Index

 

                Åndelig udrensning af okkulte forbandelse

                af vagn Rasmussen

 

                                                                                                                                                Udgivet juni 2006, opdateret juni 2007

 

Åndelig udrensning af okkult forbandelse og at modtage mere salvelse og åndelig kraft.

8 trin til at rense dit hjem.

Renselse af hjerte, hjem og familie.

En vej til at opnå kraft i den Hellige Ånd, og magt over det onde.

En vej til salvelse og vækkelse.

 

Guds løfter afhænger af vores lydighed.

Fysiske genstande kan bære åndelige kræfter..

Når vi søger Gud, vil Han åbenbare de besmittede ting for os.

Den skønsmæssige værdi af de okkulte effekter, der blev destrueret på byens torv i Efesos (Apostlenes Gerninger 19:18-20) var omkring 24-25 mio. danske kroner(dagskurs).

Omvendelse holder os tæt til Herren og forhindrer djævelen i at vinde fodfæste i vore liv.

Pornografi og tilsvarende i vore hjem vil bedrøve Helligånden og få Ham til at forlade vore hjem. Han vil trække sig tilbage ligesom i Samsons liv, og du vil være efterladt kraftesløs i din Ånd, ligesom Samson.

Det gamle testamente taler om besmittet jord mere end 15 gange.

Hjem såvel som jord kan være besmittede eller åndeligt forurenede.

Mange, om ikke alle, katolske hjem er besmittede.

 

Rosenkransen findes i de fleste katolske hjem. Rosenkransen repræsenterer mange forskellige bønner til de døde(til helgenerne, til Maria Jesu Moder). Bøn til de døde er en vederstyggelighed for Herren, det er tæt på spiritisme.

Krucifikset (korset er tomt i dag).

Billeder eller skulpturer af Jomfru Maria, den sorte Madonna, "Helgener" etc.

 

 

Symptomer på åndelig forurening:

Pludselige kroniske sygdomme.

Gentagne dårlige drømme og mareridt.

Adfærdsvanskeligheder.

Relationsproblemer – gentagne kampe, diskussioner og misforstået kommunikation.

Manglende fred.

Rastløshed, forstyrrede børn.

Uforklarlige sygdomme eller bundethed af synd

Spøgelser eller dæmoniske syn (små børn er særligt modtagelige for dette).

Poltergeist (objekter, der bliver flyttet af onde ånder).

Dårlig eller uforklarlige lugte.

Atmosfære af tunghed, hvor det er vanskeligt at ånde.

Kontinuerlig kvalme og hovedpine.

Det er nødvendigt at have gaven til at bedømme ånder i mange af de ovenstående tilfælde.

Der er forskel på en dæmonisk påvirkning udefra og en dæmonisk iboen, dæmoner som bor i deres ofre.

Åndelig udrensning er en indvielse til Gud.

 

 

Kilder til besmittelse:

Denne liste er ikke komplet eller alt dækkende.

Genstande relateret til hedensk tilbedelse (voodoo dukker, åndemasker, slanger, drager, fugl Føniks etc.

Genstande relateret til tidligere synd (armbånd, kærlighedsbreve, fotografier).

Genstande, som er blevet afguder i vore liv (samlinger, antikviteter, tøj, penge, smykker etc.).

Quija bræt (også kendt som et heksebræt).

Spil som Dungeons and dragons, Masters of Univers, Pokemon (lommemonster), visse videospil med heksekraft henvisninger, ekstrem vold, dæmoniske eller okkulte væsener og billeder.

Buddhistiske, hinduistiske eller andre østlige tilbedelses kulturgenstande.

Visse indfødtes kunst eller hedenske tilbedelses genstande.

Genstande relateret til satanisme, heksekraft, New Age, Yoga, dyrekredsen, horoskoper, måneseglet, koranen, bedekæder, krystalkugle, pyramider, oldtidens obelisker eller ashera støtter i det Gamle Testamente, kampsport som Judo og karate

Genstande relateret til astrologi, horoskoper og spådom (Edgar Cayce, Jean Dixon).

Nogle tegneserier, rockplakater, hård rock musik og materiale med åbenbare billeder af mørkets magter.

Pornografisk materiale af enhver slags (inkl. alle slags seksuelle videoer, bøger, kabel tv, satellit tv kanaler og internetsider).

Kunst, hvor dæmoner tydeligt er repræsenteret gennem: slanger, ånder, død, ildspyende dragehoveder, kranier, drager etc.

Materiale der er relateret til mormonisme, Jehovas Vidner, Unity Church, Scientologi, tilbedelse af forfædre, nordisk mytologi, Islam, Koranen i Kristne hjem, Rosicrucianisme, Zen, Hara Kristna etc.

Ting, der er relateret til hemmelige samfund som frimurerne, Eastern Star, Knights of Malta, Skulls and Bones etc.

Visse børnebøger eller film som f.eks Harry Potter, der opmuntrer børn til at søge adgang til åndelig kraft som ikke er fra Gud.

Armbånd, der bringer held, amuletter, feticher.

Frimurer fingerringe, frimurer skærf, nogle orientalske bøger eller ringe, yin og yang symboler, spådom ud fra teblade, tarot kort, talismaner etc.

Film med okkulte budskaber, ekstrem vold, overdrevet beskidt sprog eller udtrykt seksuelt indhold.

Bøger og noveller, der fokuserer på sensualitet eller død og ødelæggelse.

Masker.

Allehelgens masker, Halloween: har sin oprindelse i den keltiske Sanhedrin festival, Dødens herre og onde ånder. For at tilfredsstille de vandrende ånder blev der ofret sorte får, katte, heste og mennesker. Slikket har erstattet denne ofring.

Vi ønsker alle, at vore hjem skal være rene og pletfri. Dette burde vi også ønske for vores sjæl! I 1 korintherbrev 3:16 står: "Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer?"

 

 

Renselsesproces:

Skil dig af med surdejen. Surdej er i Bibelen synd, ond eller falsk lære.

Hvorfor mangler kirken kraft?

Josua bogen 7:1 taler om Akan.

Hvorfor er vor autoritet over fjenden så fuld af kompromisser?

Hvorfor tøver vækkelsen med at bryde igennem?

I Josua bogen 7: 12-13 står der "der er en bandlyst ting i Jeres midte". Genstande, der er afguder, er en forbandelse i vores hjem.

5. Mosebog 7:25-26: Deres gudebilleder skal I brænde, og du må ikke begære sølvet og guldet på dem og tage det, for så bliver du fanget i en snare; Herren din Gud afskyr det. v26  Du må ikke bringe noget afskyeligt ind i dit hus; så bliver der lagt band på dig, ligesom på det. Du skal betragte det som vederstyggeligt og afskyeligt, for der er lagt band på det.

 

De syv skridt til renhed:

Præsenter dig selv foran Herren og lad Ham undersøge dig! Selvransagelse er ikke nok og er selvbedrag. Gør som David gjorde. Han bad i Salme 139: 23-24: Ransag mig, Gud og kend mit hjerte, prøv mig og kend mine tanker, v.24 se efter, om jeg følger afgudsvej! Led mig ad evighedsvej!

Hellige dig for Gud. Rens dit hjem fra pornografi og synd, besmittet litteratur etc. (helliggørelse er at være sat til side for Gud til Guds formål!)

Lokaliser de anstødelige effekter. Akans synd var placeret i hans telt, med de 50 sekel sølv under det.

Skil dig af med de genstande, der er besmittet. Fjern alt, der kan relateres til det okkulte, hedensk tilbedelse og til synd – og ødelæg det!

Vær seriøs omkring det. Tillad ikke dine børn, din ægtemand eller din hustru at forurene eller besmitte hjemmet. Stop dem! – vær meget bestemt omkring dette område.

Frasig dig fjenden og din forbindelse til ham! Bryd enhver kontrakt eller uhellige bånd. Frasig dig det HØJT og gentag denne frasigelse over hver genstand og person involveret.

Endeligt, indvi dit liv og din ejendom til Herrens ære: Nogle kristne vælger at salve deres hus med olie som et symbol på Helligånden. Dette kaldes en profetisk handling. Nogle steder i Indien er olie erstattet med vand, vand bliver derefter stænket i alle rum. I ekstreme og alvorlige tilfælde er bøn og faste nødvendigt. Markus evangeliet 9: 29: Han svarede dem: Den slags kan kun drives ud ved bøn.

 

Illustration:

I Bangalore, Indien bragte man en ung hustru til mig efter et aftensmøde. Onde ånder plagede hende. Hun skar tænder meget voldsomt og højlydt og var aldrig i ro. Hendes triste historie var, at hun var blevet gift med en mand, der var hindu. Den unge kvinde blev en kristen før hendes ægteskab og havde nu været gift i to år. Hindu-ægtemanden og hans familie tvang den unge kvinde til at gå med dem til deres tempel og tvang hende til at ofre til deres gud. Bag enhver afgud er der en dæmon. Fra det selv samme øjeblik tog onde ånder bolig i den unge kvinde. Hun søgte desperat hjælp. De næste personer i køen for forbøn var fire kvinder og hver af dem havde kort forinden fuldført en fuld 40 dages faste. Der var sandelig megen bønnekraft til stede til dette møde. Under sådanne omstændigheder var det meget nemt at befri den unge kvinde og sætte hende fuldstændig fri i Jesu velsignede navn.