frem i Jesu Kristi navn, udtalte manden og konens navne og sagde så: "I Jesu Kristi navn byder jeg livet vende tilbage til jeres legemer! I samme øjeblik satte disse to hedninger, som aldrig havde kendt Jesus som deres Frelser, sig op og gav sig til at prise Gud. Guds Ånd og kraft var kommet over dem.

Sådan noget kan lyde mærkeligt og sensationelt for os, men det er begyndelsen til de sidste tiders tjeneste. Gud vil tage de initiativløse, de ubetydelige, dem man ikke har hørt om og ikke regner for noget. Han vil tage hver eneste mand og kvinde og udgyde Guds And over dem.

I Apostlenes Gerninger læser vi: "Og det skal ske i de sidste dage," siger Gud, "at jeg vil udgyde af min Ånd over alt kød..." Mon vi virkelig fatter, hvad Gud mente, da Han sagde: "Jeg vil udgyde af min Ånd over alt kød." Jeg tror ikke, jeg fuldt ud erkender eller forstår fylden af dette. Videre i Joels Bog 2, 23: "Og I, Zions sønner, fryd eder, vær glade i Herren eders Gud! Thi han giver eder føde til frelse, idet han sender eder regn, tidligregn og sildigregn, som før." Det er ikke blot tidligregn og sildigregn, Han giver, men i de sidste dage vil Han give sit folk en dobbelt portion af Guds kraft!

Da synet viste sig for mig, befandt jeg mig meget højt oppe. Hvor jeg var, ved jeg ikke, men jeg kunne se ned på jorden. Pludselig kom hele jorden til syne for mig. Hver eneste nation, hver eneste race og hvert eneste sprog kom til min bevidsthed fra øst, vest, nord og syd. Jeg så

 

mange lande og byer, som jeg havde besøgt, og jeg skælvede næsten af frygt, da jeg betragtede panoramaet under mig. I samme øjeblik som jorden viste sig for mig, begyndte det at lyne og tordne.

Idet lynene glimtede over jordens overflade, vendtes mit blik mod nord. Pludselig bemærkede jeg en skikkelse, som lignede en kæmpe. Jeg stirrede længe på synet og blev næsten forvirret. Skikkelsen var kæmpemæssig. Fødderne syntes at nå helt til Sydpolen og hovedet til Nordpolen. Armene strakte sig fra hav til hav. Jeg kunne se, at kæmpens hoved kæmpede – kæmpede for livet. Det ville gerne leve, men kroppen var dækket fra top til tå af noget, der lignede murbrokker. Af og til rørte han så meget på sig, at det så ud som om, han endog ville prøve på at rejse sig op. Når han gjorde det, var der ligesom tusindvis af små skabninger, der løb væk fra ham, hæslige små skabninger, men når han igen lå stille, kom de tilbage.

Pludselig løftede han sin ene hånd op imod himlen og derefter den anden. Da han gjorde det, syntes de små skabninger at flygte fra ham i tusindvis og forsvinde ud i nattens mørke.

Langsomt begyndte denne mægtige kæmpe nu at rejse sig, og idet han gjorde det, forsvandt hans hoved og hænder ind i skyerne. Da han stod fuldt oprejst, så det ud, som om ban havde renset sit legeme fra de murbrokker og det snavs, som han havde været dækket med, og han begyndte at løfte sine hænder op mod himlen, som om han ville prise Herren. Da ban løftede hænderne, gik de lige ind i skyerne.

Pludselig blev hver eneste sky som forvandlet til sølv, det smukkeste sølv, jeg nogensinde har oplevet. Synet var meget overvældende, men jeg kunne ikke forstå, hvad det skulle betyde. Jeg råbte til Herren og sagde: "Ah, Herre, hvad betyder alt dette her dog?" Jeg følte virkeligt, at jeg var i Anden, og selv i søvne kunne jeg mærke Herrens nærværelse.

Fra skyerne strømmede der nu pludselig store dråber af flydende lys ned på kæmpen, som under denne regn af lys begyndte at smelte ganske langsomt og synke ned i jorden. Idet ban smeltede, så det ud, som om hele hans skikkelse smeltede på jordens overflade, og den voldsomme regn begyndte at dække jorden. Pludselig forvandledes kæmpen og blev til millioner af mennesker, som stod overalt på jorden. De priste Herren med løftede hænder.

I samme øjeblik hørtes en buldrende torden, der syntes at komme fra himlen. Jeg vendte mit blik op mod himlen og fik øje på en skikkelse i strålende hvidt – den herligste skikkelse, jeg nogensinde har set i hele mit liv. Jeg så ikke ansigtet, men på en eller anden måde vidste jeg, at det var Jesus, og Han strakte sin hånd frem. Han strakte den frem snart til den ene, snart til en anden og snart til en tredje. Som Han rakte ud til de forskellige lande og folkeslag i verden – mænd og kvinder – så flød dette flydende lys ligesom fra Hans hænder og ind i dem, og de begyndte at gå ud i Herrens navn. Jeg ved ikke, hvor længe jeg betragtede alt dette. Det var, som om det fortsatte i dagevis, ugevis og månedsvis. Kristus blev ved med at række hånden frem, men pludselig skete der noget sørgeligt. Der var nemlig mange, som, når Han strakte hånden frem, afslog at modtage Guds salvelse og Guds kald. Jeg så mænd og kvinder, som jeg kendte, folk, som jeg så sikkert troede, ville modtage Guds kald. Men når Han strakte sin hånd ud til dem, så bøjede de hovedet og begyndte at trække sig bort fra Ham. Hver eneste af dem, der bøjede hovedet og veg tilbage, syntes at bevæge sig ind i mørke. Overalt blev de ligesom opslugt af et stort mørke.

 

Forvildet stirrede jeg på synet. Hvad angik dem, Han havde salvet – det drejede sig om hundredetusinder af mennesker fra hele verden, Afrika, England, Rusland, Kina, Amerika, alle verdens lande – så var Herrens.salvelse udgydt over dem, som gik frem i Herrens navn. Jeg så på disse mænd og kvinder. Det var alle slags folk, grøftegravere, vaskekoner, rige og fattige. Jeg så syge, lamme, blinde og døve. Når Herren rakte sin hånd ud imod dem for at udgyde sin salvelse over dem, blev de raske, og de gik frem!

Og heri lå miraklet – dette herlige mirakel – disse mennesker strakte deres hænder frem, nøjagtigt som Herren gjorde det, og den samme flydende ild syntes at fylde deres hænder med sit strålende lysskær. Idet de strakte hænderne frem, sagde de: "Ifølge mit ord, vær helbredt!"

Disse folkeskarer fortsatte i denne mægtige endetids tjeneste, men jeg var dog endnu ikke helt klar over, hvad j betydningen var, så jeg så på Herren og spurgte: "Hvad, betyder alt dette her?" Han svarede: Det er, hvad jeg vil gøre i de sidste tider. Jeg vil godtgøre de år, da græshoppen, springeren, æderen og gnaveren hærgede – jeg vil godtgøre alt det, de har hærget. Dette mit folk vil i de sidste tider gå frem. Som en mægtig hær skal de rykke frem på hele jordens flade."

Eftersom jeg befandt mig meget højt oppe, kunne jeg se, hele verden. Jeg kunne følge disse skarer, som de gik frem, og tilbage på jorden. Pludselig så man en mand i Afrika. I næste øjeblik blev han flyttet af Guds Ånd, og måske var han nu i Rusland, Kina, Amerika eller et andet sted eller omvendt. Disse folk bredte sig overalt i verden, og de gik gennem ild, gennem pestbefængte egne og gennem områder, hvis befolkning var ramt af sult. Hverken ild, forfølgelse eller noget som helst andet lod til at kunne standse dem.

Vrede skarer gik imod dem med sværd og kanoner, men ligesom Jesus vandrede de gennem mængden, og man kunne ikke finde dem. De gik fremad i Herrens navn, og overalt strakte de hænderne frem, så syge blev helbredt, og blindes øjne åbnet. Der var ikke nogen lange bønner, og efter at jeg i tankerne havde gennemgået dette syn – og jeg tænkte på det mange gange – så huskede jeg, at jeg aldrig havde set en eneste kirke, ligesom jeg heller ikke hverken havde set eller hørt nogen, der hørte til bestemte trossamfund, men disse mennesker gik simpelt hen ud i Hærskarers Herres navn. Halleluja!

Som de marcherede frem med Kristi forkyndelse i de, sidste tider, så betjente de disse mennesker i alt, hvad de gjorde, store skarer af mennesker overalt på jorden.

Titusinder, endda millioner syntes at strømme imod Jesus Kristus, efterhånden som budskabet om Guds Rige blev forkyndt. Det var så herligt, og dog var der tilsyneladende nogle, der gjorde oprør. De blev vrede og prøvede at angribe de arbejdere, der forkyndte budskabet.

Gud vil manifestere sin kraft i den sidste tid på en måde, som verden aldrig før har oplevet. Disse mænd og kvinder vil komme fra alle samfundslag, og rang og stand vil ikke betyde noget. Jeg så Herrens tjenere vandre omkring på jorden. Når en af dem snublede og faldt,

 

kom der en og hjalp ham op. Der var ikke noget, der bed "store jeg" og "lille du", men hvert eneste bjerg blev udjævnet, og hver eneste dal højnet, og de syntes at have en ting til fælles, nemlig en guddommelig kærlighed, en guddommelig kærlighed, der ligesom strømmede fra disse mennesker, som arbejdede og levede sammen. Det var det herligste syn, jeg nogensinde har oplevet. Jesus Kristus var centrum i deres liv. Mens jeg stod og så på, forekom det mig, at den ene dag gik efter den anden. Jeg kunne ikke lade være med at græde, selv om jeg også lo indimellem. Det var simpelthen vidunderligt at se, hvordan disse mennesker gik frem over hele jorden.

Mens jeg så ned på jorden fra himlen, skete det af og til, at hele floder af flydende lys faldt på store forsamlinger, og sådanne forsamlinger løftede så hænderne og efter alt at dømme lovpriste de Gud i timevis, endog i dagevis, når Guds Ånd kom over dem. Gud sagde: "Jeg vil udgyde af min Ånd over alt kød", og det var netop, hvad der skete. Og der var ingen ende på de mirakler, som disse mænd og kvinder oplevede, når de havde modtaget kraft og salvelse.

Vi har talt om mirakler, og vi har talt om tegn og undere, men jeg kunne ikke lade være med at græde, da jeg igen denne morgen kl. 4 læste et brev fra vore indfødte arbejdere. Det er bare ét udtryk for, hvordan en mand, en af de initiativløse og anonyme ville gå ud, strække sine arme frem og sige: "I Jesu Kristi navn, jeg befaler liv at flyde ind i din krop." Jeg faldt på. mine knæ og begyndte at bede igen, og sagde: "Herre, jeg ved, at dette kommer til at ske, og jeg tror, det sker snart".

Da disse mennesker gik ud over hele jorden, kom der en stor forfølgelse fra alle sider.

Pludselig 1ød der igen et tordenbulder, der syntes at give genlyd i hele verden, og jeg hørte igen en stemme, der sagde: "Dette er mit folk, Dette er min elskede brud," og da stemmen talte, så jeg på jorden, og jeg kunne se søerne og bjergene. Gravene åbnede sig, og folk fra hele verden, de hellige fra alle tidsaldre, syntes at stå op. Idet de stod op fra gravene, kom der pludselig en masse mennesker fra alle retninger, øst og vest, nord og syd, og de formede igen dette mægtige legeme. De døde i Kristus syntes at stå op først, og jeg kunne næsten ikke forstå det. Det var så storslået. Det var så overvældende.

Skikkelsen begyndte pludselig at dannes og tage form igen af en kæmpe, men denne gang var det anderledes. Der var ikke en plet eller en rynke, da den begyndte at formes, og folk fra alle tidsaldre syntes at samle sig til dette legeme. Langsomt begyndte den at strække sig ind i himlen, og pludselig kom Jesus til syne fra himmelen og blev hovedet. Jeg hørte igen et tordenbulder, der sagde: "Dette er min elskede brud, som jeg har ventet på. Hun vil komme frem, prøvet igennem ild. Det er hende, jeg har elsket fra tidernes morgen."

Mens jeg så på, blev mine øjne pludselig drejet mod det yderste nord, og jeg så noget, der lignede ødelæggelse. Mænd og kvinder, der skreg i nød og vånde, og bygninger der blev jævnet med jorden.

 

Så hørte jeg igen stemmen, der sagde: "Nu er min vrede blevet udgydt over hele jordens flade," og fra alle sider af jorden syntes Guds vrede at udgå. Det var ligesom om, at skåle af Guds vrede blev udgydt over hele jorden. Jeg rystede og skælvede af rædsel, idet jeg overværede det frygtelige syn af byer, ja hele nationer, der blev ramt og tilintetgjort. Jeg kunne høre gråd og jamren, og folk forsøgte at flygte ind i huler i bjergene. De sprang i vand, men vandet druknede dem ikke. Ingenting hjalp dem til at dø. De ønskede at tage sit eget liv, men kunne ikke. Så vendte jeg igen øjnene imod det herlige syn - dette legeme der var klædt i den mest pragtfulde hvide og skinnende klædning. Langsomt begyndte det at løfte sig op fra jorden, og så vågnede jeg. Hvilket syn! Jeg havde set de sidste tiders tjeneste. Samme åbenbaring, samme syn kom til mig igen den 27. juli kl. 2,30 om morgenen, og den var nøjagtig som første gang. Mit liv er blevet forvandlet ved bevidstheden om, at vi lever i den sidste tid, og over hele verden salver Gud nu mænd og kvinder med denne tjeneste. Det vil ikke dreje sig om læresætninger eller kirkekristendom. Del vil dreje sig om Jesus Kristus. De vil give Herrens ord til mennesker, og de vil sige: "Jeg har hørt det så mange gange i synet, og det skal ske ifølge mine ord."

"Ah, mil folk, lyt til mig. Det skal ske ifølge mine ord." Vi skal blive iklædt kraft og salvelse fra Gud. Vi vil ikke have behov for lange prædikener, og vi vil ikke vare tvunget til at finde os i, at folk offentligt plager os. Vi vil ikke være afhængige af mennesker, og vi vil ikke være ekkoer af kirkesamfund, men vi vil have den levende Guds kraft. Vi vil ikke frygte for mennesker, men vil gå frem i hærskarers Herres navn!"

Kan du se, hvad vi ser i disse to visioner, der blev modtaget med tyve års mellemrum

 

 

 

 SYN OVER KRISTI LEGEME I ENDETIDEN.

Her følger et syn modtaget af Ove Falg, tidligere missionær på Madagaskar.

HVAD HERREN ABENBAREDE MIG I ET SYN GIVET MIG UNDER EN EVANGELISERINGSREJSE I JYLLAND I

MIDTEN AF SEPTEMBER 1928.

JEG SÅ - OG JEG HØRTE: I det følgende skal jeg gengive Herrens budskab til mit hjerte for nu omkring halvtreds år siden. Intet er glemt i dette budskab, alle enkeltheder står stadig prentet i min bevidsthed, som var det hændt i går. Men hvorfor skulle det så vente i så mange år med at blive kundgjort - Selv fik jeg dette påbud fra Herren: "Du skal ikke give det videre nu, tiden er ikke inde endnu, og mit folk vil ikke forstå eller erkende at det er mig, som bar talt, men når tid er inde skal du tale og ikke frygte, mange vil tage imod og tro, men endnu flere vil forkaste og håne min advarsel.

 

 

SYNET:

Bladevangelist var den "gejstlige" titel, som vi i pioner årene indenfor pinsevækkelsen anvendte på vore nybegyndere i evangeliets tjeneste. Vi fartede jo omkring i landet på vore cykler for at så ud evigheds ordets velsignede sæd igennem bøger, traktater og blade, i mit tilfælde "Kirkeklokken", "Evangeliebladet" og senere "Maranatha", som nu hedder "Korsets Evangelium".

Det var en dejlig solbeskinnet septemberdag i 1928. Morgenfrisk og glad startede jeg fra byen Skjern, hvor jeg havde deltaget i et godt, evangelisk møde i Indre Mission og havde nydt gæstfrihed hos kære, kristne venner inden for denne mission. Bagagebæreren var belæsset med evangelisk såsæd foruden de fornødne personlige rejseeffekter. Jeg var forbi stationsbyen Troldhede og landskabet tegnede sig i tyverne endnu som et udstrakt, ensformigt hede landskab, men havde i øvrigt i denne første efterårsmåned sin skønneste farvetone med den blomstrende lyng. Veloplagt og vel til mode trådte jeg i pedalerne, medens Jeg nynnede for mig selv nogle af vore kære vækkelsessange. Jeg følte mig løftet, befriet og i et vidunderligt åndeligt samfund med min dyrebare frelser og den sagte nynnen gik lidt efter lidt over i jublende lovsang og gik naturligt over i sang i Ånden. Cyklen holdt sig pænt i højre vejside og benmusklerne arbejdede støt og uden besvær med at holde pedaltandhjulet og dets kædetrak i sin regelmæssige rotationsbevægelse. Hvad det angår, var der intet usædvanligt at bemærke. Kroppen fungerede helt normalt og cyklen rullede fremad mod Herning med sin rytter, som en hvilken som helst anden cyklist, som er ved sine fulde fem. Og dog hændte der noget meget mærkeligt. Mens jeg sang i tunger, hørte jeg pludselig en vidunderlig sang og musik. Skønheden og tonerne i sangen og musikken var ubeskrivelig betagende. Det hørtes først som noget langt borte, men så var det som om jeg blev løftet ud af mit eget legeme og faktisk så jeg min dødelige krop bevæge sig på cyklen, der - uden slinger, og uden at der var noget særligt ejendommeligt at mærke hos den cyklende bladevangelist stadig rullede fremad mod sit mål, Midtjyllands hovedstad Herning.

Nu blev sangen og musikken endnu tydeligere, og pludselig så jeg i Ånden under mig et stort udstrakt danmarkskort. Medens jeg med undren betragtede dette store landkort over mit fædreland, så jeg skyde op af jorden en vældig imponerende bygning i form af et kolossalt kors, der dækkede landet lige fra Skagen til Bornholm. Ud fra kors armene tegnede sig, som strålebundter en hel samling lukkede gårde. Selve bygningen virkede utiltalende og skummel. Gårdene, som formede sig som en vifte ud fra korsbygningens arme, var fyldt med mennesker. Og jeg blev endnu mere forundret, og et spørgsmål trængte sig på: "Herre, hvad betyder dog dette"?

RØSTEN: Som svar på dette spørgsmål hørte jeg en rest, som talte med stor myndighed, men også med en gribende tone af medlidenhed og sorg: "Dette angår nådetidens afslutning! - Se nøje til! - Og nu syntes bygningen at komme nærmere, og med forfærdelse så jeg at den store korsbygning var et vældigt fængsel, let at kende på de små tilgitrede vinduesåbninger. Så, så jeg en hånd, som skrev hen over bygningens tag to navne. På den lange led: "Protestantismen" og på den korte led: "Katolicismen". En knugende dødens stilhed rugede

 

 

over hele den store bygning, I modsætning hertil var der stor tummel og larm i de mange fangegårde. Forvirring og uenighed prægede hele denne samling mennesker i fangenskab. Derefter så jeg atter hånden tegne over fangegårdene, navnene på alle mulige sekter og samfund, som efterhånden er blevet bygget op, i forbindelse med og ud fra, den store fængselsbygning. Meget mærkeligt så og hørte jeg i fangegårdene. Fra Baptistgården hørte jeg et afgjort og energisk råb "Graven er os nok"! Fra Indre mission lød det bestandigt: "Vi har det hele i barnedåben"! I gården som var betegnet med navnet "Frelsens Hær" hørtes klingende hornfanfarer, rungende Halelujah råb, en fane blev svunget over "Herren" med dens kendte emblem "Blod og Ild", men ordet ild var overstreget. Metodistgården: "Vi holder os til vor store John Wesley, og behøver ikke nogen pinseoplevelse"! Også fra gården, som hed "Missionsforbundet" kom et særegent råb: "Vi vælger selv, vi er ikke bundet til skriftens bogstav"! Også vi i Pinsebevægelsen var med i denne samling af samfunds- og partigårde. Apostolsk kirke havde dette: "Vor apostolske åbenbarelse om de overordnede embeder er den højeste sandhed"! Og i Pinsebevægelsens gård lød der megen skrigen og hylden, og man talte i tunger og profeterede i munden på hinanden. Desuden en dyster undertone af stridigheder om magt og indflydelse. Og der var mange andre gårde, hvor man blot hyldede visse religiøse personligheder, som Josef Smith, Mormonkirkens grundlægger. Annie Beasant, Teosoffernes præstinde og Mary Baker Eddy, indstifteren af sekten Kristen Videnskabs absurditeter.

Så talte røsten igen og sagde: "Har jeg ikke udstedt almindelig benådning for alle disse fanger? Hvorfor bliver de dog i dette fængsel?

I min Ånd råbte jeg så til Herren: "Oh Herre Jesus, vis mig hvor den sande menighed er"!

Da så jeg skyde op, rundt omkring i hele landet, uden for fængslets mure, de dejligste grønne enge, vidunderlige græsgange, gennem alle rislede bække med det klareste rene vand. Overalt voksede buske med pragtfulde blomster og frugttræer med dejlige frugter. Overalt græssede store fareflokke med en mængde små lam. Over disse enge lød det med den inderligste tone af ømhed og kærlighed: "Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde har givet sit liv for fårene og lammene"!

Videre talte røsten til mig:

"Ser du alle disse menneskeflokke, indelukkede i deres snævre partigårde. De er kommet ud fra den store fængselsbygning og befinder sig virkelig under en åben himmel, og dog lever de stadig som fanger i disse gårde; thi de vil holde fast ved det menneskelige lærdomsvejr, som er imod mit levende og blivende ord. - Men lad mine trofaste vidner og tjenere og tjenerinder, som jeg har beseglet med min Ånd, højlydt forkynde nådetidens afsluttende budskab til mit folk. Vær uforfærdede og frimodige. Følger tillidsfuldt i jeres Herre og Mesters fodspor. Gå ud fra løgne lærernes og de falske profeters Babylon og hav intet samkvem med deres vederstyggelige urenheder. - Nu er tiden såre nær"!

 

 

 

Og denne bøn kom op i mig: "Oh Herre vis mig hvad der vil komme over vort land. Røsten svarede ikke direkte, men ude mod øst i horisonten trak mørke, ildevarslende uvejrsskyer sammen. Der hørtes med mellemrum et fjernt og svagt tordenbulder. Og lynene blinkede i et stadigt tiltagende tempo derude i den østlige horisont Pludselig var det som en hvirvelstorm fejede ind over landet, og i dette øjeblik forsvandt i et nu alle de smukke enge og græsgange sammen med deres talrige fåreflokke og alle deres små lam. På nogle få sekunder var himlen blevet sort af orkanagtige uvejrsskyer, som lod centnertunge haglsten regne ned over landet, mens lynene knitrede og som flammende pile slog ned på den store fængselsbygning, som snart var et vælddigt, bragende bål, hvis gnister føg hen over landet og forvandlede byer og landsbyer til rygende ruiner.

Med forfærdelse hørte jeg røsten hæve sig igen med stor myndighed og kraft: "I min time, og på min befaling, kommer vredesdommen over den store skøge, den falske profet og det skarlagenrøde vilddyr"!

Her sluttede synet og røsten lød sig ikke mere høre.

 

 

 

 

 

 

 

 

SYN OG PROFETI OM MENIGHEDENS TILSTAND I DANMARK, SKANDINAVIEN OG EUROPA.

Juni 2007 v Brian Søndergård Nielsen.

Uddrag fra Menighedsbladet, indlæg af Brian S. Nielsen.

Vi var til bøn på ØMC en torsdag aften, hvor vi bad for vor nation, menneskers frelse, om vækkelse og at Gud vil udgyde af sin Ånd over os. Der var en stærk atmosfære af Helligåndens nærværelse i lokalet. Man kunne mærke at bønnens og nådens Ånd var til stede og vi var stærke i bønnen.. Der var også en profetisk salvelse på mødet:

Jeg fik et syn, hvor jeg ser en mand stå foran mig. Han er bundet på hænder og fødder. Jeg tænker hvad er det her og hvad går det ud på. Jeg spørger Herren hvad det betyder og Han siger til mig: "det er menigheden i Danmark, det er menighedens tilstand i hele Skandinavien, ja, hele Europa. Den er bundet. Men jeg vil besøge landene. Vækkelsen vil komme. Jeg har ikke glemt Europa, men disse bånd bliver kun løst ved en kraftig manifestation af Helligåndens kraft. Ikke ved magt, ikke ved styrke, men kun ved Min Ånd, siger Herren. Mennesker gør mange tiltag i kirken for at få fremgang i menigheden, og der bliver gjort meget i Mit navn, men meget er gjort i egen kraft og formåen. Jeg er i fuld gang med at forberede min Brud på jorden, og den vestlige menighed er inkluderet, men I må ikke blive ængstelige, når I ser der sker en udskillelse og frafald i menigheden. Jeg vil se hvad der er sandt og hvem der vil følge mig. Der vil blive angreb og prøvelser for Mit folk, men jeg vil opmuntre jer til at holde fast i Mig og Mit ord. Stå faste i troen og I vil sejre over omstændigheder. Stå sammen med de mennesker der vil Mig, dem som vil følge lyset, de mennesker som også vil være bærere af lyset. Jeg vil løse Min menighed fra det der binder den i Danmark – Skandinavien – hele Europa. Det kommer ikke til at ske ved menneskestyrke, men ved Min Ånd, siger Herren.

 

 

 

 Et budskab til Guds menighed

Et kald til Kristi menighed om at forenes

Givet til en finsk missionær ved profetisk ånd.

Natten til 1. juli 1955, mens jeg lå og sov, hørte jeg den Hellige Ånd tale til mig:

"Stå op, tag pen og papir og skriv hvad Den Hellige Ånd siger til menighederne!"

 

Jeg stod op og fik følgende budskab som jeg blev bedt om at oversætte til engelsk, til thai og til kinesisk og give til alle forskellige grupper og trosbekendelser. Efterhånden er budskabet blevet oversat til mange andre sprog, trykt og spredt i tusindvis.

 Budskabet

Den som har ører, han høre hvad Ånden siger til menighederne. Dette taler Guds søn som har øjne som ildsluer og fødder som skinnende kobber:

"Å, mit folk, vågn op og se hvilke frygtelige smerter der er i mit legeme. Hele legemet er sygt. Fra fodsål til isse er der ikke noget rask i det, men bylder og åbne sår som ikke er renset eller forbundet. I som skal være lemmer på mit legeme, I bider hverandre, I som er købt med mit dyre blod. I har ingen kærlighed til hverandre og har mistillid til hverandre. Derfor har I delt jer op i forskellige trosbekendelser, og kalder jer med sådanne navne, så I ikke skal være et. Endog de som har større lys i Guds ord, har gemt sig indenfor sin egen fårefold og mener sig å være den sunde del av legemet eller endog den eneste gruppe som har ret til at kalde sig for "Legemet", og af den grund ikke kan have samarbejde med nogen andre. Men ve jer! for heller ikke I har kærlighed.

Had og misundelse! Kalder I det kærlighed? I elsker bare dem som samler med jer. Og når I kommer sammen, finder I glæde ved at tale ilde om jeres brødre. Derfor er mit legeme sønderslidt og opdelt. Det lider og gør ondt, fordi lemmerne elsker verden mere end hverandre.

Der er mere af dårlig snak end af opbyggelse og trøstende tale.

Å mit legeme, mit legeme Hvor opdelt du er i mange slags sekter og trosbekendelser. Hånd og fod er i krig med hverandre. Når foden vil gå dybere ind i mit ord, vil hånden ikke slippe traditioner og sædvaner, og derfor går vandringen ikke fremad. Forbandet være den hånd som holder igen i Herrens værk, og holder tilbage ordet om blodet.

Mit ord er et tveægget Åndens sværd som ikke trænger ind uden blodet. Mine tjenere, forkynd ikke det blodløse evangelium Og den fod som ikke har været skoet med den færdighed til kamp som fredens evangelium giver, den være forbandet! Det er forgæves at klage, for du har ikke sat dine fødder i mine fodspor. Bare den fod som er ombundet på fødderne med den færdighed til kamp som fredens evangelium giver, kan stå på mit ord og erfare dens uforanderlige kraft.

A, mit folk, hvor nærsynede I er blevet, og knapt kan I høre med ørene. I farer vild, fordi I ikke kender hverken skrifterne eller Guds kraft! Derfor er du svag og har ingen tro, for troen kommer ved at høre Ordet.

Din rygrad er også knækket, og dine lænder svulmet op. Der er mange i menigheden og blandt lederne og de ældste som mener sig at være "store mænd" og udøver sin myndighed over menigheden, endda deres lænder ikke har været ombundet med sandhedsbælte.

 

A, mit legeme! A, mit legeme! Hvad skal jeg ellers sige om dig? Din mave er svulmet op og dit sind er valent og følelsesløst. Bøn og faste er foragtet! Bugen er manges Gud. Jeres sind er fordærvet og berøvet sandheden og tænker at gudsfrygt er et middel til vinding. A, mit folk, ser du ikke hvor du tager fejl?

Heller ikke dine sanser er i brug, hele legemet er forkrøblet. Blodcirkulationen er nærmest standset, for det er mange som tror det såkaldte "hvide evangelium", det blodløse budskab. Mit blod som taler bedre end Abels, er det eneste som kan frelse dine døende lemmer, –Å, mit legeme!

Lad derfor hjertet slå, lad det slå hurtigere i brystet på mit legeme! Du bedende gruppe, ved du ikke at det er din forret at holde blodomløbet i virksomhed i hele legemet?

A, hjerte, hvorfor er du så vassent, hvorfor er du blevet så velnæret av overdreven frejdighed? Ved du ikke at du lider af astma? Dine bønnekanaler er tilstoppet! Åben dit hjerte, lad den Hellige Ånd komme ind, og du vil blive befriet fra dine vanskeligheder!

Vågn op, vågn op!, Å, mit folk! Du mangler kærlighed! Du har ingen medfølelse eller omsorg for sjælene. Du fremskynder ikke dagen for mit komme! Du går hellere ørkesløs og bruger selvisk tiden til dine egne fornøjelser. Men du kender næppe til at endog din livsforbindelse med hovedet næsten er afbrudt. Du er som en stor byld fuld af smerte. Du ved ikke hvad du skal gøre eller hvordan du skal få lægt dine sår. Du prøver at bedre din stilling ved at forskyde tomheden til forskellige steder af legemet, men din sygdom bliver bare endnu værre. Du prøver at forene MITT LEGEME som er delt op i forskellige trosbekendelser ved at danne en verdensomspændende organisation, men det er ingen enhed på det stedlige niveau, og det kommer af at du hverken kender vejen til åndeligt samfund eller Åndens kraft, men du ønsker at bruge din egen kraft og visdom

Hvor er retfærdighedens brynje og kærlighedens rustning? Hvor er troens skjold? Eller strider du ikke med kødelig arm? Hvorfor spørger du ikke HOVEDET om råd? Hvorfor stræber du når du ved at du er hjælpeløs i din egen kraft? Ved du ikke at Satan har dannet grå stær på dine øjne? Derfor er alt dit arbejde som en der stræber planløst uden hjerne, for du lader ikke HOVEDET handle!

Vågn op, køb af mig øjensalve til at salve dine øjne så du kan se! Den Hellige Ånd er det eneste rette bødemiddel for din tilstand. Vågn DERFOR OP! Ja, vågn op! Bliv styrket, o, Zion! Iklæd dig dit skønne skrud, mit folk, for jeg kommer visselig i hast! Stil dig frem på linje til den sidste strid! Tiden er kort! Guds domme er i færd med at feje hen over hele jorden.

A, mit folk, jeg advarer jer! Skynd dig, vær nidkær og omvend dig! Omvend dig og klæd dig i støv eg aske! Din lampe er uden olie. Du er en dårlig jomfru! Lyt til din brudgoms røst og vend om til ham i hast. Åbne dit hjerte og tag imod olie, for bare de som har olie på lampen og i kar, er værdige til at være med mig på bryllupsfesten.

 

Skynd jer! Kom sammen med EET hjerte og EEN sjæl, brødre, og hånd i hånd! Bekend dine synder! Græd og vend om! Søg vej i bøn og vær ét for Gud og mennesker! Søg mit åsyn, og se - Jeg Herren er ikke langt borte, men meget nær, og Jeg 1over at udgyde min Ånd over dig at stadfæste mit ord med tegn og undere som det skete i den første menighed, for Jeg er i går og i dag den samme, ja, til evig tid!

Våg, våg og bed! Se, Jeg kommer snart, meget snart! Og Jeg vil frelse mit folk på trængselens time som kommer over hele jorden!

Sandelig, Jeg kommer meget snart, Amen!

 

 

 

 

Brudens forberedelse

Profeti ved Maurice Sklar.

24.nov 2005

Maurice Sklar

Maurice Sklar blev født i New Orleans i Louisiana som del af en russisk jødisk familie med rige musikalske rødder. Han begyndte at spille violin som 4-årig, vandt mange priser fra han var 9 år og allerede som 13-årig rejste han hjemme fra for at dygtiggøre sig på violinen.

Gennem de næste otte år studerede han på nogle af de fineste og mest anerkendte skoler i USA og vandt mange legater.

En vanskelig barndom kædet sammen med presset fra at skulle lykkes som violinist førte til en depression i efteråret 1986. I et år balancerede han på randen af selvmord, men kunne i samme periode optræde til fuldkommenhed ved hans koncerter.

Efter megen rådgivning, forbøn og udfrielse kom han ud af depressionen i efteråret 1987, hvorefter en hurtig indre helbredelse fandt sted. Siden da har Maurice Sklar rejst jorden rundt og både spillet og delt Guds Ord til stor velsignelse for dem, der har lyttet. Han har bragt helbredelse til mange ved at dele de erfaringer, han selv har gennemlevet af kampe, nederlag og sejre.

 

Du kan læse mere om Maurice Sklars liv, uddannelse og tjeneste på hans hjemmeside, hvor du også finder profetien på engelsk under titlen: The Preparation of the Bride. Du

finder den under linket: Teachings.

Hjemmesiden er: http://''vvvvw.mauricesklar.com

 

Kære Venner

I løbet af de seneste få uger har Herren ledt mig til at gå i forbøn for nationerne. Verden har oplevet utallige katastrofer og tragedier og fortsætter med at gøre det. Der er ingen tvivl om at vi lever i de sidste dage før vor Messias Jesu genkomst. Denne profeti blev givet til mig nogle få uger siden, og jeg tøvede med at frigive den fordi den er så stærk. Men Herren har tvunget mig til at gøre det. Jeg ønsker at sige udtrykkelig at jeg tror profetien er betinget. Hvis vi vil bede og gå i forbøn, måske, mange af de katastrofer kan afværges og/eller udsættes.

Jeg beder at som du læser dette, at du vil have et åbent sind og modtage hovedbudskabet. Vi må være rede til Herrens genkomst. Vi må vende tilbage til vor første kærlighed og leve et rent og indviet live, hvis vi skal behage Ham når Han kommer til syne.

Må Herren rense vore hjerter så vi kan være en del af Hans vidunderlige og skønne Brud.!

Amen Maurice Sklar

 

Laodikea kirken

Udgangspunktet for profetien var, at Maurice mediterede over Jesu brev til menigheden Laodikea i Åb. 3:15-22, hvor det står:

"Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se.

 

Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig!

Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.

Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min Fader på hans trone.

Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne."

Min Brud

Her kommer profetien:

"Jeg sender min rensende ild til kirken. Jeg adskiller Min Brud fra dagens Laodikea-kirke. Jeg forbereder hende. Jeg renser hende. Hun vil være uden plet og rynke. Jeg henter hende i en midnatstime. Kun dem der våger og beder; kun dem der favner budskabet om korset og hellighed; kun dem der vandrer i Helligåndens kraft i stadig lydighed; kun overvinderne vil være en del af Min Brud.

Flertallet i dagens kirke vil ikke være rede, når jeg henter Min Brud. Mange tror, de er frelst, men det er de slet ikke. De er optaget af nydelse og lyst og elsker sig selv. De brænder for den nuværende verden og dens selviske livsstil. De elsker penge og succes og higer efter berømmelse, position og magt. De vil ikke fornægte sig selv, bære korset og følge mig. De nægter at forsage alt. Derfor vil de ikke være rede, men blive ladt tilbage og stå ansigt til ansigt med den store dom, der snart kommer over verden. Advar dem som er lunkne og som har forladt deres første kærlighed til mig. For hvis de ikke omvender sig, vil jeg spy dem ud af mit legeme.

Jeg forbereder Min Brud. Dette er hendes herlige øjeblik. Jeg renser hende. Jeg smykker hende med mine kroner, juveler og smukke klæder. Hun vil blive uden plet eller rynke. Hun vil blive iført min retfærdigheds klædning - ægte, ren og hvid. Hvem vil komme til mig og købe det af mig, som de så desperat har brug for? Det er stadig ikke for sent. Omvend dig og vend tilbage til mig af hele dit hjerte, så du ikke går fortabt sammen med denne hæslige verden.

Jeg sender en mægtig hær fra Kina, som vil følge de gamle silke handelsveje, og de vil nå frem til nationerne i det såkaldte 10/40 vindue. Når de endelig når frem til Jerusalem, skal du vide, at bryllupsdagen er inde. Se op, for din forløsning er nær. For jeg vil komme i skyerne og møde dig i luften.

 

 

Men, de resterende nationer må forinden høre nådens evangelium. Dette vil føre til den sidste indhøstning - og den største høst, som verden nogen sinde har været vidne til.

Mange hundrede millioner venter på at høre de gode nyheder i Kina, Indien og i de buddhistisk og muslimsk dominerede områder i Asien og Mellemøsten. Og det samme for de fattigste nationer i Afrika og Mellem- og Sydamerika - samt hundredvis af øer i oceanerne. Jeg sætter fokus på disse områder."

Babylons dom

"Men du, Amerikas og Vestens kirke, har benyttet enhver anledning til at prostituere dig med afguder. Du har erstattet mit nærvær med religion. Du vil forgå, når min vredes fylde kommer over Babylon. Du vil blive fortæret af ilden. Du har hørt om og modtaget en fylde af min kærlighed og nåde, Amerika. Alligevel spytter du mig i ansigtet, forhærder dit hjerte og nægter at vende om til mig.

Europa, du forkastede mig og smed mig ud. I hundredvis af år provokerede du min vrede. Du foragtede mit folk Israel og slagtede dem i et raseri, som nåede min himmel, efter at du først havde udplyndret det jødiske folk og forvist dem fra land efter land. Du gjorde alt dette i mit Navn. Hvordan kan du fly fra vreden, der kommer? Det kan du heller ikke. Derfor vil du modtage og tømme mit vredes bæger. Bered dig til at møde din Gud, Europa. Europa, du vil modtage den konge, som du længes efter at tilbede i stedet for mig. Han vil snart træde frem. Når du modtager hans mærke, vil du for evigt være forkastet.

Oh Babylon, du drev mit folk fra deres hjem i Gaza for derefter at påbegynde det samme i Judæa og Samaria i Israel. Derfor vil jeg drive dig fra dine hjem på samme måde, som du har set det ske i New Orleans, Louisiana og Golfkysten. Der vil følge endnu to domme før årets udgang - en i en stor by i Europa og en i en arabisk nation i Mellemøsten.

Jeg vil ryste Californien som en advarsel, og så vil endelig det jordskælv komme, som jeg så nådigt har holdt tilbage i mange år. Millioner vil omkomme i de efterfølgende flodbølger, og Amerikas vestkyst vil blive fjernet og styrte i havet. Boston vil opleve et stort angreb på en skole, som engang for længe siden forkyndte Evangeliet, men som har forladt deres fædres tro - som aldrig vil vende tilbage. Den vil aldrig blive genopbygget. Fem terroristangreb vil ramme Amerika med en stadig voksende ødelæggelse over de større byer. Før afslutningen af 2007 vil en såkaldt "dirty bomb", dvs. en "hjemmelavet atombombe", sprænges i en stor by i det sydlige Amerika."

 

 

Økonomisk sammenbrud og kaos

"New York vil opleve tre domshandlinger før afslutningen af 2008. Den ene vil blive mere ødelæggende end den anden. Den ene vil ryste hele verdensøkonomien og forkrøble den engang så uovervindelige økonomiske magt i Amerika. Millioner af mennesker vil på et øjeblik miste alt. Sammenlignet vil det få krakket på aktiemarkedet i 1929 til at være noget småt. Amerika vil ikke længere være verdens førende økonomiske magt.

En anden domshandling vil ramme et stort stadion under en sports begivenhed. Og en eksplosion vil lægge næsten en hel bydel af New York øde. Men for jødernes skyld i New York vil jeg overnaturligt redde dem. Og derefter vil jeg virke den største hjemvendelse af jøder fra USA og andre dele af verden, som historien nogen sinde har set. Men det bliver først efter sammenbruddet af det økonomiske system, som de er afhængige af, at de vender hjem til det land, jeg har lovet dem.

Tokyo i Japan. HongKong i Kina. Johannesburg i Sydafrika. Calcutta i Indien. Sydney i Australien. Chicago i Illinois. Los Angeles i Californien. Paris i Frankrig og mange andre byer vil opleve store katastrofer inden for de næste fem år. Millioner og atter millioner af mennesker vil omkomme.

Aids epidemien vil reducere Afrikas befolkning til halvdelen af dens nuværende størrelse inden for de næste fire år. Mange andre uhelbredelige sygdomme, hungersnød, tørke og sult vil snart ødelægge de underudviklede lande på en måde, som det aldrig er sket før. Nordkorea vil udføre et pludseligt atomangreb for derefter at blive fuldstændig ødelagt. Kun Sydkoreas bønner kan forhindre dette. Pakistan vil blive et ledende center for verdens terrorisme og vil opleve et atomangreb.

Israel vil snart igen gå på vingerne for at sprænge iranske atomanlæg. Syrien vil snart bryde økonomisk sammen og blive erstattet af en fanatisk islamisk regering. Et stort Al Qaeda koordineret terrorist angreb vil ødelægge mange historiske steder i Europa, som engang var bastioner for sand kristen tro, tilbedelse, kunst og musik.

Hvis Amerika ikke rejser sig nu og forsvarer Israel i stedet for at tvinge dem bort fra deres land, vil vi fortsat erfare de ødelæggende konsekvenser. I forholdet 10.000 til 1 vil vi fortsat se vore hjem og samfund ødelagt. Jeg vil kræve 10.000 sjæle i Amerika for hver en jøde, der bliver ramt. Dette er kun en brøkdel af, hvad der snart vil ske, hvis der ikke er en omvendelse og kommen tilbage til mig."

 

 

Kraftigere og tættere

"Jeg vil ryste alle nationerne; men efter hver ødelæggelse udgyder jeg min nåde, som vil føre til en mægtig indhøstning af sjæle til mit rige. Ligesom en gravid kvinde oplever veerne sådan vil disse begivenheder ske stadig hurtigere og kraftigere. Hver katastrofe vil være mere ødelæggende end den forrige, og det vil opleves tættere og tættere. Er det ikke hvad jeg har sagt i mit Ord? Hver katastrofe vil dømme og knuse en afgud, som tilbedes i dette babyloniske verdens system. Derefter vil jeg åbenbare mig som den eneste sande Gud over dem alle.

Jeg vil dømme Hollywood og hele filmindustrien for de millioner af sjæle, de har forført og sendt til Helvede. Jeg vil dømme medierne og tv-industrien. Jeg vil dømme musikbrancher. Jeg vil vælte hele musikindustrien på en måde så de aldrig kan forurene verden igen. Jeg vil dømme pornoindustrien på Internet. Hele datasystemer på Internet vil permanent blive lukket. Jeg vil dømme pro-abort bevægelser og deres tilhængere. Jeg vil dømme og forandre Højesteret. En kort tid vil de ændre lovgivningen, så den frygter og ærer mig.

Som en følge af disse katastrofer kommer der en moralsk og religiøs vækkelse i Amerika; men den vil i det store og hele være falsk. Gud vil kulturelt set blive populær, men ikke Bibelen og mit navn, Jesus. Det vil være et falsk evangelium. Ikke mange vil virkelig blive født på ny. Kun en rest af min kirke vil stå i et sandt og ret forhold til mig.

Når I ser, jeg tager Billy Graham og Oral Roberts hjem, ved I, at Amerika og Vesten har modtaget deres sidste kald. Og som jeg har sagt i mit Ord, at med mindre Faderen afkorter de dage, vil selv de udvalgte ikke blive frelst.

Bedraget inden for "kristen religion" vil blive så stort, at det vil være næsten umuligt at skille de sande profeter og lærere fra de falske. Forfalskede mirakler og falske "tegn og undere" vil forføre mange. Der vil endog være falske helbredelsesmøder, hvor der sker virkelige mirakler; men de vil ikke drage mennesker til mig. Forkyndelsen af mit suveræne herredømme, korset, mit blod, hellighed og Herrens frygt vil blive mere og mere sjældent - endog mere sjældent end det er hørt gennem de sidste 35 år."

Hvor er Bruden?

"Ikke desto mindre har jeg overnaturligt beskyttet og bevaret min Brud som ren og trofast over for mig. Det vil jeg fortsat gøre. I øjeblikket befinder det meste af min Brud sig i Kina. Mange er i Asien, Korea, Indien, Brasilien, Rusland, Kenya, Nigeria og ud over det afrikanske kontinent. Størstedelen af min brud er gemt i lønkamrene og er blevet forfulgt og drevet ud af kirkerne af grove pastorer, falske profeter og ledere og af undertrykkende statsledere. Mange er i fængsel. Der dør daglig nogle af sult og sygdom. De fleste af min Brud er blevet slået ned og efterladt i vejkanten af "religiøse ulve i fåreklæder". De er blevet glemt af dem, som er forblændet af grådighed og som har lagt beslag på deres penge og værdier. Kun de gode samaritanere kan få øje på dem. Resten er forblændet. Kun nogle få elsker min Brud, som jeg gør det.

Min Brud renses gennem ilden af mange prøvelser, plager og forfølgelser. De, som vandrer i min kærlighed og favner korset skilles ud og forfølges af Laodikea-kirken. De, som virkelig er salvet, og bringer det rene Ord fra min trone, fjernes fra landets talerstole og fra "Kristen Tv" af dem, der støtter Laodikea-kirkens bekendelse: 'Jeg er rig! Jeg har samlet til huse og mangler intet! Jeg er helbredt! Jeg er velsignet!'

Virkelig? Er du det? Sådan ser det ikke ud fra min trone i Himlen!

Tag dig i agt for enhver selvisk lære, som appellerer til lysterne og begær efter penge. For den lære kommer ikke fra Himlen. Det er ikke min stemme. Mine velsignelser kommer ved først at søge mit Rige og min retfærdighed; de kommer ikke ved at skrabe rigdom sammen til dig selv, mens resten af verden sulter ihjel, dør og går til Helvede på grund af din selviskhed og grådighed. Når du står foran mig, vil det gå op for dig, hvad de sande rigdomme er. Sjælene til de fortabte er juvelerne i kronen på min Brud.

Mine tilbedere og musikere og de, der har en særlig salvelse, er næsten systematisk blevet fjernet af kirkeledere til fordel for det, som er populært og kan indbringe flest penge og tilfredsstille mennesker. Dette er afskyeligt i mine øjne.

Våg og bed så du må blive regnet værdig til at undslippe det, der kommer over jorden. Modtag min nåde gennem Helligåndens rensende ild, så du kan være en del af den smukke kvinde og Brud. Jeg gør hende klar. Det er ikke for sent endnu. Bliv en del af min Brud, tag dit kors, fornægt dig selv og følg mig. For det er vejen til sand velsignelse, helbredelse, udfrielse og tilfredsstillelse i livet. Det er den eneste måde, hvorpå min gave af evigt liv kan lyse i mørket i den verden, du lever i." Derfor: "Drag bort fra dem, og skil jer ud," siger Herren, "og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres Fader, og I skal være mine sønner og døtre," siger Herren den Almægtige.

"Da vi nu har disse løfter, mine kære, skal vi rense os selv for alt snavs på krop og ånd og være hellige i gudsfrygt." (2. Kor. 6:17-18, 7:1).

"Og jeg hørte en anden røst fra himlen sige: Drag ud fra Babylon, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager." (Johannes' Åbenbaring 18:4).

 

I vor Messias´ kærlighed

Maurice Sklar

 

 

 

BUDSKABET FRA DE 5 ENGLE OVER DE 5 KONTINENTER:

Dr. Samuel Doctorian fra USA var fra juni til september 1998 på Patmos for at søge Herrens vilje for sit liv fremover. Han var kørt træt i tjenesten, og tog til Patmos for at bede over, hvad han skulle fremover. Det følgende budskab delte Dr. Samuel Doctorian med nogle kristne, som kom til Patmos i august 1998;

"Jeg var her på Patmos alene og boede i et hus for enden af en gade nær et kloster. Jeg var kommet for at søge Herren i bøn. Jeg fandt et lille kapel – St. Nicolas Kapel – hvor der aldrig kommer nogen. Jeg gik ind og udøste mit hjerte for Herren. Jeg fandt også en sten på bjergsiden, hvor jeg med jævne mellemrum gik hen og bad, grundede på Guds ord og læste min bibel. I disse dage spiste jeg meget lidt. Jeg gik flere gange ud til hulen, hvor Johannes fik sin store åbenbaring. Den 20. juni kl. 3:50 om morgenen her på øen Patmos blev mit værelse pludselig helt oplyst. Midt i rummet stod 5 engle, der havde et budskab at bringe fra Herren:"

DEN FØRSTE ENGEL SAGDE: "Jeg har et budskab til hele Asien." Da han sagde dette, så jeg i et nu: Kina, Indien, Vietnam, Laos – lande jeg aldrig havde været i. Filippinerne, Japan, Singapore, Malaysia, Indonesien og englen vist mig også hele Papua Ny Guinea, Iran, Java og ned til Australien og New Zealand. "Jeg er englen over Asien" sagde han, og i sin hånd holdt han en meget stor trompet, som han ville blæse ud over hele Asien. Englen sagde: "Det skal ske med Herrens trompet over hele Asien. Millioner skal komme til at høre Herrens mægtige stemme. – Der skal komme katastrofer, hungersnød – mange vil dø af sult. Stærke vinde skal komme, som der aldrig før har været på denne jord. En stor del skal rystes og ødelægges. Jordskælv vil komme over hele Asien, og store dele vil komme under vand." Jeg så dette den 20. juni, og i dag er det den 16. august. For nogle uger siden hørte jeg i nyhederne om landsbyer, der var totalt udslettet, vasket ud i havet på Papua Ny Guinea. Tusinder af liv var i stor fare. Dette hændte for bare nogle få uger siden, og englen fortalte mig, at det vil ske over hele Asien. "Jorden vil blive vasket bort af havet. Dele af Australien vil blive rystet. Australien vil blive delt, og en stor del vil komme under vand". Dette var skræmmende - jeg undrede mig, om jeg hørte rigtigt, men englen sagde: "Millioner vil dø i Kina og i Indien. Nationerne vil rejse sig mod hverandre, broder mod broder. Asiaterne vil bekæmpe hinanden. Atomvåben skal blive brugt til at dræbe millioner". To gange hørte jeg ordene: "KATASTROFE. KATASTROFE!

Så sagde englen: "Finansielle kriser vil komme over Asien*. JEG vil ryste verden!" Jeg rystede over hele kroppen, mens englen talte. Da så han på mig og smilede og sagde: "Den største åndelige opvågning skal komme - bånd og lænker skal blive brudt. Barrierer vil blive fjernet, og over hele Asien – Kina – Indien vil menneskene vende sig til Herren. I Australien skal der blive en enorm vækkelse". Jeg hørte englen over Asien sige: "Dette er den sidste indhøstning". Da, som om Herren selv talte, sagde han: «Jeg skal forberede MIN menighed for Jesu genkomst". Jeg var lykkelig over sådanne gode nyheder efter dette dommens

 

budskab. Hele tiden, var alle fem engle i mit værelse. Jeg kunne føle deres nærvær – det var overvældende. Da så jeg, den anden engel havde en segl i sin hånd, en sådan der bruges i høstarbejdet.

 

Kommentarer:

Flodbølgen på Papua Ny Guinea den 17. juli krævede mere end 3000 menneskers liv.

De finansielle kriser i Asien var store i sommeren 1998. Dominoeffekt.

De voldsomme regnskyl og oversvømmelser af Yangtze-floden i Kina blev i august vist på vore tv-skærme. Mere end 3000 mennesker druknede, og mere end 5 mill. huse blev ødelagt iflg. regeringens optællinger. (Kilde: Barry Segal Ministries).

 

DEN ANDEN ENGEL SAGDE: "Høstens tid er kommet i Israel og landene, der ligger hele vejen til Iran". Jeg så i et nu alle disse lande. "Hele Tyrkiet og disse 1ande, der har fornægtet mig og MIT kærligheds budskab, skal hade hinanden og derfor dræbe hinanden". Jeg så Iran, Armenien, Azerbajan, hele Georgien, Iran, Syrien, Libanon, Jordan, Israel – alle Mellemøstens lande fyldt med blod. Jeg så også ild. Atomvåben blev brugt i mange af disse lande. Røgen steg op overalt. Pludselig ødelæggelse - men de ødelagde hinanden." og jeg hørte disse ord: " Israel, åh Israel, den store dom er kommet". Englen sagde: "Dette er den endelige dom. Min menighed skal blive renset, beskyttet og rede for den endelige dag. Mænd vil dø af tørst, vandet skal blive sjældent i hele Mellemøsten. Floder skal tørre ind, og mænd skal kæmpe for at få vand i disse lande". Englen viste mig, at FN skal bryde sammen pga. krisen i Mellemøsten. Der skal ikke 1ængere være noget FN. Englen med seglen skal bjærge høsten.

 

DEN TREDJE ENGEL VISTE MIG Europa fra den ene ende til den anden - fra nord og hele vejen ned til Spanien og Portugal. I sin hånd holdt han et måleinstrument. Og jeg så ham flyve over Europa, og jeg hørte disse ord: "Jeg græmmer mig! Uretfærdighed, urenhed, ugudelighed - over hele Europa. Deres synder er steget op til himlen. Den Hellige And er dyb sorg". Jeg så Europas floder svømme over og millioner af huse under vand. Millioner af mennesker druknede. Efter at have set dette, læste jeg i aviserne nogle få uger efter, at i Tjekkoslovakiet havde der været den værste oversvømmelse nogen sinde. Jeg hørte også, at en stor flod i Kina var gået over sine bredder og tusinder af liv var i fare. Mange havde mistet deres hjem pga. oversvømmelserne. Jeg vidste ikke noget om dette, før jeg fik visionen og hørte, hvad englene fortalte mig. Pludselig hørte jeg jordskælv over hele Europa. "Lande, der ikke har haft jordskælv, skal blive rystet", sagde Herrens engel. Og med et så jeg i min Ånd Eiffeltårnet i Paris falde sammen. En stor del af Tyskland blev ødelagt. I den store by London, var der ødelæggelser overalt. Jeg så oversvømmelser i Skandinavien. Jeg så mod syd og så Spanien og Portugal gennemgå hungersnød og store ødelæggelser. Jeg blev rystet over alle disse informationer, og jeg sagde: "Herre, hvad med dine børn"? Englen svarede mig og

 

sagde: "Jeg skal forberede dem. De skal se frem mod Herrens komme. Mange vil råbe til mig i disse dage, og jeg skal frelse dem. Jeg skal udføre mægtige mirakler for dem og vise dem min kraft". Så midt i denne store ødelæggelse vil Guds nåde være til stede i disse lande. Jeg blev glad, at Gud beskytter sine børn.

 

DEN FJERDE ENGEL FLØJ over Afrika, og jeg kunne se fra Cape Town i syd til Cairo i nord. Jeg så alle landene der - mere end 50 af dem. Englen over Afrika havde et sværd i sin hånd - et meget skarpt sværd. Pludselig hørte jeg ham sige: "Uskyldigt blod er blevet udgydt. Splittelse mellem folket i generationer som har været langt borte fra Herren. De har dræbt hinanden i tusindtal, Jeg har set mine trofaste børn i Afrika. Jeg skal velsigne dem i overflod, og jeg skal belønne alle trofaste på Afrikas kontinent. Jeg skal kontrollere solens brændende hede i nogle områder. Store floder skal tørre ind, og millioner vil dø af sult. Andre steder vil der komme oversvømmelser, fundamenter skal rystes. Mit sværd skal dømme de uretfærdige og blodtørstige. Der skal komme så mange jordskælv, at floderne skal ændre deres retninger på kontinentet, og som en følge deraf vil landsbyer blive oversvømmet"! Jeg så store stykker falde ned fra himlen over forskellige områder af Afrika. "Der skal blive jordskælv, som der aldrig har været siden verdens skabelse. Ingen skal kunne undfly Herrens sværd"! Jeg så Nilen tørre ind. "Nilen er Ægyptens Gud. Fiskene vil dø, og stanken være over hele Ægypten. En stor del i midten af Afrika vil blive dækket af vand og millioner vil dø". Herre, sagde jeg: Dette er alt sammen dårlige nyheder. Al denne ødelæggelse. Er der ikke nogen gode nyheder? Herren svarede: "Den endelige dag er kommet. Dommens dag er her. Min kærlighed er blevet forkastet, og nu enden er kommet". Jeg rystede og skælvede over det hele. Jeg tænkte, jeg kan ikke bære dette.

 

DEN FEMTE ENGEL FLØJ over Nord- og Syd Amerika – hele vejen fra Nordpolen til Argentina. Fra østkysten til Californien. I hans hånd så jeg en skål. Englen sagde, at han ville lade dommen, der var i skålen flyde ud over disse lande. Jeg hørte englen sige: "Der er ingen retfærdighed til mere, ingen retfærdighed, ingen hellighed. Afgudsdyrkelse, materialisme, fuldskab, bundethed i synd. Udgydelsen af uskyldigt blod - millioner af børn bliver dræbt, før de er født. Familier er brudte. En generation, der praktiserer ægteskabsbrud - hor. Sodoma og Gomorra er her. Noahs dage er her. Falske prædikanter, falske profeter, de fornægter MIN kærlighed. Mange af dem har kopieret kristen troen, men fornægter den virkelige kraft, der kommer fra MIG HERREN". Da jeg hørte a1t dette, tiggede jeg englen: Kan du ikke vente bare lidt længere? Hæld ikke skålens indhold ud. Giv os en chance for omvendelse. Englen svarede: "Mange gange har Gud sparet dem og talt, men de ville ikke høre. Hans tålmodighed er slut. Vogt jer, timen er kommet. De har elsket penge og fornøjelser mere end de har elsket MIG. Som engelen begyndte at hælde skålens indhold ud, så jeg store isbjerge smelte. Da det skete, så jeg oversvømmelser over hele Canada og Nord Amerika – alle floder flød over deres bredder. Og som følge deraf kom der ødelæggelser over alt.

 

 

Jeg hørte verdensmarkedet bryde sammen. Store jordskælv, og New Yorks skyskrabere faldt sammen - millioner af mennesker døde derved. Jeg så, hvordan skibe ude på de store oceaner sank. Jeg hørte eksplosioner over hele Nord Amerika. Jeg så englen øse ud af skålen over Mexico, og to have blev til et – Atlanterhavet og Stillehavet. En stor del af det nordlige Brasilien blev dækket af vand. Amazonefloden blev ændret til en stor sø. Skovområder blev ødelagt og oversvømmet. Storbyer i Brasilien blev totalt ødelagt, jordskælv var der mange steder. Som englen hældte af skålen, skete der store ødelæggelser i Chile og Argentina, som der aldrig er set før i disse lande. Hele verden rystede. Så hørte jeg englen sige: "Dette vil ske på meget kort tid" Jeg spurgte så: Kan du ikke udskyde det lidt. Hæld ikke alt dette ud over vor klode!

Pludselig så jeg, englene hævede sig på deres vinger op mod himlen, og de sagde: "Al ære og pris til Herren Gud, himlens og jordens skaber. Nu er tiden kommet, og Han vil herliggøre sin Søn. Jorden skal brændes op og ødelægges. Alt det gamle skal forgå. En ny himmel og en ny jord skal komme. Gud skal ødelægge djævlens værk for altid. Jeg skal vise MIN kraft - hvordan JEG vil beskytte MINE børn midt i al ødelæggelsen. Vær rede for denne dag, for Herren Gud er kommet".

Mit værelse var fyldt med lys på grund af englenes strålende lys. Da med et, fløj de op til himlen. Som jeg så op, så jeg englene flyve i fem retninger, ud til de forskellige kontinenter. Jeg vidste, at de allerede var startet på deres opgaver. I mere end en time kunne jeg ikke røre mig. Jeg var lysvågen, skælvede over hele kroppen fra tid til anden. Jeg sagde så: "Herre, skal jeg nu rejse fra Patmos"? Han svarede mig: "Nej, JEG bragte dig hertil med hensigt". Jeg svarede: "Budskabet fra englene er jo ikke gode nyheder. Det er dom, straf, ødelæggelse, hærgen. Hvad vil mennesker sige om mig? Jeg har altid været en prædikant, der har forkyndt kærlighed, fred og gode nyheder.». Englen sagde: "Dette er vort budskab. Du er instrumentet. Hvilket privilegium, at Gud har udvalgt dig til at bringe dette budskab til nationerne", Jeg svarede så: "Ske Din vilje Herre. Din er æren".

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaldet til

HENGIVELSE

Glenn A. Foster gik i februar 1985 op på talerstolen under en lovsangs konference i en pinsemenighed i USA, for at prædike. I stedet kom han i profetisk henrykkelse, og under stærk salvelse profeterede han i en time og femten minutter. Her får vi se den dybere dimension i lovsang og tilbedelse, som mange ikke forstår og tager anstød af. Her får vi et profetisk indblik i den hensigt Herren har med dette mægtige våben i Åndskampen.

Et større kald

Kom ind i mine forgårde med pris. Gå gennem mine porte med taksigelse. Kom og ophøj Herren sammen! I har hørt kaldet om at komme og prise mig, men det har ikke fået den gennemslagskraft som det skulle. For andre stemmer har råbt højere: " Gå ud og forkynd, gå ud og undervis. Gå ud som missionær. Særlig har råbet; "Gå ud og evangelisere blevet råbt ud i menighederne. Men der kommer et større kald ind i denne generation. Kom og lovpris, kom og tilbed, kom og kend Herren jeres Gud!" Mange har draget ud som forkyndere, men de er ikke lovsangere eller tilbedere. Mange underviser, men de kommer ikke ind for tronen for at tilbede. Mange er rejst ud som missionærer men de var ikke klædt i lovsangens klædedragt og de var ikke sande tilbedere. Og mens de forkyndte og underviste i det de vidste, formidlede de ikke åbenbaringen af min kraft og herlighed over nationerne. Derfor siger Ånden i disse dage: «Hvem vil komme og lovsynge? » Ved I ikke at alle sande tilbedere vil jeg gøre til mine vidner. Ved I ikke at alle som kommer til det sted hvor man råber: «Hellig, hellig, hellig» også hører: «Hvem vil gå for mig?».

Søg ikke prædikener

Der sker en stor omvæltning i menigheden i disse dage, og mange som har vandret med mig i årevis klager over det og forstår det ikke. Men Han som sidder på tronen og som befinder sig midt iblandt Keruberne har givet ordre: "Kald på tilbederne. Lad dem komme ind for mit hellige ansigt, lad dem få se at jeg er den som døde, men som lever i al evighed.« Så skal de gå ud og forkynde. Men det skal ikke dreje sig så meget om prædikener, for mange prædikener river ned i stedet for at bygge op. Mange prædikener er med til at binde i stedet for at sætte i frihed. Jeg vil lade en ny bølge med salvelse komme over mit folk i disse dage. Jeg er ikke så interesseret i prækener og undervisning som jeg er i at åbenbare Guds Lam for verden. For bare de som ser Jesus kan åbenbare Ham. Og de som priser og tilbeder Ham uafladelig foran tronen dag og nat skal skue Ham. Kom og tilbed Ham som sidder på tronen. I kommer sammen for at høre undervisning, I kommer for at få mere information, for at modtage inspiration og salvelse. Men hovedhensigten med at jeg kalder mit folk sammen i disse dage, er for at lovsynge og prise Mig. Tilbedelse er ikke indledning til prækenen. Mange af jer er afhængige af prækener, undervisning og udlæggelser, men I praktiserer ikke det som I allerede har hørt. Derfor kalder jeg jer igen og igen til at lovsynge og prise mig. I fremtiden vil mange gudstjenester indeholde 90% lovprisning og 10% andre ting.

Menneskelige programmer

Tiden er kommet, mit folk, da menigheden ikke længere kan bygges efter menneskelige programmer. I fornemmer at disse tiltag mislykkes. I bliver selv udslidte og udmattede, og menighederne bliver udslidte af alle disse anstrengelser. Kaldet til jer går ikke ud på at komme sammen efter et fastlagt program, men det er at komme til Guds hus med glædesoffer, taksigelser og tilbedelse. Derfor kalder jeg dig i denne tid Zion; rejs dig og tilbed din Gud! Det er Jesus som sidder på tronen I søger, og I finder Ham ikke i menneskers program systemer. I vil finde Ham i tilbedelse og lovsang til Ham. Dette er råbet til Ham som sidder på tronen: "Lad Ånden blive udgydt i et sådant mål at der ikke bliver plads til menneskelige systemer.

En ny Andsudgydelse

Dette er begyndelsen til en ny udgydelse af Guds Ånd over jorden, og ingen kan fylde ny vin på gamle skindsække. Mit folk, I må blive fornyet, I har kommet til vejs ende når det gælder jeres egne tiltag som er efter jeres egne mål og begrænsninger. I må nu komme ind i en ny dimension som er i samsvar med mit ord. Løft op lovprisningens porte i jeres hjerter. Løft op lovprisningens porter i jeres menigheder. Løft op lovprisningens porter i deres byer. For mit folk, deres porte skal være lovprisning, som også profeten Esajas forkyndte. Løft op lovprisningens porte og salveolien vil flyde. Salvelsen vil komme gradvis og den vil øge i stigende grad indtil en mægtig herlighed åbenbares over hele Guds familie.

Rystelse

Tiden er nu kommet da det bliver en rystelse i det himmelske og en rystelse i det jordiske. De menneskelige programmer vil ikke tilfredsstille jeres ånd. Der bliver født et råb i menneskers hjerter: Vi vil se Jesus! Vi vil se Jesus!

De som kom for at se skarerne er borte. De som kom for at se profeten er borte. De som kom for at høre undervisning er borte. Men de som kommer for og se Jesus vil bare fortsætte at komme, igen og igen... Længsel efter succes har sat Gud på andenplads i mine tjeneres hjerte. Jeg er kommet for at salve jeres øjne, Mit folk, for I har været forblindet af jaget efter at lykkes. I denne generationen skal der bygges menigheder som er de største som nogensinde har været. Og i denne generation vil de største skarer samles for at høre mit Ord blive forkyndt. Og i denne generation vil masserne i nationerne komme til Kristus - det står lige foran døren. Men jeg må rense jer fra konkurrence jag, jeres hjerter fra begær, og jeres sind fra at regne i antal. Tiden kommer da skarerne bliver så store, og det bliver så mange mennesker at pastorernes hjerter vil smelte ned i anger over den tiden de brugte på misundelse, konkurrence tænkning, og mismod fordi de ikke syntes de fik det lige så godt som de andre. Jeg kommer i disse dage for at rense jer fra alt dette så I kan blive eet. I snakker om enhed - jeg vil lade det ske! I synger om herlighed - I skal få den at se! I beder om vækkelse - I skal opleve det! Meget større og mægtigere end I kunne tænke jer. I har bevæget jer i jeres professionelle tjenester, og i deres professionelle tiltag. I har været på jeres seminarer og lyttet til den bedste undervisning. I har set andre have fremgang og I har imiteret deres virkemidler. Men jeg er rede til at udgyde min Ånd - ja, over alt kød vil jeg udgyde den. Mit folk, aldrig har himmelen været så åben som den er over denne generation i disse dage. Åbne op jeres øjne og se min herlighed! Når I løfter jeres blik op mod mig, er der ingenting i mellem.

Min salvelse over jer vil øge og øge, ikke bare fra år til år, men fra uge til uge, fra søndag til søndag vil salvelsen øge, og som på pinsefestens dag vil I høre lyden af et vældig vind komme ned fra himmelen. I har hørt om Åndens vind i Indonesien, i Afrika, i Wales, i Azusa Street. Mit folk, jeg er Herren, jeres Gud og jeg forandrer mig ikke. Jeg vil lade min vind blæse på ny - og den vil blæse over hele verden. Sid ikke i dit mørke hjørne og græd. Hold jer ikke tilbage i frygt og sige: » Enden er nær«, for jeg siger, at vækkelsen er nær!

 

 

 

 

Lad mig tage over

Tiden er kommet, mit folk, da jeg beder jer gå til side for mig, gå af vejen og lad mig tage over. Jeg vil være forbederen. Jeg vil være døren. I kan lukke døren til jeres virksomheder, og jeg vil åbne døren til min Ånds tjeneste. Folk skal ikke komme ind i deres menigheder og bare blive hilst på af deres dørvagt, men de vil blive hilst af Den Hellige Ånds kraft. Mit folk, dette er det I skal gøre: Pris og lovsyng mig, ophøj mig, tilbed mig! Lovsyng mig når I kommer ind, når I sidder ned, når I rejser jer op, og når I samler offeret ind. Zions datter stå op af støvet og iklæd dig din skønne klædning. Gør dig fri fra lænkerne om din hals. Se dig omkring - og se, der er Jesus! Han kommer i tilbedelsen, Han kommer i salvelsen

 

Hyrder og tjenere

Mine hyrder og tjenere gå ind i jeres lønkammer. Luk døren, gå ind i bøn og faste og søg mit Åsyn. Jeres sind er så fyldt med denne verdens tanker, at I er mere påvirket af menneskelig tankegang end I tror. Gå ind i jeres lønkammer og luk døren. Luk døren for mennesketanker og åbne den op for den visdom som kommer ovenfra. Det vigtige er ikke hvordan jeres ægtefæller ser på tingene, eller hvordan andre i menigheden ser det, det er ikke hvordan lederskabet ser det, eller profeterne ser på det. Det vigtige er hvordan du ser mig. Hvordan ser du mig når du kommer ind for mit åsyn i kraft og herlighed? Hold ikke en ny prædiken før du har set mit åsyn, for da vil du tale i Min nåde, du vil tale Mit Ord, og du vil være Min mund. Da vil Mit sværd gå foran og mirakler vil ske.

Jeg går foran

Sagde jeg ikke til mine disciple: «Jeg går foran jer til Galilæa, og jeg vil møde jer der?» Det samme siger jeg til jer i disse dage: Jeg går foran jer ind i lønkammeret; jeg vil møde jer der. Jeg er forbederen, - den store forbeder, og jeg er allerede i forbøn og beder om at denne generation ikke skal ende i fortabelse, men at de skal vende om til Herren. Gå ind i jeres lønkammer mit folk, og jeg vil i sandhed møde jer der. Mit folk, i disse dage vil forbederne stå ved siden af lovsanqerne. Pastorerne vil gå mere i forbøn end de prædiker, og de vil være mere i lovsang end de prædiker. I vil ikke længere leve på prækener, men på bøn og lovprisning. Da vil jeres forkyndelse være i Iydighed mod Mig, og ikke et udtryk for egne ambitioner og stræb.

Guds Lam

Jeg vil udgyde en salvelse over jer sådan at Lammet bliver åbenbaret, ikke jeres prædikener. Jeg vil udgyde en salvelse over jer sådan at min herlighed kommer til syne, ikke for at åbenbare jeres læresætninger. I har haft lære og teori som en hovedsag, og jeg er jaloux. I har prædiket til folk om hvad I mener, men I har ikke lært dem Mig at kende. Søg Mig I jeres lønkammer og jeg vil vende op og ned på disse ting. Jeg vil vende op og ned på jeres liv. Jeg vil vende op og ned på jeres menigheder.

Jeg vil bringe dem ind som står udenfor i dag, og jeg vil flytte dem som er indenfor, men som er med til at binde jer og jeg vil sætte jer i frihed, - da vil I også lade mig få frihed.

En større tjeneste

Der er langt mere som skal udføres gennem jeres liv. Jeres tjeneste er ikke forbi, den er bare ved sin begyndelse. Mange af jer har været i så store prøvelser at I ikke har vidst hvad I skulle gøre. Men det er fordi jeg bringer jer til det sted hvor den eneste vej I kan komme igennem er ved at modtage en ny salvelse fra Min hånd - og den salvelse kommer.

 

 

Derfor, tag låget af krukken, tag låget af karrene. Vend dem op mod mig fordi jeg udgyder ny salvelse. Når I kommer i mit hus for at tilbede mig så se ikke på klokken, eller på dem som er på platformen, se på Jesu ansigt i det himmelske. Vær lydhøre for hvad Ånden siger, lad jer ikke distrahere af ting rundt om jer, men lyt til Han som siger: «Kom nærmere, kom her op!

Ind i Åndens verden

Jeg kalder denne generations menighed til komme ind i Andens verden. For menigheden som kommer til at være med til indhøstningen vil være en menighed uden svig. Mit folk, markerne er hvide til høst, men arbejderne er svækket på grund af konkurrencetænkning, menneskefrygt og den kødelige natur som præger denne tids præsteskab. Derfor vil jeg komme i ny kraft og udgyde af min Ånd over mine sønner og døtre. Jeg vil forvandle denne generations kødelige virksomhed til en overnaturlig tjeneste som bevæger sig ved den Hellige Ånds vind.

 

Et helligt folk

Jeg vil have et rent folk, et helligt folk, et folk fyldt af Den Hellige And. Mine sønner og døtre, kødet gavner intet, det er Ånden som gør levende. Opløft jeres hjerter og hænder op mod Mig, opløft jeres røst i lovprisning til mig. Løft op jeres instrumenter og spil på dem, tag jeres tamburiner og dans for mit Åsyn. Lad jeres indre menneske rejse sig op. Sig Ikke, «Vi vil prise Herren senere», rejs jer op NU og opløft jeres Ånd, for salvelsen hviler over jer. Og salvelsen vil bryde åget og rejse op nye tjenester.

Mit folk, giv et gensvar på mit kald til jer om at komme og lovprise mig. Svar med åbne hjerter og sind. Pris mig. Ophøj mig! For da vil jeg svare fra himmelen: Jeg vil udgyde min Ånd og min Herlighed skal komme til syne for menneskene for i sandhed skal min herlighed dække hele jorden.

 

 

 

 

Følgende er et uddrag af Lance Lamberts bog, med titlen "Slaget om 1srael".

Moder Barbara er i 80'erne og er ret enestående. Hun er den ene af de to eneste mennesker, som jeg kender i Israel, som havde nogen forståelse af, at der i 1973 ville falde en frygtelig katastrofe over nationen. Hver gang hun begyndte at bede for nationen under sine bedestunder, begyndte hun at græde. Hun blev så bekymret over dette, at hun henvendte sig til en af sine overordnede. Han svarede: "Jamen, du kære, du er ved at blive gammel, og når man bliver gammel, kommer man let til at græde." Men hun kunde ikke godtage denne forklaring og sagde senere til en ven: "Jeg tror ikke, det passer. En eller anden frygtelig katastrofe hænger over os." Og hun havde ret.

Moder Barbara fortalte mig om nogle profetier, som hun havde hørt i Rusland helt tilbage i 19ll. Under den tids politiske uroligheder var hendes far i livsfare fra forskellige hold. Hun frygtede for, at han snart ville blive myrdet af en eller anden. Hun drog derfor til et munkekloster mange mil nord for Moskva, hvor hun vidste, at der var gudhengivne munke, og bad dem bede for hendes fars sikkerhed. Som følge deraf var han og hans familie blandt de meget få, der fik lov til at forlade Rusland på det tidspunkt. Moder Barbara rejste til Jerusalem og har boet der siden. Hun fortalte mig, at medens munkene bad for hendes far, var der en af dem, der profeterede. Hun havde skrevet det ned.

Hun hentede en gammel slidt optegnelsesborg og begyndte at oversætte dele af profetien fra russisk: "Et onde vil snart gribe Rusland, og overalt hvor dette onde kommer frem, vil der flyde strømme af blod. Dette onde vil gribe hele verden, og overalt hvor det kommer frem, vil der atter flyde strømme af blod. Det er ikke den russiske sjæl, men noget der påtvinges den russiske sjæl. Det er ikke en ideologi, heller ikke en filosofi, men en ånd fra helvede. I de sidste dage vil Tyskland blive delt i to dele. Frankrig vil blive betydningsløst. Italien vil blive dømt med naturlige ulykker. England vil miste sit imperium og alle sine kolonier og vil komme til randen af total ruin, men vil blive reddet af bedende kvinder. Amerika vil ernære verden, men vil til sidst bryde sammen. Rusland og Kina vil ødelægge hinanden. Til sidst vil Rusland blive frit, og derfra vil troende drage ud og vende mange fra nationerne til Gud." Munken fortalte hende ligeledes: "Du vil leve og se Rusland blive frit, men du vil ikke opleve at se Antikrist."

 

 

 

 

BUDSKAB VED SERGEI TARASSENKO.

Det var den 2. januar l983 – kl. 6 om morgenen, jeg lå i min seng ganske vågen, da en mægtig kraft fra Gud kom over mig. Det var som om den strømmede gennem værelset – bølge på bølge. Guds nærvær var noget ganske reelt. Det blev et temmelig langt budskab, som kom til mig i løbet af en god halv times tid. Hovedsummen af dette budskab var som følger:

"Jeg er Gud, Herren den hellige, og jeg ønsker at berede min brud, så hun må være ren og uden plet og rynke. Men jeg ser at hun bestandigt iklæder sig flere og flere pjalter og laset tøj, som kun højest giver en illusion af at være påklædt.

Du tror, at du har Åndens gaver og at du er iklædt hans kraft, men i virkeligheden er du ynkværdigt nøgen, fordi du har vendt ryggen til alle mine råd. Du har gjort fornyelsen til et mål i sig selv og fornyelsen, som jeg håbede på, er ikke blevet til noget.

Jeg har sendt til dig nogle af de mest trofaste af mine tro tjenere, fordi jeg ikke længere kan vente at dine øjne skal åbnes. Nit hjerte bløder ved at se dig så selvtilfreds og "svælgende" i en fornyelse som ikke eksisterer mere.

 

Jeg sender dem for at sige dig igen, at jeg er en hellig Gud, og derfor, når Åndens vind blæser, bringer den med sig et uomgåeligt krav om hellighed, afsondring, uden kompromis. Og du har vendt dette budskab ryggen og iklædt dig fornyelse, som om det var et herligt klædebon. Hvordan er det dog kommet dertil? hvordan kunne du glemme, at det er hellighed, at lade mit lys gennemstråle dig?– det er den sande klædning.

Vil du denne gang vide hvad det betyder at lytte til dem som kommer med et budskab fra mig – udfordringen fra Golgata, som kalder dig til hellighed. Vil du vide hvordan man afklæder sig pjalterne ved korsets fod? Vil du endelig være klar over hvad det betyder at tage dit kors op og følge mig helt og holdent på den måde Jeg har beredt dig til at gøre det.

Timen er kommet, da mørkets magter vil ryste og skælve fordi Jeg på en måde, som ikke kan misforstås, vil gøre det klart at disse magter har holdt verden hen i en illusion og ligeledes dem af mit folk som har solgt sig til dem. Min ånd vil fare hen over jorden som et frygtindgydende lyshav for at overbevise verden om synd, retfærdighed og dom. Han vil blotte den store løgn, som så ubarmhjertigt har gennemtrængt alt. Tusindvis af mennesker vil vende sig til korset og den evige frelse. Men dette vil ikke være muligt med mindre du vender om og kommer tilbage til mig og smider dine indbildte "klæder" og gør ende på din svigefulde handlen og din overfladiske og tomme lære. Hvis du virkelig vågner op, du som nu sover godt pakket ind i "fornyelsen" som ikke eksisterer mere, da og kun da vil dørene være vidt åbne og fordi du har genfundet denne "hellighedens gennemsigtighed" hvilket er den sande fornyelse, de himmelske porte vil udsende mægtige bølger af en vækkelse, som man aldrig før har været vidne til.

 

 

 

 

Jesus kommer snart!

En gammel dame på 90 år fra Valdres i Norge fik et syn fra Gud i 1968. Evangelisten Emanuel Minos holdt møder, hvor hun boede. Han fik lejlighed til at træffe hende, og hun fortalte ham, hvad hun havde set. Han skrev det ned, men syntes dog, det 1ød så uforståeligt, at han lagde det i en skuffe.

Nu, næsten 30 år efter, forstår han, at han må dele synet med andre.

Damen fra Valdres var en tindrende klar, pålidelig, vågen og troværdig kristen, som havde et godt skudsmål af alle, der kendte hende.

 

 

 

Her er, hvad hun så:

»Jeg så tiden, lige før Jesus kommer – og den tredje verdenskrig bryde ud. Jeg så begivenhederne med mine naturlige øjne. Jeg så verden som en slags globus. Jeg så Europa – land efter land. Jeg så Skandinavien. Jeg så Norge. Jeg så visse scener, som ville finde sted, lige før Jesus kommer igen – og lige før den sidste ulykke finder sted. En ulykke som vi aldrig før har oplevet magen til!

Hun nævnte 4 bølger

1. Lige før Jesus kommer, og lige før den tredje verdenskrig bryder ud, vil der blive en afspænding, som vi aldrig har haft. Der bliver fred mellem stormagterne i øst og vest, og det vil blive en lang fred. (Husk på at det var i 1968, hvor den kolde krig stod på sit højeste. E.Minos). I denne fredsperiode vil der blive nedrustning i mange lande, også i Norge, og vi er heller ikke denne gang forberedte, når det kommer. Den tredje verdenskrig vil begynde på en måde, som ingen havde forventet – og fra uventet hold.

Lunkenhed og frafald

2. Der vil opstå en lunken holdning uden sidestykke blandt de kristne – et frafald fra sand, levende kristendom. Kristne vil ikke være åbne for ransagende forkyndelse, lige før Jesus kommer igen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bod og bedring. Der kommer et surrogat i stedet: Lykkekristendom.

Det vil komme til at dreje sig om at have succes – om at være noget. Det vil dreje sig om materielle goder – ting, som Gud aldrig har lovet os på denne måde. Kirker, bedehuse og frikirkelokaler vil blive mere og mere tomme. I stedet for den forkyndelse vi har været vant gennem generationer – som at tage sit kors op og følge Jesus – vil underholdning, kunst og kultur overtage kirker, bedehuse og lokaler, der hvor der skulle være vækkelse, nød og bodsmøder. Dette vil tage til i stærk grad, lige før Jesus kommer igen.

Moralsk opløsning

3. Der bliver en moralsk opløsning, som gamle Norge aldrig har oplevet magen til. Folk vil leve som gifte uden at være gift. (Dette var i 1968, og jeg tror ikke begrebet samlever fandtes på den tid. E. Minos). Stor urenhed før ægteskabet, og megen utroskab i ægteskabet, vil blive det naturlige, og man vil undskylde det på alle leder og kanter. Det vil endda snige sig ind i kristne kredse, og vi kæler for det – også synd mod naturen.

Lige før Jesus kommer igen, vil der komme TV-udsendelser, som vi aldrig tidligere har oplevet (TV var lige kommet til Norge i 1968. E.Minos). TV vil blive fyldt med vold, en så grusom vold, at det lærer folk at myrde og ødelægge hinanden, og der bliver utrygt i vore gader. Folk vil efterligne det de ser. Der bliver ikke én station på TV. Der vil blive fyldt med stationer. (Hun kendte ikke ordet "kanal", som vi bruger i dag. Derfor kalder hun kanalerne for stationer. E.Minos).

 

Det vil blive akkurat, som vi har det i radioen, hvor vi kan tage den ene station efter den anden, og det vil blive fyldt med vold. Folk vil bruge det som underholdning. Vi vil se frygtelige scener af mord og ødelæggelse af hinanden – og dette vil sprede sig i samfundet. Der vil også blive vist samlivs-scener på tv.

De mest intime ting, som foregår i et ægteskab, vil blive vist på skærmen. (Dette var i 1968, og jeg protesterede med, at vi har paragraffen, som forbyder den slags. E. Minos).

Da sagde den gamle dame: »Det vil komme til at ske, og du kommer til at se det. Alt, hvad vi har haft før, vil blive brudt ned, og der vil blive vist det mest usømmelige for vore øjne.«

Indvandring

4. Folk fra fattige lande vil komme strømmende til Europa. (I 1968 var der endnu ikke noget, der hed indvandring. E. Minos). De vil også komme til Skandinavien – og Norge. Der vil blive så mange af dem, at folk begynder at synes dårligt om dem og bliver hårde over for dem. De bliver behandlet som jøderne før krigen. Da er målet for vore synder nået. jeg protesterede over det med indvandring. Jeg forstod det ikke på det tidspunkt. E. Minos).

Da strømmede tårerne ned over den gamle dames kinder. Jeg får det ikke at se, men du vil komme til at se det. Da pludselig kommer Jesus igen, og den tredje verdenskrig bryder løs. Det vil blive en kort krig. (Hun fik den at se i synet).

Den tredje verdenskrig

Alt hvad jeg har set af krig før, er den bare leg i for hold til denne, og den vil afsluttes med en atombombe. Luften vil blive så forurenet, at man ikke kan trække vejret. Det vil komme over flere kontinenter – Amerika, Japan, Australien og de rige lande. Vandet vil blive ødelagt. Vi kan ikke mere dyrke jorden. Resultatet bliver, at kun en rest vil blive tilbage. Og resten i de rige lande vil forsøge at flygte til de fattige lande, men de vil være lige så hårde mod os, som vi var mod dem.

Jeg er så glad for, at jeg ikke kommer til at se det; men når tiden nærmer sig, må du tage mod til dig og sige dette. Jeg har fået det fra Gud. Intet af dette strider med det, Bibelen fortæller. Men den, der har fået sin synd tilgivet og har Jesus som Frelser og Herre, er tryg.

 

 

 

 

 

 

Når olien strømmer

En ældstebroder, Martin Andersson, fra pinsemenigheden i Moss, Norge, var i 1937 vidne til følgende profeti i Moss.

»Når der kommer olie op fra Nordsøen og langs den norske kyst, vil ting begynde at ske, og Jesu genkomst nærmer sig!«

Da disse ord havde lydt, rejste folk sig i forsamlingen og bad manden sætte sig og holde op med at sige noget sådant vrøvl. For i 1937 var det vrøvl at tale om, at olien skulle pumpes op langs den norske kyst. I dag er alle verdens store olieselskaber i gang med at pumpe olie op langs den norske kyst. Norge er verdens næststørste olieeksportør – næst efter Saudi-Arabien.

 

 

 

Kort vækkelsestid i Rusland

Resume

Victor Clemenko , en russisk født evangelist og sanger beretter følgende på Betesda Bibelcamping sommeren 1988:

Herren sagde til mig:" Jeg giver en kort vækkelsestid til Rusland og jeg vil åbne dørene til Rusland når du er 45 år."

I dag høres ord som glasnost og perestrojka. Gorbatjov har offentlig sagt:" Vi ændrer lovene så de kristne får frihed."

Jeg er lige fyldt 45 år.

Herren sagde videre:" men jeg vil stænge dørene når du er ? år

(det åremål vil jeg ikke nævne) Det bliver en kort tid, en uhørt kort tid, der skal komme undergrunds forsamlinger som. vil blive vækkelseskanaler. Der vil ske forfærdelige ting i Skandinavien. Russerne vil starte den 3. verdenskrig. Der kommer til at ske et blodbad i Skandinavien. Rusland vil tage Skandinavien med vold. Den militære magtapparat vil blive sat ind og overtager Skandinavien natten over. Herren sagde også at Menigheden vil blive bortrykket meget snart.

Historien har vist at hver gang stat og kirke forenes da udbryder der forfølgelse af de kristne. I dag forenes den russisk ortodokse kirke med den kommunistiske stat.

Nu refererer jeg fra en bog skrevet af russisk kosak i fængsel. En medfange der var præst fortalte at kommunisterne havde ført ham. til en gammel kirke (i 1949) Denne kirke var fuld af gamle kostbarheder samlet fra kirker, guld, ikoner, gamle ting. De viste ham det alt sammen og sagde til ham at på et tidspunkt hvor kommunismen er svag vil vi give det alt sammen tilbage til kirken. Siden vil vi tage det tilbage igen når vi igen bliver stærke. Gorbatjov bluffer den hele verden. Vi har ansvaret at evangelisere lige nu. Kun en kort tid er dørene åbne i Rusland. Kommunisterne vil tage de kristne tilbage akkurat som Farao ikke ville slippe israelitterne i ørknen.

Tre gange sagde Herren til mig:" Når du er 45 år åbnes dørene i Rusland, men du bliver ? år bliver de pludselig lukket igen.

Så siger Herren:" Fast, græd og bed om. tiderne skal ændres, da skal du få dobbelt kraft.

 

 

 

 

William Booth profeterede at I de sidste tider vil den største fare blive:

Religion uden den Hellige Ånd,

Kristendom uden Kristus,

Tilgivelse uden at blive født på ny,

Moral uden Gud,

Himlen uden helvede.

 

 

 

 

 

 

 

 

To drømmesyn

Af missionær W.H. Roehr

- Tysklands dom -

I 1985 i forsommeren da jeg var i Israel efter min missionsrejse til øst Afrika, mens jeg lå på en campingplads, havde jeg dette drømmesyn:

Jeg så flere lerkar. Disse lerkar havde dannet sig forskellige ansigter. Så kom der et sværd som huggede til disse lerkar. Så, så jeg et specielt lerkar og fra ydersiden kunne der ses en slange som strakte sig fra lerkarrets bund lige op til dets åbning.

Der var en røst som sagde til mig på tysk:«Dette er stolthedens og Ugudelighedens land.»

Så vågnede jeg op og gik ud af mit telt og spurte Herren om denne drøm havde en betydning, og at Han måtte vise mig hvad den betød. Noget senere fik jeg se at himmelen var fuld av faldskærmstropper. Jeg forsøgte at prøve det med Skriften for å komme frem til Guds sande og fulde fortolkning. Da fandt jeg at det står skrevet i Salme 2,8-9 at nationer skal brydes i stykker som «lerkar».

Forståelsen af begge åbenbaringer er: De lerkar som havde forskellige ansigter, betyder forskellige nationer og deres nationale karakter, som vil blive hugget i stykker af sværdet - sandhedens sværd - ORDET.

Det ene lerkar med slangen på ydersiden er Tyskland, og slangen betyder trolddomsmagter som har garnet rundt Tyskland.

Dette lerkar kan ikke formes eller tilhugges, men må knuses ved dom. Derfor så jeg hele himmelen fuld av faldskærms tropper. Det vil blive Gog som knuser Tysklands stolthed. Det er blevet set flere gange at det vil, ske etter en mild vinter i kirsebær blomstringstiden om foråret.

 

 

 

 

DEN KOMMENDE FORFØLGELSE - ET SYN FRA GUD

En redegørelse for DAVID WILKERSON's syn i april 1973, givet af ham selv ved Luthersk Konvent i Minneapolis 7 -11 august 1973.

(Oversat fra bånd).

Den kommende forfølgelse

Dette sted er i aften Guds sted til at advare mod den kommende forfølgelse. Helligånden er ved dette møde her i aften vidne på, at der er blevet advaret her og nu imod en intens forfølgelse af alle åndsfyldte troende. I skal forberede jer på at blive hadet, bagtalt og latterliggjort. Hvis I tror på Ap. G. 2:4 om Helligåndens udgydelse, så må I også tro på Ap. G. 2:l7: ...jeres sønner og jeres døtre skal profetere, og jeres unge skal se syner."

Jeg så et syn i april (1973), så grufuldt, at det lamslog mit sind. I de sidste 3 måneder har jeg forsøgt at ryste det af mig, men jeg kan ikke. Jeg har kun haft 2 syner i mit liv. For 15 år siden førte det første syn mig til New York`s gader. Hver eneste kendsgerning i det syn er blevet opfyldt. Indtil i aften har jeg været meget bange for at dele dette mit andet syn med jer, af frygt for at blive kaldt fanatiker. Men den samme hellige Ånd, som for 12 år siden fik mig til at skrive historien om Korset og springkniven, har talt til mig i aften og siger, at jeg skal dele dette syn med jer. I dette syn så jeg 5 frygtelige ulykker komme over Amerika og verden.

I. Først af alt en verdensomspændende lavkonjunktur forårsaget af økonomisk forvirring.

Jeg så i mit syn højst endnu et par år med fed velstand og derefter en økonomisk tilbagegang, som vil berøre hver eneste lønmodtager i verden. Verdens økonomer vil være helt ude af stand til at forklare, hvad det er, der foregår. Det vil starte i Tyskland, brede sig til Japan og endelig komme til U.S.A. Store og ansete selskaber vil gå bankerot, ligeledes vil kirkesamfund gå bankerot og nogle missionsprojekter mislykkes. Et af de tydeligste budskaber, jeg nogensinde har modtaget fra Gud i mit liv, er dette: Brug de næste få, gode år, der er tilbage, til at forberede jer på økonomisk krise. Få jeres familie gjort rede, fordi svære tider er på vej.

II. Jeg ser naturen i fødselsveer.

Overnaturlige tegn og forandringer, der ikke kan forklares af mennesker. Katastrofer over hele verden, som vi ser det nu, ser jeg som naturens fødselsveer, oftere og stærkere jo nærmere vi kommer Guds herredømmes fødsel. Jeg så store jordskælv komme i U.S. A. Jeg så verdensomspændende hungersnød, især i Kina, Indien og Rusland. Jeg så verdens fødevareforsyninger skrumpe ind og millioner, der sultede. Jeg så en ny slags kosmisk storm komme som en voldsom ild fra himlen og efterlade en røgstribe.

Hvirvelstorme, haglvejr, oversvømmelser og orkaner vil hamre løs på jorden med en sådan styrke voldsomhed, at menneskeheden må indrømme, at verden er under overnaturlig hjemsøgelse.

 

III. En strøm af snavs og en dåb i smuds i Amerika.

Jeg ser Nahums profeti blive til virkelighed i nær fremtid. Gud sagde: "Jeg ... dænger dig til med skarn ..." (Nahum 3:6) Det vil betyde "Triple-røntgen film" (3-dimensionelle pornofilm) udsendt på kabel-tv efter midnat. Det vil betyde halvcensurerede film i almindeligt TV indenfor de næste få år. Det betyder, at vore aviskiosker vil blive overdynget med en sådan art af smudslitteratur, at "Playboy-magazinet (amrk.sexblad) vil ligne et stykke "puritansk affald". Det vil betyde, at seksualundervisning i skolerne vil benytte sig af tegnefilm, filmatiserede og dramatiserede samlejer. Lige, når det kommer frem, vil der blive en succesrig kampagne imod dette smuds, men netop når det ser ud til, at U.S.A.`s højesteret vil gå imod pornografien og alle nationer vender tilbage til gammeldags moralsk standard, - vil sluserne pludselig åbne sig, og Satan vil udspy smuds fra Helvede, hvorefter det bliver, som der var i Lots dage, så Guds mest hengivne sjæle må harmes.

IV. Oprør i hjemmene.

Jeg ser, at det nye og primære ungdomsproblem i Amerika og verden i øvrigt vil blive had mod forældre. Jeg læser dette op for jer af frygt for, at jeg skulle komme til at ændre blot en smule af det, som jeg har set, og som jeg måtte skrive ned, efterhånden som Helligånden lagde det på mit hjerte. Bibelen taler om, at en mands værste fjender skal blive dem, der tilhører hans egen husstand. (Mika 7:6, Matt.lo:21,10:35-36:12). Børn vil vende sig imod deres forældre med lidenskab. Forældre vil blive forrådt og "d¢ tusinde gange" i hænderne på de børn, som har lært at afsky deres hykleri. Der vil være millioner af ellers bortløbne børn, som nu ikke behøver at løbe hjemmefra, fordi deres forældre giver dem, hvad de vil have, blot de bliver hjemme. Det vil end ikke forventes, at børn har noget at gøre med deres forældre. De vil bo under samme tag, men være som fjender i en krig, der er under våbentilstand. Dette er det tydeligste syn, jeg nogensinde har set i mit liv. Dette problem vil blive større end noget andet, større end narkotikaproblemet, sexmisbrug, alkoholmisbrug og et hvilket som helst andet ungdomsproblem. En undersøgelse, vi foretog for nylig i 12 af Amerikas byer, at ud af 5000 sagde 45% allerede: "Jeg hader mine forældre!"

V Et forfølgelsesvanvid mod sande, Ånds fyldte kristne, som elsker Jesus Kristus.

Jeg har ikke i aften tid til at komme ind på alle detaljer angående de 4 katastrofer, jeg lige har omtalt. Ånden har imidlertid tilskyndet mig til at gå i detaljer med det, jeg har set om den kommende forfølgelse. Se, det var Jesus selv, der bød, at vi skulle "oppebie"pinse. Det var Jesus selv, der bød, at Ånden skulle falde på os. /Ap. G.1:4-5/ ). Jesus selv lovede os, at vi skulle blive "iført kraft fra det høje. (Luk. 24:49 ). Men det var også Jesus Kristus selv, der forudsagde, at der ville komme forfølgelse af alle sande Ånds døbte troende. Jesus forudsagde det. Johs. l5:l9: "Var I af verden, så ville verden elske sit eget. Men fordi I ikke er af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. Kom det ord i hu, som jeg har sagt jer: En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Har de holdt fast ved midt ord, vil de også holde fast ved jeres." Og her er endnu et ord: "Broder skal overgive broder til døden, og børn skal sætte sig op imod forældre og slå dem ihjel. Og I skal hades af alle for midt navn skyld. Men den som holder ud indtil enden, han

 

skal blive frelst. Når de forfølger jer i en by, så flygt til en anden. Thi sandelig siger jeg jer: I skal ikke komme til ende med Israels byer, før end Menneskesønnen kommer. En discipel står ikke over sin mester, ej heller en tjener over sin herre. Disciplen må være tilfreds, når det går ham som hans mester." (Matt. lo:21-25 ).

Hensigten med den kommende forfølgelse, som jeg ser i Ånden, vil være at adskille og sprede de sande troende fra de falske. Tiden er ved at løbe ud, men evangeliet må stadig prædikes for alle verdens nationer, inden Jesus kommer. I vor tid bliver Helligånden udgydt over tusinder.

Men ligesom efter første åndsudgydelse på pinsedag sidder disciplene stadig og synger og priser Gud, - og man deler kun med hinanden. Der er stadig nogle iblandt os, som taler i tunger, men dog stadig lever som Djævelen. Men Gud vil lægge øksen ved roden. Han vil skille hveden fra avnerne, sprede sit korn til de fjerneste kroge i verden. Og Guds ord vil blive opfyldt. 2. Tim. 3:l2: "Sådan skal også alle de, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, blive forfulgt."

De citerer skriften, hvor der står: "I skal blive fyldt med Helligånden. De skal tale i tunger." Gå hele vejen, hvis du vil være en karismatisk kristen. Læs det hele uden undtagelse: Alle, alle, A-l-l-e, der vil leve gudfrygtigt i Kristus Jesus, vil blive forfulgt. Lad mig dele det med jer, som Helligånden har åbenbaret for mig i et syn om forfølgelsen:

1. Det skal komme et forfølgelsesvanvid over jorden.

Jeg ser nu en forfølgelse komme, som menneskeheden aldrig tidligere har været vidne til. Det vil blive en forfølgelse af sande Jesus-troende. Den skal hæve sig som et mangehovedet uhyre op af havet, starte langsomt og pludselig, når der synes at være allermest religionsfrihed, spredes ud over U.S.A., Canada, ja den hele verden og til sidst blive en slags vanvid. Vanviddet er allerede over os. Den antikristelige ånd baner sig allerede vej ind i hjerterne hos mænd i visse høje stillinger, i regeringen og domstolene, som en slags åndelig ondskab i de høje stillinger. Denne åndelige ondskab i de høje stillinger vil til sidst, og snart, blive en plage, ikke blot for officielle personer, men også de, der er knyttet til kirkerne, missionærer og præster. Der er allerede nu tegn på denne plage. Jeg ser en tid komme, hvor næsten alle missions og evangeliske projekter, al religiøst radio- og TV-programstof og alle missionsselskaber vil blive så nøje overvåget, udspurgt og plaget af regeringens embedsmænd med den virkning, at de vil blive ængstelige for at bevæge sig eller ekspandere i nogen som helst retning.

2. Jeg ser en superverdenskirke opstå.

Jeg ser et superverdenskirke-råd dannes, bestående af en union mellem liberale, økumeniske protestanter, og den Romersk-katolske kirke. Politisk går de hånd i hånd, og skaber den stærkeste religiøse magt på jorden. Den union vil starte med et samarbejds-velfærdsprogram og vil ende i en politisk union. Denne superverdenskirke vil kun være åndelig af navn. Den vil frit anvende Jesu Kristi navn, men vil faktisk være Antikrist og politisk i mange af sine aktiviteter. Denne stærke kirkeunion vil være dybt involveret i sociale aktiviteter, mægtige

 

velfærdsprogrammer og medlidenhedstjeneste. Dens ledere vil komme med udtalelser om at møde de menneskelige behov. Den vil udsende en opfordring til social aktion, politisk indflydelse, og til større engagement i verdensproblemerne. Pludselig vil der komme en ejendommelig række af begivenheder. Netop, når det ser ud som om den økumeniske bevægelse er afgået ved døden, vil en række af ejendommelige begivenheder muliggøre rammerne omkring denne union. Rom vil stille krav, som de protestantiske økumeniske ledere vil anerkende. Paven vil blive anset for at være mere den politiske end den åndelige leder for denne kirkeunion. De protestantiske ledere af den økumeniske bevægelse vil være afhængige af Roms beslutninger. Protestanterne vil ikke blive bedt om at betragte "den hellige fader" som overhoved for denne kirke. De vil acceptere hans politiske lederskab, men ikke hans rolle som apostelen Peters efterfølger. Jeg antyder ikke, at Paven eller nogle af de kirkelige ledere, som er involveret i denne superkirke vil være engageret i antikristelige handlinger. Bibelen taler noget om dette, men det kan jeg ikke gå ind på nu. Bibelen siger noget, om jeg har forstået det ret, så jeg ser ting, der gør mig bange langt ind i sjælen. Jeg ser en hærskare af karriere-mennesker trænge sig ind på de mest indflydelsesrige poster i denne superkirke. Det vil være ugudelige og antikristelige mennesker, besat af den ide, at denne superkirke skal blive en stor politisk magt, stærk nok til at undertvinge enhver, som vil modsætte sig dens handlinger. Og mens de, der sidder i lederstillingerne, taler om mirakler, kærlighed og forsonlighed osv., vil de uslinge, der arbejder for dem, gå i gang med at plage og forfølge hver eneste religiøs organisation, som ikke hører ind under deres lederskab.

 

4. For det fjerde ser jeg homoseksuelle og lesbiske blive budt velkommen i superkirkeunionen.

Jeg ser, hvordan denne superverdenskirke stiller sig forstående, og accepterer homoseksuelle og lesbiske i deres fællesskab. Homoseksuelle og lesbisk kærlighed vil blive forsvaret af lederne for denne kirkeunion. Homoseksuelle vil ikke blot blive budt velkomne, men de vil blive opmuntret til at

fortsætte deres udfoldelser. Homoseksuelle og lesbiske præster vil ikke alene blive ordineret og få indflydelsesrige stillinger, men de vil også blive fremstillet som en ny slægt af pionerer blandt evangelister, der introducerer nye former for kærlighed og evangelisation. Jeg ser for mig i næsten enhver større by i U.S.A. og overalt i verden, homoseksuelle kirker, der kun er opfyldt af at tilfredstille deres egen form for åndeligt behov, nyde fuld anerkendelse fra den organiserede religion. Deres søndagsskole- og kirkelitteratur, som uddeles til børnene, vil bibringe teenagere den forståelse, at homoseksuelle forhold er normal og fuldt acceptabel kristen praksis.

5. Nøgendans i kirken.

Nøgendans i nogle af disse medlems-kirker vil blive undskyldt med at være "kunstneriske former for tilbedelse". Mennesker vil tilbede skabningen mere end Skaberen, og Gud vil blive tvunget til at overgive denne slags tilbedere til deres synder. Som et resultat vil mange blive givet over til et fordærvet sind, som skaber en ny form for sindssygdom, der ikke vil være modtagelig for nogen som helst art af behandling.

 

Se, Gud vil ikke lade dette gå upåtalt hen, selv om disse nøgendanse ikke vil blive vidt udbredte, vil de dog i fremtiden blive godtaget af mange kirkeledere som et legitimt udtryk for tilbedelse.

6. Okkult praksis inden for denne kirke.

Jeg tror, at denne superverdenskirke vil se igennem fingre med visse okkulte handlinger. Der vil blive oprettet studiekredse med det formål at definere Djævelen som ganske ufarlig og venlig, - en man ikke behøver at frygte. I nogle af de mest respekterede, velhavende kirker i Amerika vil seancer komme til at erstatte bedemøder, - ja, det foregår i virkeligheden allerede! Flere og flere ledere vil blive indviklet i intriger ved overnaturlige krav fra spiritistiske og Satan-dyrkende grupper. Jeg ser den dag nærme sig, da visse præster, som aldrig har levet Gud særlig nær, vil blive tæt knyttet til Djævelen.

Satan skal stå frem som en lysets engel for om muligt at forføre endog Guds udvalgte. Satans udsendinge vil ligne engle, og de vil forsøge at sprede deres budskab inden for kirken: at fjenden, Satan, ikke skal frygtes. Superkirken vil aldrig officielt acceptere okkult praksis direkte, men de forskellige former, til eksempel spådomskunst, horoskoper osv., vil blive respekteret og accepteret i vide kredse.

7. Hør nu godt efter: det næste jeg ser, oprejsningen af en anden superkirke, - en overnaturlig, usynlig kirke.

En union af dybt åndelige efterfølgere af Jesus Kristus, bundet sammen af Helligånden og gennem indbyrdes tillid til Kristus og hans ord. Denne overnaturlige kirke af sande troende vil blive en slags undergrundskirke og omfatte katolikker og protestanter af alle afskygninger: unge og gamle, sorte og hvide og mennesker fra alle nationer. Mens den synlige superverdenskirke vinder politisk magt, vil dette usynlige legeme af troende vokse kolossalt i åndelig kraft. Denne kraft vil udspringe af forfølgelse. Forfølgelsesvanviddet, som kommer over denne jord, vil drive disse kristne tættere sammen og tættere til Jesus Kristus. Der vil være mindre opmærksomhed henvendt på kirkesamfundsmæssige bånd og mere koncentration om og læggen vægt på Jesu Kristi komme. Helligånden vil føre mennesker af alle tros- og livsmønstre sammen. Og selvom denne overnaturlige kirke allerede eksisterer rundt omkring i verden, vil den i de dage, der snart kommer, blive næsten usynlig, politisk set. Den vil ikke udtale sig om sociale samfundsspørgsmål, men idet forfølgelserne bliver mere intense, vil dette legeme af sande troende blive næsten radikalt i dets evangelistiske bestræbelser. Denne usynlige kirke vil modtage overnaturlig kraft fra Helligånden til at prædike evangeliet i alle fire verdenshjørner.

8. Forfølgelse af karismatiske katolikker.

Dette får mig til at ryste, og jeg har kæmpet med Herren i 3 uger, idet jeg sagde: " Men Herren sagde: "Sig det!"

Karismatiske katolikker, der anser sig selv for at være lemmer i Jesu Kristi overnaturlige, usynlige kirke, må se den mest frygtelige forfølgelse i øjnene. Jeg forudser i Ånden, at den romersk-katolske kirke tænker på at trække velkomst-l¢beren

 

ind for alle katolikker, som taler i tunger til pinsefolkenes lære angående Helligånden. Der vil fra højere politiske lag blive lagt pres på præster for at få dem til at "slukke ilden".

Hold øje med Paven, når denne indtager en negativ holdning til den karismatiske bevægelse indenfor den katolske kirke. Hvedebrødsdagene er ved at være forbi. Katolske blade vil snart begynde at udtale sig imod bevægelsen inden for sine egne rækker og kalde på udrensning. Det vil begynde som en langsom tendens, men vil hurtigt tage fart indtil alle katolikker i denne bevægelse til sidst vil stå over for virkelig forfølgelse inden for deres egen kirke.

Den karismatiske bevægelse inden for den katolske kirke vil blive så stærk og udbredt, at den vil forekomme nogle ledere at være en trussel, nemlig de, som ikke forstår, hvad det betyder.

Jeg ser mere end 500.000 involveret i den katolske karismatiske bevægelse inden for kort tid. De, der ikke er med i bevægelsen, vil anklage dem, der er med for mangel på socialt engagement og for at være for glemsom mod kirkens traditioner. De vil blive anklaget for at vende jomfru Maria ryggen og negligere pavens autoritet.

Enhver karismatisk katolik, som "blæser i basun" for Helligåndens dåb, må forberede sig på forfølgelse. Det vil ikke ske

fra den ene dag til den anden, men ganske sikkert vil den dag komme hvor hver eneste katolik, som har oplevet en åndelig opvågnen, må se at finde ud af, hvor de, han skal stole på, findes. Nogle vil blive tvunget til at vende tilbage til traditionen og gå ind på at "nedfryse" deres oplevelse. Men mange andre vil imidlertid snart opdage, at de finder mere kristen kærlighed, fællesskab og åndeligt vidnesbyrd sammen med de andre åndsfyldte protestanter og katolikker, som nu har centreret deres liv på personen Jesus Kristus, Helligåndens fylde og hans snarlige genkomst. Mange vil ikke tro mig, men jeg ser den dag for mig, hvor katolikker, lutheranere og mange flere fra alle trossamfund må "drage bort fra dem". (2. Kor. 6:l7 ). Disse nye kristne vil ikke kalde sig protestanter eller katolikker, men simpelthen "fornyede kristne". Deres fællesskab vil ikke være baseret på en oplevelse af at tale i tunger, men vil være centreret omkring Faderen og Hans Søn Jesus Kristus. Det er vort fællesskab (bifald).

9. Jeg ser en forfølgelse gennem brydninger inden for kommunikationsmidlerne.

Der er for tiden en kolossal frihed til at forkynde evangeliet i radio og fjernsyn. Aldrig før har dørene været mere åbne end nu til at forkynde Kristus gennem disse medier. Netop nu ejer og driver kristne egne radio- og Tv-stationer, og de har fuld frihed til at bede for syge, rejse penge og fremme evangeliet på en hvilken som helst måde, de finder egnet. Men pas på! Forfølgelse og uro er allerede på vej. Der er tegn på forandring i luften. Kristus-centrerede radio- og Tv-programmer vil blive skydeskive for sataniske kræfter, som er fast besluttede på at tvinge dem alle væk fra radiobølgerne. Der er allerede bag kulisserne en bevægelse i gang

 

med at oprette en slags vurderingssystem for al religiøs radio- og TV-programlægning. De liberale ledere af dette superkirkeråd vil snart forsøge at etablere et bed¢mmelses udvalg og tiltvinge sig sæde i FCC (Federal Communikations Commision) som den endegyldige myndighed over al betalende støtte af religion i medierne. De ønsker intet program udsendt uden deres godkendelse. Dørene, som nu er vidt åbne, vil langsomt men sikkert blive lukket. Kristne radio- og TV-stationer kan nu begynde at vente forfølgelse og forstyrrelser. Ateistiske og antikristne kræfter forbereder allerede nu proces mod visse religiøse stationer og jeg ser Satan forsøge at få disse stationer og programmer til at løbe ud i sandet gennem papirnusseri, sagsanlæg og skattemæssige problemer. Satan vil benytte enhver taktik, der står til hans rådighed, for at fjerne alle Kristus centrerede programmer fra medierne. Og det BUDSKAB, JEG HAR TIL ALLE JER, SOM HAR jeres tjeneste i medierne, er dette fra Helligånden: Arbejd, mens det endnu er dag, for natten kommer, da ingen kan arbejde. Dette er det budskab til medierne.

10. Forfølgelse fra Hollywood.

Læg mærke til, hvordan Hollywood forstærker sit angreb mod sand religion med flere og flere nærgående film, Filmen "Marjoe" var det mest frække forsøg fra Djævelens side på at nedsable og latterliggøre al religion, som har med Jesu Kristi blod at gøre. Det er aldrig før sket i Amerikas historie. Vækkelses prædikanter og evangeliske forkyndere vil blive fremstillet på en klicheagtig måde som..., Charlataner, svindlere, pengegale komikere. Flere og flere filmproducenter forsøger at rive glorien af vor moral. Kirker og præster vil på en speciel måde blive angrebet, og samtidig vil okkultisme og heksekunst blive forherliget og gjort sensationel.

11. Forfølgelse fra Tv-lystspil.

TV-lystspil shows vil, det viser Helligånden mig, blive mere og mere frække i deres gøren grin med Kristus og alle sande kristne. Lystspilforfatterne vil rette det ene hårde slag efter det andet mod hellige traditioner med henblik på at få dem ryddet af vejen, og disse shows vil efterhånden mere og mere afbrydes af usømmelige ord og alt vil kunne gå i TV. Fjernsynets programlæggere vil blive absolut blasfemiske, og millioner og atter millioner af vantro mennesker vil sidde foran fjernsynet og overbegrine og bespotte emner, der en gang betragtedes som hellige, men som nu undergraves, bespottes og latterliggøres. Forleden aften blev det i "Dagens show" serveret særligt livagtigt, da impressionisten David Fried ondsindet spottede Billy Graham som værende en profitmager og pengepuger. Det fik mit blod til at koge! Marjoe sad der og spottede Oral Robert og Billy Graham, og det kom til mig med en voldsom kraft: David, dette er kun begyndelsen. Snakke-shows overalt, filmen, teatre tramper på Kristus og hans blod og forherliger Djævelen.

12. Forfølgelse gennem beskatning af kirker.

Hør nu godt efter! Der kommer et forsøg på at beskatte kirker og de med kirkerne forbundne organisationer. Ateistiske kræfter med hjælp af Borgerrettighedsunionen vil presse denne sag helt op til Højesteret. Det vil en tid gå tilbage for dem, men det afholder dem ikke fra at lægge

 

pres på Kongressen for at få denne aktiveret. Og et bagslag af juridisk art fra domstolene vil ikke standse dem.. På trods af retsafgørelser, vil vi til sidst få en beskatning af vore kirker. Jeg ser denne komme som en ubetydelig form for ejendomsbeskatning, men det vil snart udvikle sig til en uhyre stor beskatning, som vil bringe visse uafhængige kirker og missionsselskaber på fallittens rand. IRS, Internal Revenue Service, (det amerikanske skattevæsen), ser jeg en dag blive et af de kraftigste våben imod Jesu Kristi kirke. Det vil da blive muligt for regeringens embedsmænd at opretholde et kvælertag på kirkerne, og disse embedsmænd er allerede nu i gang med at "grave" i de private bøger hos næsten enhver ikke udbyttegivende religiøs organisation i Amerika, inklusive vores, netop nu. Enhver TV-prædikant vil blive udsat for undersøgelse.

13. Undergravning af kristen uddannelse

Jeg ser tre særskilte måder, hvorpå Djævelen vil forsøge at undergrave kristen uddannelse:

1. Disse kristne skoler, gymnasier og universiteter vil ikke undgå de kommende tiders forfølgelse og forstyrrelser. Først vil der komme politiske og bureaukratiske forstyrrelser sammen med akutte finansielle problemer. Føderale regeringsembedsmænd vil lægge flere og flere bånd på i tilgift.

2. En næsten uforklarlig holdning hos eleverne af sløvhed, uro og manglende respekt for lederne.

3. I kan forvente, at lærerkollegierne vil blive infiltrerede af lærere og professorer, som vil blive uvidende redskaber i Satans hånd, idet de vil undergrave grundlaget for tro og lederskab. Satan vil forsøge at rive lederskabet for disse skoler og institutioner ud af hænderne på sande Guds mænd og i stedet lægge det i hænderne på kompromisserende liberale, som ikke vil søge at kontrollere tendensen hen imod agnosticisme. Lederskabet ved kristne institutioner kan godt forberede sig på svære tider såvel finansielt som åndeligt.

14. Jesus- revolutionen vil "køre sur".

Jesus-revolutionen vil blive en Jesus-oprørsbevægelse. Åh, hør mig! Mine venner, jeg har aldrig i mit liv forkyndt mere under Helligåndens salvelse, - aldrig før har jeg følt mig mere kaldet til at tale hans ord, end jeg gør netop her og nu. Guds Ånd er over mig, og jeg profeterer. Hør det! Jesus-revolutionen blandt unge mennesker vil stagnere, og udisciplinerede tilhængere vil vende tilbage til deres narkotika, deres fri sex og deres gamle levevis. Forfølgelse vil skille fårene fra bukkene. Kun fuldt overgivne disciple vil stå tilbage, når tågen letter. Der vil snart komme en tid, hvor det ikke længere vil være populært at være en "Jesus person". Jesus-sangene vil ikke være på hitlisterne. Hans navn vil ikke længere være et kommercielt aktiv for Broadway og Hollywood. Den verden, som en gang brugte Jesu navn i alle mulige sammenhænge, vil nu vende sig imod ham og helt afskrive ham. Jeg ser en genopførelse af den først optegnede Jesus-bevægelse i historien. Husker du, da Jesus kom ridende ind i Jerusalem på et æsel til Hurra-råb og Hosianna-råb og under lovprisning fra

 

 

tusinder, som var med i denne Jesus-bevægelse? Unge mennesker rev grene fra palmetræerne og strøede dem på vejen, andre bredte deres kapper ud til det lille æsel at gå på, og de råbte: "Hosianna Davids Søn! velsignet være han, som kommer i Herrens navn! Hosianna i det højeste!"

Men denne første Jesus-bevægelse kørte snart "sur". Kort tid stod den samme Jesus over for den samme, men nu vrede folkeskare. Og nu råbte de: " Korsfæst ham, bort med ham." Den samme skare vendte sig imod ham.

Den moderne Jesus-bevægelse har også haft sine skarer, og de har sunget deres lovprisning af Jesus. Jesus var virkelig "in". Men se hvad der nu sker: Blomsterbørnene går tilbage til stofferne, og en Jesus-oprørsbevægelse slår igennem nu som et resultat af den okkulte praksis, der foregår blandt vore unge på skolerne. Unge djævletilbedere har startet en kædereaktion af had-Kristus-klubber på vore skoler allerede. Had-Kristus-klubber, hvis hovedformål er at plage Jesus folk og gå imod Jesu Kristi befalinger. Åh, men venner, - ud af denne Jesus bevægelse vil der blive en "hård kerne" af Jesus folk, som fuldstændigt overgiver deres tidligere måde at leve på til Herren. De forsager deres gamle vaner og overgiver sig til tjenesten i Jesus Kristus. Og mit budskab til jer Jesus folk er klart og tydeligt: Vær rede til at blive forfulgt! Forbered jer på at stå ansigt til ansigt med disse Had-Kristus-klubber i jeres skoler. Mange steder vil kristne unge mennesker, som tager åbent standpunkt for Kristus, blive "stenet" med ord fra deres jævnaldrende. Denne oprørsbevægelse imod Kristus vil blive personligt ledet af Djævelen selv, og dem som har overgivet sig til hans tilbedelse. Jesus folk vil ikke blot blive kaldt "sære", men alle mulige navne. I gymnasiernes og universiteternes hjørner vil der blive spyttet på dem, og dagen kommer, da bibler bliver revet ud af hænderne på dem og revet i stykker af en grinende og spottende flok. Disse plager vil efterhånden blive så voldelige og udbredte, at kristne unge enten vil blive hærdede som stål og stå op og vidne imod dem, eller krybe for dem og fornægte deres tro. Det er noget sådant, der forstås ved forfølgelse.

15. Jeg ser også en åndelig opvågnen bag jern- og bambustæpperne.

Mens de frie lande oplever en bølge af forfølgelse, vil jern og bambustæppelandene opleve en kort periode med åndelig opvågnen. De, som har levet under frygtelige religiøse forfølgelser, vil nu fryde sig over en begrænset tidsperiode med frihed. Guds hellige Ånd skal flænge jern- og bambustæpperne, søge efter at finde hungrige hjerter i Rusland, Kina og Østeuropa. Der kan ikke herske tvivl om det! Guds løfte om at han vil udgyde sin Ånd over alt kød udelukkede ikke alle disse nationer. Gud vil frembringe en midlertidig våbenstilstand mellem øst og vest med det udtrykkelige formål, at få evangeliet ind i de kommunistiske lande. Japanske og koreanske kristne vil blive brugt af Gud til at nå tusinde i Kina. Åndsudgydelsen i Vesttyskland sker for at den skal trænge igennem til Østtyskland. Den udgydelse, som finder sted i Finland nu, er bestemt til at brede sig i det nordlige Rusland. En kolossal Helligåndens bevægelse. Ironisk nok vil dørene, mens de er ved at lukke sig på denne side af "tæppet", begynde at åbne sig på den anden side. Men efter en kort periode af frihed og åndelig opvågnen vil dørene pludselig lukkes og disse nationer blive kastet ud i frygtelige forfølgelser.

 

 

Til slut:

Det vigtigste er, at alt dette taler til enhver præsts og enhver kristent hjerte i denne bygning. Jeg ser, at mange af de ting, jeg har talt om her i aften, allerede er begyndt og kun er højdepunkterne af det, jeg har set. Jeg tror, at det alt sammen vil blive opfyldt i denne generation. Ikke alt på en gang, men nogle af disse ting begynder at ske netop nu. Men en ting er allerede over os: Jeg ser noget tydeligt, jeg ser en sladderkrig. Jeg ved nu, at Satan har erklæret krig imod enhver sand Jesu Kristi tjener. Han vil ikke lade noget middel uprøvet i sine forsøg på at vanære og nedrakke enhver Guds mand, som er fast besluttet på at forblive sand. De præster og prædikanter, som nægter at være deres hustru utro og løbe med i den nye moral, vil blive skydeskive for alle tiders mest ondskabsfulde og ondsindede sladder. Djævelen vil oprejse sladrekællinger til at plage og bagtale jer og lyve jer alt ondt på. Jeg tror, at Billy Graham og andre store prædikanter rundt om i verden må imødese mere og mere latterliggørelse, sladder og misforståelse fra pressen og fra liberale folk ved medierne. Hvert motiv vil blive draget i tvivl, enhver erklæring vil blive undersøgt og gjort til genstand for krydsforhør, og de vil blive spottet og bagtalt af TV-komikere. Præster, som en gang troede, at de ikke havde nogen fjender i hele verden, vil en dag vågne op og opdage, at nogen taler om dem, og de vil ikke kunne forstå, hvorfra det kommer. Præster og kirkerne må på en speciel måde imødese den mest ondsindede sladder af alle. Løgne og falske udtalelser vil florere i en sådan grad som kom det fra selve Helvede. Det vil blive en overnaturlig demonstration af dæmonisk magt. Ikke en eneste sand forkynder af evangeliet vil være immun. Og hustruerne, - hør mig nu: hustruerne til disse prædikanter, som er gifte, vil også komme under angreb fra denne ondsindede sladder. Legioner af løgnedæmoner er blevet sluppet løs på verden med det ene formål at anklage kristne gennem sladder og bagvaskelse og at frarøve dem deres sejr, tro og tillid til Jesus Kristus. Deres sladderkrig vil ikke kun være rettet mod præster, men mod enhver sand og åndsfyldt troende i Jesus Kristus. Endog teenagere vil opleve, hvad det vil sige at være udsat for ondsindet sladder.

Og jeg kommer nu til mine afsluttende ord fra Herren: I har ingen ide om og kan slet ikke forestille jer hvilken kamp, jeg har haft med at stå her og sige, hvad jeg har sagt i aften. Fjenden har sagt til mig; "De vil kalde dig fanatiker! Hvorfor risikere 15 års anerkendt arbejde, som folk respekterer dig for, og rejse sig op som en nar?" Men venner, jeg kan ikke ærligt stå her i aften og blot kilde jeres ører. Verdens ende er kommet over os. Men jeg har altid været en positiv prædikant. Jeg har ikke prædiket meget om dom. Men mine venner, I kan ikke tale om Jesu Kristi komme før I åbner øjnene og ser alt det, som sker rundt om os nu. Herren siger: "Men når dette begynder at ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder, thi jeres forløsning nærmer sig." (Lukas 21:28 ).(Bifald) Dette bringer mig frem til mine sidste ord: Da jeg modtog dette syn om katastroferne, gjorde det mig så bange, og jeg var så lamslået over for Gud, at han holdt mig vågen nat efter nat igen i går nat, - midt på natten. Og jeg spurgte Herren angående alle disse ting. Hvordan skal vi gøre alt det vi modsætter os at gøre, når så mange svigter, og folk går i skjul af frygt for at skibet er ved at synke. Herre hvad skal vi gøre? Skal vi frasige os sejren? Skal vi overlade denne verden til Djævelen, og blot lade ham gøre, som han vil? Skal vi betale vore regninger og opspare en reserve i banken? Købe en lille bondegård og flygte, prøve at ride stormen af og ellers håbe på bedre tider? Skal vi blot give op? Hvordan kan du se på alle orkanerne 0g vejrmeldingerne og hvordan kan du se på alle ulykkerne, som enhver af Herrens profeter har forudsagt? Hvordan kan den kristne forblive normal? Hvordan kan han bevare sin holdning? Hvordan kan han være objektiv? Hvordan kan han være fornuftig i en tidsalder og en verden, som falder fra hinanden? Herre, hvor står vi nu?.

Og kære venner, nu skal du høre, hvad Helligånden sagde til mig: blot 5 små ord, men så mægtige, at det vakte et strålende nyt håb og en ny tro, og jeg vågnede op med et råb! Og disse 5 små ord, som flammede i mit hjerte, var disse:

GUD - HAR - ALT -UNDER - KONTROL! (Bifald!)

Dette er hvad jeg fik: Hele naturen er under kontrol. Vi hører om jordskælv, hungersnød, pest, haglstorme, dødbringende hedebølge, oversvømmelse og radikale vejrforandringer, der slår alle rekorder, - det ser ud som om naturen er uden for al kontrol! Men Guds ord har klart forudsagt, at det ville ske. Guds vrede skal udgydes over denne jord gennem naturens løsslupne rasen, fordi Gud advarer menneskeheden om, at dommen kommer. Dette er fødselsveerne, og jo nærmere vi kommer hans kongeriges fødsel, desto hyppigere og mere intense vil det blive, indtil Guds kongerige er født frem. Det var Gud der fortalte Job, at han stængte for havet med porte. Havet kan ikke passere portene. Han indsatte port slå og døre til at standse de stolte bølger. Gud sagde, at han greb om jordens flige og gudløse rystedes bort. Han gemmer sne og hagl til kampens og krigens dag. Han åbnede regnen en rende og tordenens lyn en vej. (Job 38:8-25 ). Hvem gør det? - GUD! Du Guds barn: i de dage der kommer, vil Helligånden sige til dig, "frygt ikke naturens rasen, Gud er stadig konge over syndfloden." Du ser på disse flodbølger, jordskælv og orkaner, og du siger til dig selv: Det er min Gud, som taler, han kalder og han tugter og han siger: "Bliv rede!" (Bifald). Selv Djævelen er under hans kontrol. (Bifald). Det kan godt være, at Gud tillader, at der røres ved de fysiske og materielle ting omkring dig i lighed med Job, men hør dette: Satan kan ikke besætte dig eller røve din tro på Gud fra dig. Djævelens magt har sin begrænsning, og bibelen siger, at selv en baby-kristen kan slå Satan på flugt, simpelthen ved at stå ham imod med ordet og blodet. Bibelen siger: "Stå Djævelen imod, så skal han fly fra jer." (Jakob 4:7 ). Lyder dette som nederlag? Antyder det en sejrrig Djævel? Aldrig! Gud har alt under kontrol, og vi er under hans kontrol, så vi er ikke bange for Djævelen. Herrens frygt er visdoms begyndelse (Salme 111:10 ). Og Guds budskab er dette: " Gud har ikke givet os fejheds ånd, men krafts og kærligheds og besindigheds ånd." (2.Tim. 1:7 ).(Bifald): Du og jeg, og alt, hvad der rører os, er under hans kontrol, uanset, hvad der sker i denne fordrukne verden. Alle ting samvirker til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans beslutning er kaldede. Vel, lad dollaren falde, lad depression og lavkonjunktur komme. Lad der komme arbejdsløshed, forurening, inflation, krige og krigsrygter, lad samfundsstrukturen opløses. For et sandt Guds barn er alt under kontrol. Det betyder ikke noget, intet kan skade dig. Han sagde: "Se op, glæd og fryd jer!" (Bifald)

Afsluttende: Fremtiden er under hans kontrol. Gud har planlagt alt forud. Han kender det nøjagtige øjeblik, hvor Kristus kommer tilbage. Den sidste trængsel, dommen og slaget ved Harmagedon er alle med i hans kalender og han vil blokere dem, een ad gangen. Og den Gud, som kontrollerer både himmel og jord, siger til os: "Kristne, åndsfyldte: nationerne er som en dråbe i havet, og tilsammen er de kun støv på min vægt, - pust" Verdensnationerne er som en dråbe i havet! Alle nationer er som intet stillet overfor mig. De er mindre end intet. I skal ikke bekymre jer om verdensmagterne. Jeg har alt med i programmet!" (Bifald). Gud tæller stadig

 

vore hovedhår, han tæller stadig hver spurv, der falder til jorden. Han hører os stadig, førend vi beder. Han svarer, førend vi kalder på ham. Han giver langt ud over det, som vi beder om eller forstår. Så sig til Gud:

Se, han er stadig den, som frelser, helbreder og døber i Helligånden. Og bringer sit hus i orden. Og at frygte er blasfemi. Og nu kan du lade denne aften bag dig, gå i seng og sige til dit hjerte: Gud har alting under kontrol. - Halleluja.

 

 

 

 

Evangelist Ron Whites syn:

Den l5 juni (1976) gav Herren mig et syn. Jeg gik i seng lige før midnat. Jeg var meget legemlig træt. Jeg havde været i faste og bøn en tid, og var blevet træt i sjæl og legeme. Jeg følte mig meget hvileløs. I ca. 1 time vendte jeg mig fra side til side, og blev klar over, at jeg ikke kunne sove, og jeg begyndte at bede.

Jeg begyndte at tale med den gode hyrde, og jeg følte hans mægtige salvelse komme ind i værelset og pludselig begyndte Herren at give mig et syn. Det var som om et mægtigt farve-TV blev tændt i værelset. Og Herren begyndte at vise mig ting, som jeg kæmpede med i mit hjerte.

Synet begyndte med et landkort. Jeg så et kort over hele Europa- fra Storbritannien - tværs over til Rusland og fra Norge ned til Mellemøsten. For en tid studerede jeg kortet, og mens jeg så på kortet, begyndte noget mærkeligt at ske. Oppe i den øverste del af Norge begyndte kortet at skifte farve, det begyndte at blive rødt, og det rødlige gik fra den nordlige del halvvejs ned i Norge. Jeg bad til Herren og sagde: Hvad er det, Herre, du er ved at vise mig? Og Herren tillod, at jeg kom nærmere til den del af kortet. Jeg har bedt meget om det og Herren viste mig, hvad der var ved at ske. Det rødlige repræsenterer to ting. For det første repræsenterer det en åndelig fornyelse blandt folkene, men det havde også en anden betydning. Det repræsenterer en invasion af en fremmed hær. Og jeg så i dette område tusinder af kommunistiske tropper, det var den russiske hær, og Herren talte til mig, at meget snart ville dette komme til at ske. Rusland ville komme til at invadere Norges nordligste del, og Rusland ville besætte dette område af Norge. Der bliver en mængde råben op om dette i Europa. Der vil blive megen tale om det. Men Gud har vist mig, at resten af Europa ikke vil gøre noget ved denne situation. Rusland vil bare overtage her, ligesom de har overtaget Tjekkoslovakiet.

Så blev synet ændret. Nu blev jeg i Ånden ført ind midt i Europa, og jeg så på en imponerende mur. Mens jeg stod og så på denne mur, følte jeg, at jeg begyndte at ryste. Derefter så jeg muren begyndte at vakle, så begyndte den at falde, og jeg troede, den ville falde på mig, men jeg blev ført tilbage i. Ånden. Jeg så denne mur falde sammen, og Herren åbenbarede for mig, at muren repræsenterede grænsen mellem Øst og Vesttyskland. Og jeg så denne mur falde, og flere hundredetusinder soldater løb gennem muren med geværer i hænderne samt tanks og andet armeret maskineri. Og Herren viste mig meget klart, at kommunisterne ville bryde igennem ind i Tyskland og hele Tyskland blive besat af kommunisterne. Så hørte jeg geværskud og raketaffyringer, og nogle af de ting jeg så og hørte var frygtelige.

Og Herren viste mig, at der ville udbryde en krig i Europa, og at Tyskland ville være besat af russerne i en periode. Jeg så også, - og denne gang kom der en kommunistisk infiltration i de andre lande, - at der kom en forfølgelse af Guds folk, ikke blot fysisk forfølgelse, men på fjernsynet blev Guds mænd latterliggjort, løgne blev fortalt om Guds folk, og på dette tidspunkt ville krig bryde ud i Europa.

Herren viste mig også i dette syn, at der ville komme en fødevare-knaphed til Europa og mangel på vand. Der vil for mange af de tings vedkommende, vi har så rigeligt af nu, komme en tid, hvor vi ikke vil have dem så rigeligt.

Herren viste mig også, at når denne krig bryder ud i Europa, vil det blive bekendtgjort i Bryssel, at EEC (Fællesmarkedet) ikke længere kan fungere, og det vil blive opløst.

Jeg så også britiske tropper, som nu er i Irland, blive trukket ud af Irland og blive sat ind i Europa, og Herren talte til mig, at Irland ville blive kommunistisk domineret. På samme tid så jeg Skotland rive sig løs fra England og blive uafhængigt. Den krig, som vil blive i Europa, vil ikke blive en lang krig, men alle landene bliver involveret, men kun Tyskland og Nordnorge vil blive egentlig besat.

Jeg ved hvad jeg så, jeg ved, hvad Gud har vist mig. Men du må søge Gud for Åndens vidnesbyrd i dit eget liv, og hvis Helligånden vidner for dig i aften, at dette er sandt, så godtag det som fra Herren. Få dit liv i orden, bliv rede til at disse ting skal begynde at ske og bliv så rede til Herren Jesu genkomst.

Denne krig i Europa vil ikke blive en lang krig, for jeg så noget andet begynde at ske i synet. Jeg så en anden hær komme ud af Rusland mod syd. Det var en mægtig hær, og mange soldater var udstyret med heste. Der var også tanks og andre køretøjer, og jeg så denne og andre hære bevæge sig ned til Israels bjerge. Gud viste mig, at Rusland et kort stykke tid ville sende en hær til Israel, og da det så ud som om denne hær ville invadere Israel, så jeg himlene åbne sig og en uhyre stor hånd komme ned fra himlen og falde på den mægtige russiske hær, og med et mægtigt slag ¢delægge Guds hånd denne hær.

Gud har vist mig sin store kærlighed til sit folk i Israel. Gud vil forsvare sit folk, Gud vil kæmpe for Israel, og når Rusland går til Israel for at ¢delægge og plyndre, vil den almægtige Gud udrække sin hånd og endnu en gang kæmpe for sit folk, og den mægtige russiske hær vil blive afvæbnet ved Guds kraft!

Da dette skete, så jeg de store russiske tropper, som var i Europa, hurtigt blive trukket ud af Europa, og jeg sagde: "Herre, hvorfor dette?" Og Herren åbnede mine øjne, så jeg kunne se en anden del af synet, og jeg så den kinesiske hær bryde igennem Ruslands grænser og gå dybt ind i Rusland - plyndre, dræbe og ¢delægge. Og den russiske hær, som var i Europa, blev trukket tilbage for at nedkæmpe kineserne. Og så begyndte noget at ske i Europa. Knapheden på fødevarer blev værre, og behovet for vand blev mere intens. Mægtige problemer kom til hele det indre Europa, og jeg bad i min ånd: Herre, hvorfor tillader du, at dette sker? - Gud sagde til mig: "Dette er min hånd til dom, og jeg er i færd med at bruge disse ting til at bringe disse folkene tilbage til Gud, bringe disse nationer tilbage på deres knæ igen."

Disse ting vil blive gjort af den almægtige Gud. Og jeg så noget begynde at ske ned gennem hele Europa. Jeg så mænd og kvinder falde på deres knæ - på gaderne, i hjemmene, overalt råbte mennesker til Gud om hjælp, råbte til Gud om barmhjertighed. Gud vil gøre dette, Gud vil bringe vore nationer tilbage på deres knæ. Og da folket begyndte at råbe til Herren, så jeg Gud begyndte at besvare dette råb, og mit hjerte begyndte at skælve og min ånd begyndte at synge af glæde. Jeg så flammer falde fra himlen, falde ned over hele Europa og alle vore nationer. Gud begyndte at besvare folkenes råb, og Herren talte til mit hjerte, og dette er, hvad han sagde til mig: "Der kommer en vækkelse til Europas nationer, som du ikke kan forstille dig. Men det vil ikke blive ved menneskelig kraft, det vil ikke være menneskers værk, det vil være Helligåndens mægtige værk."

Dette er højdepunktet af synet. Men Gud sagde til mig: "Dette er grunden til, at jeg vil, du nu skal gå ud og forkynde mit ord og fortælle mit folk overalt, at de skal opløfte deres røst, forkynde Guds ord, vidne om Jesus overalt, uddele traktater, lægge bøger folks hænder, og selv om du ikke ser resultater nu, så vil du dog se resultaterne af det, du sår."

Halleluja! Og dette er vigtigt min ven: du kan sommetider føle dig mismodig, når du vidner for mennesker, og ingen synes at lægge mærke til det, når du deler traktater ud, og ingen synes at blive frelst. Men jeg vil fortælle dig, hvad du gør: du sår sæden i folks hjerter, og der er en tid til at så, og der vil blive en tid til at høste.

Og Dette er, hvad jeg så skulle ske: jeg så folk, som gik på gaderne, pludselig blive overbevist om synd, og jeg så dem løbe ind i deres hjem og trække skuffer ud, søge efter en traktat, der var givet dem. Jeg så dem falde på knæ, åbne traktaten og læse den igennem og give deres hjerte til Jesus.

Min ven; vedbliv at så sæden hvor end du færdes, vidn om Jesus, fortæl om hans kærlighed og kraft, og der vil komme en dag, hvor det, du fortæller nu, vil blive brugt af Guds Helligånd til at bringe mænd og kvinder ind i hans kongerige.

Jeg så ild på vort land. Den repræsenterede Guds velsignelse som svar på sit foks bøn. Og Herren viste mig noget, som chokerede mig i min ånd, Jeg troede, denne vækkelse ville vare i lang tid, men Gud viste mig, at det ville blive et meget hastigt værk. Det ville ikke fortsætte i årevis, i virkeligheden ville det ikke vare i et helt år, kun kort tid. Herren viste mig nøjagtigt, hvor længe det ville vare ved, men jeg føler mig ikke fri i Ånden i aften til at fortælle dig det.

Men denne vækkelse, Gud vil bringe, vil blive en mægtig bevægelse af hans ånd, og den vil flyde gennem nationerne, men kun for en kort tid. Jeg ønsker, du skal huske dette! Det vil blive for en kort tid. Gud vil gøre et hurtigt værk, og han vil gøre en brat ende på det i sin retfærdighed.

 

For da denne vækkelse nåede toppen af velsignelse, så jeg noget andet, som næsten fik mit hjerte til at briste. Mine øjne blev løftet op mod himlen, jeg så himlene skilles, og jeg så Herren Jesus stige ned fra himlen og folket blive løftet op for at møde Herren, - tusinder blev løftet op for at møde Jesus, båret op til himlen for at være med Herren.

Der var mange, som blev ladt tilbage, men Gud viste mig dette, at i en vækkelse, som kommer, vil Gud oprette mange frafaldne, Åh, halleluja! Gud vil genoprette mange frafaldne. Jeg tror, at Gud elsker de frafaldne, gør du ikke? Gud har en mægtig kærlighed til dem, og Gud vil genoprette mange af dem.

Gud viste mig også, at i mange kirker, som nu er døde og kolde, vil folk begynde at søge Gud, og Gud vil vække sin menighed. Gud vil sende genoprettelse til sit folk. Og mange af dem vil blive taget op for at møde Herren i luften. (l. Tess.4,l7).

Dette var virkelig højdepunktet af den åbenbaring, som Gud gav mig. Der var nogle få andre ting, en af disse ting var dette; efter menighedens bortrykkelse, da, - og kun da, vil EEC (Fællesmarkedet) komme til at fungere. Det vil blive fornyet, og Gud viste mig noget, som var meget mærkeligt for mig at se. Jeg kunne aldrig have forestillet mig det, men Gud viste mig faktisk, at Israel blev en meget speciel ven af Fællesmarkedet, og ud af denne forening ville Antikrist opstå, som vil regere med jernhånd på jorden.

Lyt til dette, det er Herrens ord: Dette siger vi jer nemlig med et ord fra Herren, at vi, som lever og bliver tilbage til Herrens komme, skal ikke gå forud for dem, der er sovet hen. For Herren selv skal stige ned fra himmelen, Og der skal lyde en befaling med en ærkeengels røst og med Guds basun. Og først skal de døde i Kristus opstå, derefter skal vi, som lever og bliver tilbage bortrykkes, tillige med dem, i skyerne for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren." (1. Tess.4,15-17).

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre Endetidssyner

FORORD

(Amos 3:7) Nej! Den Herre HERREN gør intet uden at have åbenbaret sin Hemmelighed for sine

Tjenere, Profeterne.

Gud gav dette profetiske syn til en dame i Buckinhamshire i England i fuld overensstemmelse med Hans skrevne ord.

Synet blev givet hende gennem tre henrykkelser. Hver af dem begyndte i et privat hjem under et bønnemøde. Den første umiddelbart efter en dåbsforrettelse. Synet varede fra 9. til 11. august 1919. Et uddrag af indholdet blev forudsagt tre dage i forvejen i et brev som vi først gengiver, og som hun skrev til en broder i Camherley 6. august, et brev som der er blevet taget omhyggelig vare på.

Camberley, 6. august 1919

 

Kære broder i Herren Jesus! Hans navn være lovet!

Jeg har meget at prise Ham for. I går aftes var to søstre og jeg i bøn før sengetid. Jeg blev da fyldt af Ånden og så Herren som sagde: I den time I ikke tænker!

Så blev alt borte, men jeg havde set Ham i al Hans herlighed, og Han var så skøn. Jeg blev så lykkelig at jeg ikke kunne gå til ro. Jeg ventede på ham, og Han kom igen og sagde:

Vær tro mod mig, og jeg vil vise Min tjenerinde hvad som skal komme over denne verdens børn som forkaster mig. Du skal få se opstandelsen af de døde i Kristus og forvandlingen a Kristi Brud. Du skal få se Antikrists komme og den falske profet, og tegnet på dem som tilbeder dyret og modtager dyrets mærke.

Du skal også få se de to trofaste, sande vidner, deres gerning og martyrium og ligeså martyrdøden til dem som ikke vil kaste sig ned og tilbede dyret.

Nu skal du ikke frygte, for Jeg, Herren vil være med dig når du får disse ting at se. For menneskene skal vide at der er en Gud i blandt dem, og de skal kende at Han gennem Hans tjenerinde har advaret dem. - enten de bryder sig om det eller ej."

Jeg undrer på hvad der kommer ud af dette. Jeg så Herren så tydelig med mærker i hænder og fødder. Bed for mig at jeg må være tro mod Ham.

Din søster i Herren.

 

 

 

Lige efter den første henrykkelse var begyndt, blev dette brev læst højt for fire af dem som havde været med på bønnemødet, for at de kunne forstå hvilket syn hun, havde og hvorfor hun hele tiden stønnede og var i stor vånde. Det vil af det følgende fremgå hvor nøjagtig hun havde forudsagt de syner hun fik, og læseren vil deraf, kunne slutte sig til synets pålidelighed og at begivenhederne vil ske som synene viser når tiden kommer.

 

 

DEN FØRSTE HENRYKKELSE

som varede fem timer fra kl. 21,30 om aftenen d. 9. august til k1 2,30 om morgenen d. 10. aug.

 

 

 

HERRENS ANDET KOMME

Under et bønnemøde kom Anden over mig, og jeg blev henrykket og hørte pludselig lyden av en høj og klar basun.

Jeg så den Herre Jesus Kristus indhyllet i en lys sky stige ned fra himmelen. Jeg så mange grave åbne sig, og de døde i Kristus opstod for at møde Herren i luften. Efter dem så jeg de, nulevende i Kristus blev rykket op for at møde Ham i luften. Desværre blev mængder af dem som levede på jorden ladt tilbage, og kun få af gravene blev åbnede.

(Ap.3,10)

Lige efter bortrykkelsen så jeg dem, som blev ladt tilbage på jorden, besøge kirkegårdene for at undersøge de grave som ved Guds kraft var blevet åbnede. Store menneskeskarer, fattig og rig, sam1ede sig for at drøfte den store hændelse. Ældre græd over tabet af deres børn, Mænd var fortvivlet over tabet af hustruer og familie, og hustruer over tabet af deres mænd.

Mange græd over deres hårde hjerte og deres vantro og fordi de havde forkastet Guds ord. Jeg så en mængde præster af alle bekendelser. Mange af dem så meget bedrøvede ud. Andre søgte at trøste folk. Så begyndte menigheden at bebrejde deres præster. De slog dem og spurgte hvorfor de som havde lyttet til deres prædikener ikke var kommet med op til Herren da Han kom. Det var tydeligt at mange ønsket at de havde været lydige mod Guds ord, og at mange som havde gået imod de bortrykkedes vidnesbyrd, ønskede at de havde hørt på dem.

På den andre siden var det også tydelig at også mange var meget glad over Guds børns forsvinden og søgte at bortforklare at de selv var blevet ladt tilbage ved at sige:

Det er djævelen som har taget dem.

 

DET STORE FRAFALD

Så skiftede scenen og jeg så folk fortsætte med de vanlige gøremål og fornøjelser. De syntes at have glemt Guds børns bortrykkeIse. Overalt varder forlystelsessteder med mangefarvet belysning og masser af folk som søgte derhen. Store plakater hang udenfor og indenfor gik mænd, unge piger og unge mænd omkring. De røg, spillede kort og var uanstændig klædt.

Mange tidligere kirker var blevet forlystelsessteder og drikkebuler. Bare nogen få brugtes fortsat til Guds ords forkyndelse. Jeg kunne høre præsterne der formane forsamlingen til at være tro og være rede til at lide alt for den Herre Jesus Kristus.

Fra enkelte kunne der lyde et meget alvorlig Amen, men fra andre lød der forbandelser og hånlatter. De fleste gik ind i kirken uden at tage hatten af, og de læste aviser og røg uforstyrret mens mødet stod på. Der sås ikke noget nadverbord, for det havde Herren indstiftet til at forvaltes. " Indtil Han kommer".

Da han nu var kommet, var nadverbordet fjernet.

 

DE TO VIDNER

Så fulgte en tid med store trængsler. Jeg så to mænd vidne om Gud. Den første var en gammel mand med langt flagrende hvidt hår. Men den anden var meget yngre og havde mørkt hår. Begge var klædt i lange mørke dragter af sækkelærred som lignede kapper. Begge havde bælte om livet og bibel i hånden. De smukke ansigter lyste af vidunderlig fred.

Hver for sig gik disse vidner omkring i mængden og vidnede for folket om de frygtelige tider som var kommet, og udlagde for dem at den eneste til frelse som nu var tilbage, var at udholde lidelser for den Herre Jesus Kristus. De mindede folket om Guds ord om Noahs dage, og sagde at endog værre ting ville komme nu.

Enkelte troede dem, men de fleste lo af det de sagde og forfulgte og dræbte de få som troede. Mange som troede, blev pint ihjel, men frydede sig i deres lidelser for Kristus, for de troede de

To vidners ord om den glæde som ventede dem som sejrede. Andre af dem som troede, blev værnet af Guds magt fra og blive dræbt, og disse kik selv ud og forkyndte Guds ord.

De to vidner fortsatte at advare og opmuntre folkene, og efter nogen tid råbte de til Herren om at sende hungersnød, og straks blev kornmarkerne brændt af en voldsom hede. Så begyndte den forfærdelige tid som profeteret, og folket kastede sig over de to vidner for at dræbe dem. Men da de prøvede på at fælde dem med deres våben, kom der ild ud af deres mund og ødelagde dem som forsøgte at skade dem.

De to vidner gjorde mægtige mirakler. De talte til havet og det blev straks til blod. De talte igen, og der blev en voldsom torden og lyn.

 

 

ANTIKRIST OG DEN FALSKE PROFET

Derefter så jeg en mærkelig og afskyelig skabning stige op af havet. Den havde syv hoveder og ti korte horn. Et af hovederne var som hovedet på en uhyre slange, og den var frygtelig lemlæstet på den højre side, men såret var tørret ind og blev lægt og efterlod store ar. Guds Ånd viste mig at dette var opfyldelsen af Guds løfte i 1. Mos. 3,15 om at kvindens sæd skal knuse slangens hoved. Guds Ånd åbenbarede også for mig at sværdet som Kristus havde tilføjet såret med, var Åndens sværd som er Guds ord.

Dyrets fire fødder var som fødderne på en bjørn. Det bevægede sig lydløst.

Igen så jeg et andet dyr stige op af jorden. Det lignede en ged og havde kun to korte horn som på et lam, og det stod på bagbenene. Disse to dyr havde stor magt og gjorde mange mærkelige ting, for ild kom ned på deres befaling. Mængder af folk begyndte at tilbede disse to mærkelige væsener. Så ville det andet dyr at de skulle lave et billede af det første dyr med de syv hoveder og de ti horn, og dette blev gjort.

Jeg så folk gå hen for at købe mærker af forskellig kvalitet, værdi og materiale, og dyrets mærke og nummer stod på dem. Nummeret var tre 666 tal, hvor hovederne på sekstallerne var formet som slangehoveder - 666. Dyrets mærke viste sig at være tre hoveder. Et hoved som en forfærdelig ged. Det andet som en slange, og det tredje som en ørn. Folk bar mærkerne på hånden og på panden, eller begge dele. I nogle tilfælde så det ud som om mærket og nummeret var tatoveret på dem.

 

 

Når folk anskaffede sig mærkerne, faldt de ned og tilbad det syvhovedet dyrs billede. Da hændte noget underligt. Dyrets billede begyndte at tale, og blandt andre blasfemiske ting sagde det: JEG ER GUD!

De Som ikke ville tage dyrets mærke, blev enten sultet ihjel eller forfærdelig mishandlet med glødende jern, knive, sværd, hakker og spyd, og deres smerteskrig var forfærdelige. Nogle fik hænderne kappet af. Andre arme og ben. De som var tro mod Kristus, blev pint til døde, men nogle gav op efter at være pint en tid og tilbad så dyrets billede. De blev da lægt fra deres sår og styrket af dyret som gjorde mirakler for dem og med dem.

Nogle modtog dyrets mærke, men nægtede at tage dets tal. Da blev de pint indtil de også tog tallet. Så blev også de helbredt og styrket af dyret. Derefter så jeg begge dyr i menneskeskikkelser. (Åbenbaringen Kap.13)

 

 

 

 

DE TO VIDNERS MARTYRIUM OG BORTRYKKELSE

Da de to vidner havde fuldført deres vidnesbyrd, blev de halshugget, og deres legemer efterladt på gaden som var fuld af folk, og ligene lå dækket af støv og blod. Fo1k var så begejstret for at de to vidner var døde, at i stedet for at begrave dem, trådte på dem og dunkede deres hoveder ned på gaden. Da hændte der noget mærkelig. Hovederne kom op på kroppene igen, og de to vidner stod oprejst på fødderne. Så viste der sig en stor smuk sky, og en høj stemme lød ud fra skyen: Stig her op! (Åbenbaringen 11 kapitel)

De to vidner steg op til himmelen lige for synet af deres fjender, og jeg så mange som var pint ihjel for Guds navns skyld og som var efterladt ubegravet, blive levende igen og de fulgte dem i oprykkelsen.

Nu blev der et stort og tæt mørke over jorden, og der var torden og jordskælv. Jeg så bygninger ramle sammen under forbandelser, gråd og jammer som fyldte mig med gru.

Derefter så jeg ind i himmelen og så syv skønne engle som hver holdt en skål i hånden.

 

DEN ANDEN HENRYKKELSE

Den varede i tolv og en kvart time, fra kl. 22,30 om aftenen 10. august til kl. 10,45 om morgenen 11. august.

(Åbenbaringen Kap.15)

Jeg var atter i Ånden og så i et syn en stor sø som skinnede som is i måneskin (Glarhavet), hvor ildreflekserne jog frem og tilbage. (Åb. 4,6.) Ude på søen så jeg de mennesker stå, som havde sejret over dyret i den store trængsel og som ikke havde taget dets mærke og tal. Jeg hørte ordene:

Store og underfulde er dine gerninger, Herre Gud, du almægtige! Retfærdige og sande er dine veje. Du er de helliges Konge og dine retfærdige domme er blevet åbenbaret! (Åb. 19, 1-2)

Atter så jeg de syv engle som jeg så ved slutningen af den første henrykkelse, klædt i rene og hvide kjortler med guldbælter om brystet.

GUDS VREDES DOMME

Derefter så jeg et livsvæsen med et ansigt som lignede et menneske som gav de syv engle syv guldskåle fyldt med Guds vrede. (Åb. 8,6). .

Over mig så jeg et skinnende tempel indhyllet i lys og herlighed. Også jeg blev dækket af Guds herlighed. Så hørte jeg en høj stemme som sagde: Tiden er kommet! Gå og tøm Guds vredesskåle på jorden!

Derefter gik de syv engle deres vej. Den første engel løftede hånden og tømte skålen, og Guds vredesdomme faldt ud af den som en sky over jorden. Da skyen nåede jorden, fik alle som bar dyrets mærke der nede en ond og væskende byld.

Den anden tømte skålen over havet som blev til blod, men lysere af farve end blodet fra et vanligt sår. Der var skibe som kæntrede på havet og besætningen omkom.

Den tredje engel tømte skålen ud i floder og vandkilder. Også de blev til blod, og jeg hørte en røst sige: De har udøst blod av dine hellige og profeter, og de fortjent at drikke blod.

Den fjerde engel tømte sin skål i solen, og den blev brændende hed, så menneskene blev som forkullet træ og forbandede Gud mens de forbrændtes.

Den femte engel tømte skålen og menneskene blev indhyllet i et stort mørke. De græd, stønnede og udstødte forbandelser mod Gud i deres smerte.

Den sjette engel tømte skålen ud i luften, og jeg hørte den samme røst sige: Det er sket!

Og jeg så jorden rave frem og tilbage som en drukken, og jeg hørte øredøvende larm.

 

SATAN BINDES I TUSIND ÅR

Jeg så den første engel med en nøgle i hånden tage de to dyr og kaste dem i ildsøen. Så greb han den store slange som er Satan og kastede ham ned et meget mørkt sted, fyldt af en meget tyk røg, og der blev sagt til mig at han skulle blive der i tusind år.

Alle som i den store trængsel havde lidt martyrdøden for den Herre Jesus Kristus, regerede nu med Ham over jorden.

(Åb. 20. Kapitel)

Jeg kunde se skarer af dem stige ned til jorden fra tid til anden og stige op igen til himmelen for at bringe ære til Ham som sad på tronen.

Efter de tusind blev Satan løsladt igen og skikkelsen havde form som en uhyre slange. En stor skare fulgte ham, og de søgte at dræbe de Guds hellige som levede på jorden.

Men ild kom ned fra himlen og fortærede dem, og Satan som regerede over dem, blev kastet i ildsøen.

 

VERDENS ENDE

Derefter så jeg den blå himmel revne og enden blev rullet sammen som når man ruller et papirstykke. Og himmelen veg bort som en bogrulle som rulles sammen. Jorden forsvandt, og jeg så et stort tomt øde på dens sted. Jeg så skarer av mænd, kvinder og børn af alle folkeslag. De havde været døde og stod nu for den Herre Jesu trone. Deres navn fandtes skrevne i Livets bog.

Og jeg så en ny jord, som var meget skøn, og en ny himmel i stedet for den som

 

forsvandt. På den nye himmel var der ikke nogen sol, måne eller stjerner. I stedet for den gamle blå hvælving, som var rullet væk, var en ny herlig hvælving af gylden klarhed. Det var ikke nat på den nye jord, og det var altid lyst, og menneskene som boede der, var fyldt med fryd og glæde.

 

KRISTI BRUD

Synet skiftede, og jeg blev af en skøn engel båret op over gennem seks sfærer og ind i en syvende. Her så jeg en masse mennesker med kroner på hovedet, klædt i hvide, skinnende klædninger, og med palmegrener i hænderne og som sang Guds pris.

Engelen fortalte mig at dette var Kristi brud, som var indhyllet i og fyldt med Guds herlighed. De havde skønne paladser af forskellige farver, og disse skinnede af Guds herlighed. Fra den største til den mindste ønskede alle bare én ting: At herliggøre HAM!

DE FORDØMTES PINE

Ligesom jeg så himmelens herlighed, så jeg desværre ildsøens rædsler og Satan som havde hersket over masse folk, der havde valgt at tjene ham mens de levede på jorden. og havde forkastet den Herre Jesus Kristus. Nu var de for altid fordømt til at dele i1dsøens forfærdelige pine med ham som de havde valgt at tjene.

 

 

 

 

DEN TREDJE HENRYKKELSE

som varede en halv time, fra kl. 21,00 til k1 21,30 i 1919.

Åndens sværd

Jeg var atter i Ånden og så Herren stå foran mig med naglemærkerne i hænder og fødder og med mærkerne efter tornene på panden. Da jeg knælede ned for hans fødder, sagde Han:

Jeg vil lade dette mit budskab, som jeg har talt gennem min tjenerinde, gå ud til nord og syd, til øst og vest. Mange vil sige at der er tilføjet noget til mit ord. Men jeg siger dig: Dette er mit ord som er Åndens sværd og profetiens Ånd.